Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

PARODA „RANKRAŠTINĖS KNYGOS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma nemažai unikalių rankraštinių knygų, kurių įdomiausios, originaliausios rodomos parodoje „Rankraštinės knygos“. Tai – trečioji paroda iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“. 
Viena seniausių – apie 1705 m. žąsies plunksna parašyta maldaknygė lenkų ir lotynų kalbomis. Kitos knygos – jau XX a. rašytojų palikimas. Muziejaus fonduose saugomos išskirtinės Viktoro Katiliaus knygos: L. Rėzos „Prutenos“ vertimas (1977–1978 m.) ir atsiminimai „Židiniai ir žmonės“ (1968–1972 m.). Pastaroji knyga iliustruota autoriaus piešiniais, įklijuotomis rašytojų nuotraukomis, laiškais. Eksponuojamos ir originalios Kazio Inčiūros rankraštinės knygos: drama ,,Vincas Kudirka“ ir eilėraščių knygelė.
Du ekspoziciniai stendai skirti išeivių rašytojų rankraštinėms knygoms. Viename jų – Bern. Brazdžionio rankraštinių knygų „Tėvų nameliai“ ir „Svetimi kalnai“ skirtingi variantai, poeto rašymo priemonės. Taip pat – ypač originali Bern. Brazdžionio rankų darbo knyga „Rasos karoliai“, skirta M. ir J. Gimbutų dukrai Rasai. Eksponuojamas originalas ir dvi jo kopijos: viena pagaminta Gimbutų, o kita skirta lankytojams. Parodoje rodomos ir kitų išeivių autorių parengtos rankraštinės knygos. Tai – Antano Vaičiulaičio poezijos knygelė mediniais viršeliais, Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijos“ (1945 m.), iliustruotas Birutės Pūkelevičiūtės dienoraštis, Kazio Bradūno knyga, niekada neišspausdinti Kosto Ostrausko poetiniai bandymai ir Antano Gustaičio eilėraščiai  „Žąsino taukai“.
Ketvirtasis ekspozicinis stendas skirtas šiuolaikinės literatūros autoriams. Lankytojai turi galimybę pamatyti Stasio Stacevičiaus rankraštinę knygą „Juodoji“, kuriai keramikinį viršelį sukūrė dail. Teresė Jankauskaitė, Aldonos Ruseckaitės poezijos knygą odiniais dail. Eugenijaus Jovaišos kurtais viršeliais bei įdomias Jurgio Gimberio parengtas knygas „Notabenes“.
Parodoje muziejaus svečiai ne tik pamatys unikalius eksponatus, tačiau ir sužinos, kodėl ir kokiomis sąlygomis buvo rašomos rankraštinės knygos.
Kviečiame apsilankyti iki balandžio 9 d. 


Parengė pavaduotoja muziejininkystei Deimantė Cibulskienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal