Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„RYTOJ BUS PER VĖLAI“ (Antanui Gustaičiui – 110)

Paroda „Rytoj bus per vėlai“, skirta rašytojui A. Gustaičiui, eksponuojama trečio aukšto mansardoje.
Paroda parengta monografiniu principu: apžvelgtas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias. A. Gustaičio gyvenimas, prasidėjęs Lietuvoje, Gustaičių kaime, vėliau vingiavo per Vokietijos pabėgėlių stovyklas kol galop rašytojas apsistojo JAV. Parodoje eksponuojami dokumentai, iliustruojantys įvairius gyvenimo vingius: VDU Humanitarinio fakulteto pažymėjimas baigiamųjų egzaminų rezultatus, gimimo-krikšto metrikos ištrauka, sutuoktuvių liudijimo ištrauka, pažyma universitetui apie A. Gustaičio baigtą Marijampolės mokytojų seminariją, Vilniaus valstybinio teatro darbo pažymėjimas, Amerikos pilietybės suteikimas ir kt.  A. Gustaičio archyvas ypač turtingas senais, tarpukario Lietuvoje išduotais dokumentais, kurie tampa nebyliais įvairių gyvenimo faktų liudytojais.
Parodoje taip pat rodomos nuotraukos, iš kurių matyti A. Gustaičio socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas įvairiuose kultūriniuose renginiuose, rašytojų suvažiavimuose. Kitose jis atsiskleidžia kaip šeimos žmogus. Vienoje fotografijoje jis įamžintas su kolegomis fabrike „Domino“, kur dirbo atvykęs į JAV. Į parodą taip pat sudėtos jo išleistos knygos: LRD premiją pelniusi „Ir atskrido juodas varnas“, „Anapus teisybės“, „Saulės šermenys“, „Pakelėje į pažadėtąją žemę“, „Ko liudi, putrinėli?“, Lietuvoje išleista rinktinė „Pasiglostymo palaima“.  Atrinkti laikraščiai ir kita spauda, kur A. Gustaitis reiškėsi: Vokietijoje leistas „Dievo paukštelis“, taip pat savaitraštis „Keleivis“, kuriame A. Gustaitis dirbo nuo 1953-ųjų iki pat paskutinio numerio 1979-aisiais. Rodomi ir rankraščiai. Unikaliausias rankraštinis eksponatas yra į spaustuvę Vokietijoje atiduoti, bet knygos pavidalu saulės šviesos taip ir neišvydę „Žąsino taukai“. 
Gausiausią A. Gustaičio fondo dalį sudaro laiškai, rašyti tiek jo, tiek jam. Laiškai tikrai labai įdomūs, atskleidžiantys rašytojų ir kitų kultūrininkų bendravimą, tarpusavio santykius. Parodoje eksponuojami atrinkti laiškai, kurie liudija gyvenimo faktus (P. Andriušio – kvietimas kūryba prisidėti prie „Dievo paukštelio“ leidimo, P. Lapės – apie keleto savo darbų patekimą į MLLM) arba išsako amžininkų požiūrį į A. Gustaičio knygas, jo kūrybą (M. Vaitkaus, V. Jonyno, J. Aisčio).
Kaip tikro satyriko, muziejuje saugomi net keletas A. Gustaičio šaržų. Abu jie, drauge su keletu originalių P. Lapės pieštų knygos iliustracijų, taip pat puošia parodą, kaip ir aliejumi dailininko V. Vizgirdos tapytas portretas. Spalvingumo parodai suteikia eksponuojami memorialiniai daiktai, kurių, deja, A. Gustaičio fonde nėra taip gausu kaip kitų eksponatų.
Siekiant priartinti parodą prie lankytojo, kiekvienas besidomintis rašytoju gali pasklaidyti A. Gustaičio iškarpų albumą, kurį kaupė ir dėliojo pats autorius. Taip pat eksponuojami  įdomus ant drobės surašytas bičiulių sveikinimas jam ir žmonai Aleksandrai sutuoktuvių 25-mečio proga.  Kviečiame apsilankyti parodoje ir visa tai išvysti patiems!
 

Parodą parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Jurgita Davidavičiūtė,
apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

Parodos fragmentus fotografavo Zenonas Baltrušis.

Visa galerija
Atgal