Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

PARODA, SKIRTA MARIUI KATILIŠKIUI

Kviečiame aplankyti parodą „Negalima gyventi be duonos, negalima taip pat gyventi be tėvynės“, skirtą Mariui Katiliškiui.
Parodą parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Jurgita Davidavičiūtė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.


Parodoje „Negalima gyventi be duonos, negalima taip pat gyventi be Tėvynės“ apžvelgtas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias. M. Katiliškio gyvenimas, prasidėjęs Lietuvoje, Gruzdžių kaime, vėliau vingiavo per Vokietijos Hanau ir Freiburgo stovyklas, kol galop rašytojas apsistojo JAV. Jis gimė turėdamas Albino Vaitkaus pavardę, vėliau ją pasikeitė į M. Katiliškio. Parodoje eksponuojami dokumentai, iliustruojantys įvairius gyvenimo vingius: pavardės keitimą, studijas Freiburgo universitete, mokslus gimnazijoje, baigtus medžio apdirbimo kursus, korespondento darbą laikraštyje „Tėviškės garsas“, tapimą LRTD nariu... Taip pat  rodomos nuotraukos, iš kurių matyti M. Katiliškio socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas Santaros-Šviesos veikloje. Kitose fotografijose jis atsiskleidžia kaip šeimos žmogus. Į parodą sudėtos ir visos jo išleistos knygos: garsieji lietuvių literatūros pasaulyje romanai „Užuovėja“, „Išėjusiems negrįžti“, „Miškais ateina ruduo“ (rodomi 2 variantai: išleisti išeivijoje ir Lietuvoje), LRD premiją pelnęs „Šventadienis už miesto“, pomirtinės knygos.  Atrinkti laikraščiai ir kita spauda, kur M. Katiliškis reiškėsi kaip bendradarbis: „Literatūros lankai“, taip pat – „Trimitas“, kuriame 1932 m. prasidėjo rašytojo kelias. Rodomi ir M. Katiliškio rankraščiai, laiškai, rašyti „Aidų“ redaktoriui A. Vaičiulaičiui, „Literatūros lankų“ redaktoriui K. Bradūnui, taip pat mylimajai – poetei Liūnei Sutemai, vėliau tapusiai jo žmona.
Atskirą dėmesį reikėtų skirti M. Katiliškio meno kūriniams. Jo įvairiapusiška asmenybė atsiskleidžia per jo piešinius, unikalius medžio drožinius: žmonai išdrožtą apyrankę, medinį jos portretą, nuo M. Katiliškio įvaizdžio neatsiejamą pypkę ir kita. Spalvingumo parodai suteikia eksponuojami memorialiniai daiktai: kaklaraiščiai-juostelės, jubiliatui įteikta juosta, juostinė, jo rankų darbo medinis kryželis, kabojęs virš jo ir žmonos lovos miegamajame.
Parodoje eksponuojami ir Katiliškių šeimos artimo draugo V. Igno tušu atlikti darbai.

Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Jurgita Davidavičiūtė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal