Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

„SENAME DVARE“

Rugsėjo 12 d. atidaryta paroda „Sename dvare“ skirta trims rašytojoms klasikėms: Marijai Pečkauskaitei – Šatrijos Raganai (1877–1930) ir seserims, pasirašinėjusioms bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, Sofijai Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei (1867–1926), Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei (1872–1957). Visos trys rašytojos gimė, augo ir brendo žemaičių bajorų kilmės šeimose, naudojosi dvarų kultūros turtais, prosenelių palikimu, savo kūryboje atspindėdamos XIX a. pab.–XX a. pr. laikmetį, dvarininkų ir samdinių gyvenimą, bajorijos ir kaimo žmonių tarpusavio santykius, kovą už lietuviško žodžio laisvę. Daugiausia biografinių detalių iš gyvenimo dvaruose yra Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“, o Lazdynų Pelėdos – romane „Praeities šmėklos“. M. Lastauskienė knygoje „Praeities šmėklos“ nupiešė ir savo tėvo dail. N. E. Ivanausko paveikslą (prototipas Erazmas Janauskas). Jis – menininkas, literatas, dvasios žmogus, o priverstas rūpintis kasdieniniais dvaro reikalais, buitimi.
  Parodoje eksponuojami pirmieji rašytojų knygų leidimai, nuotraukos, rankraščiai, memorialiniai daiktai, atspindintys klasikių pomėgius. Šatrijos Raganos violončelė liudija jos pomėgį muzikai, o seserų rankdarbiai – jų gabumus liaudies menui: jos audė, siuvinėjo, mezgė. Vienas mažiausių eksponatų šioje parodoje – miniatiūrinis Šatrijos Raganos pieštukas. Rašytoja rašė ne tik parkeriu, bet ir paprastu pieštuku. Šalia ir jos pieštuku rašytas tekstas: vertimas iš vokiečių kalbos – F. V. Forsterio vaizdelis „Užlopytos kelnės“, publikuotas knygoje „Jaunuomenės auklėjimas“ (Kaunas, 1926). Taip pat eksponuojamas ir vienas rašytojos ranka pieštas piešinėlis su autografu. Šatrijos Ragana gražiai piešė, rašysena taip pat daili.
Kaip šiandien atrodo klasikių tėviškės lankytojai pamatys Z. Baltrušio ekspedicijų metu darytose nuotraukose bei filmuotoje medžiagoje. 

Kviečiame apsilankyti!
 
Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė

Visa galerija
Atgal