Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

TAPYBOS DARBŲ PARODA VILIUI ORVIDUI ATMINTI

TIKĖJIMO BROLIS VILIUS ORVIDAS
 
Skulptorius Vilius Orvidas, Dievo meilės ir maldos brolis, išliks istorijos metraščiuose kaip didinga, šviesi, savo kūrybiniais darbais įprasminusi gyvenimą, asmenybė. Tai tikėjimo, tikrumo brolis! Jame gyveno Dievo pateptojo, kilnaus kūrybos pranašo dvasia.
Savo paprastumu ir atvirumu niekada iš atminties neišdils jo piligrimystė žemėje tarnaujant žmonėms kaip brolystės palaiminimo ženklas. Tokie didieji istorijos liudytojai, kurie sušildo ir prakalbina net akmenis, lieka visada kaip tautinės atminties, lietuvybės, meilės artimui, žemei ir dangui tikruoju paminklu. Metams tolstant per pamokančius tiesius, skaidrius, Viliaus išsakytus žodžius, mes vis labiau esame priartinami prie Viliaus paliktos tikrosios kūrybos, prie jo maldos tvirtumo.
Šiandien kaip niekada jaučiame, kad dažnai mums į nugarą alsuoja cinizmas, priešiškumas, melas, pasimetimas ir Viliaus Orvido tauri dvasia mums tampa vis aktualesnė ir reikalingesnė! Jis lyg skambantis stiprios dvasios varpas ryžtingai perspėja: žmogau, sugrįžk prie tėviškės šaknų, prie tradicijos, jautrumo artimui, šeimyniškumo, aukos dvasios, prie atsakomybės ir pareigos kertinio akmens.
Šiandien Viliaus organiško ir natūralaus meno tikrumo šaukiasi Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio žemės klodai! Visa tai dar labiau mus sujungia su tikėjimo šaltiniu, kad visa tai perduotumėm iš kartos į kartą. Mes visi esame išsiilgę to, kas mus veda prie amžinosios aukščiausiojo versmės, prie to gaivaus kūrybos gurkšnio, prie dvasinės duonos, kurios alkstame, trokšdami giedros maldos. Kasdieniniuose gyvenimo labirintuose mus paklaidino vienadienės ir tuščios kičo , plastiko, primityvios reklaminės butaforijos skelbimo bumas. Kaip mes norėtume, kad vietoj pragariško chaoso ir tuščių , primityvių dalykų vešėtų toks nuoširdus, tikras, natūralus ir paprastas Viliaus sukurtas sodas!
Reikia sugrįžti prie istorijos, kuri pati šaukiasi, kad mūsų tautos savasties civilizacija neišnyktų, neuždustų, taip bėgdama „Hamburgerio“ laiko sunaudojimo tempais.
Didžiadvasis Vilius Orvidas mums lieka kaip įpareigojantis manifestas amžiams saugoti tą, ką turime ir savo skvarbiu gilumu nepaliaujamai judinantis galaktikos erdves, prakalbinantis iš širdies į į širdį šiandienos žmogų ir Dievo dvasios mažuosius pranašus. Tegul bus sušildytas akmuo tikėjimu ir malda.
 

Brolis Bernardas OFM,
Kretinga 2017.03.02


Rengiami plenerai, skirti Viliaus Orvido atminimui, jo kilnaus dvasingumo tęstinumui – 2017 m. šventėme 25-ąsias mirties metinės. Pleneruose yra dalyvavę dailininkai iš Lietuvos, Latvijos ,Rusijos Suomijos, Vokietijos, Lenkijos.

Plenero darbai kartu su kitais Lietuvos ir užsienio dailininkų sukurtais kūrybiniais darbais keliauja su kilnojama ekspozicija po galerijas ir muziejus.
Plenerų intencija – tai atkreipti visuomenės dėmesį į Viliaus Orvido kūrybinį paveldą ir jo sodyboje įsteigtą muziejų , kuris gausiai lankomas turistų ir piligrimų iš Lietuvos ir užsienio. Šie plenerai – tai Viliaus Orvido kilnaus darbo, jo šviesių minčių ir užmojų, begalines meilės ir išminties, beribio kūrybiškumo, dvasingumo tęstinumas.
Sodyboje kūrė ir ją lankė garsūs pasaulio žmonės. Pasak režisieriaus Jono Meko, ši nepaprasta sodyba ne tik gali įkvėpti pasaulio kūrėjus, bet ir yra verta būti įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
1985 m. Orvidų sodyba įtraukta į lankytinų Žemaitijos vietų sąrašą , vėliau – į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 2009 m. Orvidų sodyba-muziejus pripažinta Lietuvos nacionaline vertybe nominacijoje „Reiškinys, garsinantis Lietuvą“.
Deja paveldas nyksta ir tai daro labai sparčiai, tai akivaizdu. Pranašiški Viliaus žodžiai „Sodyba palieku Dievui ir gamtai formuoti“ tampa realūs šiandien.

 

Su pagarba
dailės klubo „Guboja“ direktorė
Regina Donbrauskaitė-Plotnikova


Plenero kuratorius Borisas Jokubauskis
 

Visa galerija
Atgal