Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„REALYBĖ NĖRA MENKESNĖ UŽ SVAJONĘ...“

Šio straipsnio autorė perėmė iš pačios rašytojos didelę archyvo dalį. Dabar dėl jos palikimo bendraujama su arkivyskupu Gintaru Grušu, kuris rūpinasi savo krikšto mamos – B. Pūkelevičiūtės – atminimo įamžinimu. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojai pagerbti parengta paroda „Realybė nėra menkesnė už svajonę...“, kurioje per archyvalijas – dokumentus, rankraščius, nuotraukas, knygas, asmeninius daiktus – atskleisti esminiai rašytojos biografijos faktai. „Realybė nėra menkesnė už svajonę...“
...„todėl dėl jos verta aukotis“, – rašė Birutė Pūkelevičiūtė. Šie žodžiai taikliai apibūdina poetės gyvenimo esmę, nusako jos siekį: svajonę paversti realybe. Nuo gimnazijos suolo pakerėta teatru bei literatūra paskyrė savo gyvenimą mūzoms. Birutės pasaulyje viešpatavo klasikinė muzika, kuri buvo jai kaip oras, kuriuo kvėpavo, kaip vanduo, kuri gėrė. Menas leido užsimiršti ir pakylėjo nuo pilkos kasdienybės. 1960 metais JAV ji išvertė L. van Bethoveno oratorijos „Fidelio“ libretą; 1966 metais pastatė Čikagos lietuvių operoje G. Verdžio „Traviatą“; 1980 metais išvertė į lietuvių kalbą C. Orffo kantatą „Carminą Buraną“; parašė ir kitus kūrinius, kurie buvo atliekami scenoje, koncertinėse salėse.
B. Pūkelevičiūtė didžiųjų gyvenimo pasijų – muzikos, literatūros bei teatro – vedama kūrė tik jai vienai būdingą meno pasaulį. Premijuotuose romanuose „Aštuoni lapai“, „Devintas lapas“, „Rugsėjo šeštadienis“, „Naujųjų metų istorija“ rašytoja prabyla lig tol lietuvių literatūroje negirdėtų balsu. Debiutinė knyga „Metūgės“ (1952) tapo pirmoji intymios moteriškos poezijos knyga lietuvių literatūroje. B. Pūkelevičiūtės kūryboje atsiveria poetinio žodžio kitoniškumas, pasaulio suvokimo skirtingumas, visas moters jutiminių galių vandenynas. Kūrėjos mąstymo ir raiškos stiliai išskirtini, keri ypatinga metaforizavimo galia, neįprastai supoetinti vaizdai glaudžiasi vienas prie kito, pulsuodami kerinčia gyvybe. Alfonsas Nyka-Niliūnas 1956 m. sausio 16 d. laiške H. Nagiui rašė: „Pūkelevičiūtė laimėjo romano konkursą. Gal Tu skaitei tą romaną dar rankraštyje? Ji galėtų neblogai rašyti prozą: gerai valdo kalbą.“ B. Pūkelevičiūtė jautė žodžių subtilią reikšmę. Ji mokėjo mobilizuoti jėgas, kryptingai pasitelkiant kūrybines galias. Sulaukusi aštuoniolikos, prieš tėvų valią įstojo į „Kauno Jaunimo dramos teatrą“. Vaidino S. Čiurlionienės „Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių“, V. Kuprevičiaus ir Alės Rūtos operoje „Žiogas ir skruzdės“, „Bremeno miesto muzikantuose“, „Sniego karalaitėje“ ir kt. 1944 m. balandžio 22 d. suvaidinusi Hannelės vaidmenį G. Hauptmanno „Hannelėje“ pelnė aktorės šlovę. Tai buvo pirmas ir paskutinis žymus vaidmuo Tėvynėje. Nepriklausomos Lietuvos kūrybinį gyvenimą pakoregavo istorinės pervartos. 