Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

IKI SAUSIO 31 D. „LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“

Edukacinė paroda visiems, pasiilgusiems ranka rašytų laiškų
 
Edukacinėje parodoje „Laiškai žmonėms ir apie žmones“, kuri veiks iki šių metų sausio 31 d., pristatomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomi unikalūs eksponatai – rašytojų laiškai, kelionių atvirlaiškiai, sveikinimai, rašteliai... Tai – ne tik labai įdomi, informatyvi, bet jau ir nykstanti eksponatų rūšis, kuri leidžia muziejininkams atkurti praeityje gyvenusių asmenybių kasdienybės detales, pomėgius, aktualias gyvento laikmečio problemas, ryšius tarp žmonių.
Parodoje eksponuojami XIX amžiaus II pusės – XXI amžiaus pradžios įvairūs rašytojų epistoliarinio palikimo pavyzdžiai. Per laiškus lankytojui pasakojami įdomūs literatūriniai įvykiai, parodomos skirtingos žymių žmonių gyvenimo istorijos, atskleidžiami kūrėjų charakteriai, griaunami stereotipai, keliaujama atvirlaiškių vaizdais po pasaulį... Šalia laiškų – adresatų ar adresantų nuotraukos, su laiškų turiniu susiję rankraščiai, asmeniniai daiktai ar leidiniai. Tų, kurie norės papildyti ar atnaujinti literatūros žinias, lauks specialūs vokeliai su trumpais rašytojų gyvenimo aprašymais, kūrybos fragmentais ir kita informacija.
Lankytojai parodoje susipažins su muziejuje saugomais seniausiais asmeniniais laiškais, rašytais lietuviškai ir graždanka,  pamatys paskutiniuosius Povilo Višinskio atvirlaiškius žmonai Juzefai, Jono Mačiulio-Maironio atvirlaiškį seseriai Marcelei, perskaitys žaismingus Gražinos Tulauskaitės ir Benedikto Babrausko laiškų fragmentus, Balio Sruogos ir Jono Aisčio kelionių įspūdžius. Per laiškus Stasiui Anglickiui atsiskleis reiklus rašytojos Ievos Simonaitytės charakteris, laiškeliuose mokytojai Onai Dabrilaitei išryškės nesenstanti rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko siela, o iliustruoti Juliaus Kaupo laiškai Henrikui Nagiui bei linksmas  dviejų bičiulių – Antano Gustaičio ir Bernardo Brazdžionio – eiliuotas susirašinėjimas nepaliks nė vieno lankytojo abejingo. Viena rimčiausių parodos temų – Antano Miškinio tremties laiškai broliui Motiejui. Šalia jų atėjusieji išvys asmeninius poeto daiktus ir tremties kūrybos rankraščius, pripažintus nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais bei 2011 m. įtrauktus į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49). Parodoje bus eksponuojami įdomūs Jurgiui Blekaičiui skirti Sigito Gedos bei kitų kūrėjų laiškai ir patys šiuolaikiškiausi poeto ir fotografo Ričardo Šileikos atvirlaiškiai rašytojai Aldonai Ruseckaitei.
Paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ – edukacinė: lankytojai galės ne tik tradiciškai apžiūrėti rodomus eksponatus, bet ir patys pasinerti į laiškų rašymo ar tyrinėjimo pasaulį. 
Parodos erdvėje sudarėme sąlygas savarankiškai tyrinėti laiškus, išsiaiškinti, ką raštas sako apie žmogaus charakterį bei įrengėme kampelį, kuriame kiekvienas turės galimybę išbandyti įvairias rašymo priemones, prisiminti rašymą ranka. Tad ateikite į muziejų ir ant rašytojų atvirukų kopijų ar lapų parašykite laišką muziejaus darbuotojams arba laišką savo bičiuliui, seniai matytam šeimos nariui, galbūt pacituokite vieną ar kitą įdomesnį fragmentą iš laiškų, uždėkite parodos antspaudą, užklijuokite parodos lipduką bei užrašykite adresą ant voko ar atvirlaiškio ir įmeskite jį į parodoje stovinčią dėžutę „Laiškai draugams“. 
Visomis laiškų siuntimo išlaidomis pasirūpins muziejininkai, o Jūs tiesiog smagiai ir prasmingai praleiskite laiką Maironio lietuvių literatūros muziejuje!

Edukacinės parodos projektą remia Lietuvos kultūros taryba.
 

Maloniai visų laukiame! 

Parengė MLLM kuratorė Deimantė Cibulskienė

Visa galerija
Atgal