1944 metais B. Pūkelevičiūtė kartu su tėvais pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus. Patekusi į sovietinės armijos apsuptą Dancingą išgyveno ne vieną baimingai skausmingą akimirką. Beveik po metų trūkusios nežinios pavyko pabėgti į Vakarų Berlyną. Tuomet ir vėl buvo sugrįžta į išsvajotą aktorystę. Su Augsburgo „Tremties teatru“ vaidino K. Fuldos „Mokyklos drauguose“; M. Rostando „Žmogus, kuri užmušiau“; M. Andersono „Žmonės kaip ir mes“ ir kt. Pasiekusi Kanados krantus ir čia ėmėsi teatrinės veiklos: 1950 metais suvaidino Živilę, jai dedikuotoje Antano Škėmos pjesėje „Živilė“; o vėliau vaidino ne tik to paties autoriaus parašytame, bet ir jo režisuotame spektaklyje „Pabudimas“. Su didžiausiu pasisekimu Monrealyje praėjo K. Borutos „Baltaragio malūno“ premjera bei jau pačios B. Pūkelevičiūtės režisuoto bei atlikto pagrindinio Sonkos vaidmens B. Sruogos „Milžino paunksmėje“. Teatras buvo jos pašaukimas arba, kaip ji rašė romane „Devintas lapas“, „baisi, nepagydoma liga“. Išeivijoje gęstant Lietuvių teatrui B. Pūkelevičiūtė nenustygo, atvėrė naujas kūrybines erdves – parašė, surežisavo ir kartu su ištikimų aktorių grupe sukūrė pirmą spalvotą lietuvišką filmą „Aukso žąsis“. Su kūrybiniu užsidegimu dirbo rengiant filmus apie mūsų išeivijos intelektualus. B. Pūkelevičiūtė sumaniai ir kūrybingai ruošė programas vaikams: deklamavo savo sukurtas poetines pasakas: „Skraidantis paršiukas“, „Daržovių gegužinė“, „Klementina ir Valentina“ ir kt. , įrašė plokšteles: „Žirginėliai“, „Antrieji žirginėliai“, rengė kūrybos vakarus, rečitalius.  
Parodoje lankytojai išvys unikalias archyvines nuotraukas, kuriuose Birutė užfiksuota su tėvais, gimnazijos draugėmis, „Kauno Jaunimo dramos teatro aktoriais“. Itin vertingos ir unikalios nuotraukos iš Augsburgo (Vokietija) teatro jos atliktų vaidmenų; su „Tremties teatro trupe“, vykstant atvirame sunkvežimyje į kitas stovyklas gastrolėms bei vėliau jau su Montrealio lietuvių teatro aktoriais. Dokumentai, pažymėjimai pateikti ekspozicijoje, liudija apie jos pavyzdingą gimnazijos baigimą; apie priėmimą į „Kauno Jaunąjį dramos teatrą“. Eksponuojama ir Dancingo karinės rusų valdžios pasirašyta charakteristika, kurioje B. Pūkelevičiūtė apibūdinama, kaip... „gera skalbėja“. Gausybė spektaklių, autorinių vakarų programų liudija apie jos veržlų kūrybingą gyvenimą. Lankytojų dėmesiui pateikti įvairūs apdovanojimo aktai, paskirti B. Pūkelevičiūtei už jos romanus „Aštuoni lapai“, „Devintas lapas“; „Rugsėjo šeštadienis“ ir kt. Eksponuojamos beveik visos B. Pūkelevičiūtės parašytos ir išleistos knygos, kūrybiniai rankraščiai, mokyklinis piešinių sąsiuvinis, nuotraukų albumas. Rašytojos asmeniniai daiktai: rašikliai, karoliai, apyrankės, skulptūrėlės, tautinis kostiumas bei teatriniai rūbai ne tik pagyvina parodą, bet ir suteikia subtiliai jausmingo žavesio. Maloniai kviečiame iki rugsėjo 20 dienos aplankyti parodą ir susipažinti su paprastos moters – nepaprastos kūrėjos – Birutės Pūkelevičiūtės pasauliu, kuriame „svajonės tapo realybe“.

 
Parodą ir straipsnį parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė,
parodą apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė, nuotraukos – Deimantės Cibulskienės
Visa galerija
Atgal