Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

PARODA „KRISTIJONUI DONELAIČIUI – 300“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2014 m. sausio 14 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. veikė paroda „Kristijonui Donelaičiui – 300“. 
* * *

Paroda skirta grožinės lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. K. Donelaičio poema „Metai“ 1977 m. UNESCO nutarimu yra įtraukta į Europos literatūros šedevrų sąrašą, šis kūrinys turi ypatingą nacionalinę vertę. „Metai“ yra įtraukti į bendrojo lavinimo programas, sulaukę daugybės leidimų, vertimų.
Kristijono Donelaičio asmuo, gyvenimas ir kūryba yra įvairiapusiškai tyrinėti mokslininkų, K. Donelaičio tema kurti grožinės literatūros, dailės, teatro ar muzikos kūriniai.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra saugomas gana gausus K. Donelaičio rinkinys, kuriame yra ankstyvieji poeto kūrybos leidimai, vertimai, iliustracijos jo kūriniams, dailės kūriniai K. Donelaičio tema. Svarbus eksponatas – K. G. Milkaus knyga vokiečių kalba ,,Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“ (Karaliaučius, 1800 m.), kurioje pirmą kartą visuomenei buvo pristatytas K. Donelaitis ir publikuotos 5 eilutės iš „Rudenio gėrybių“ ir 13 eilučių iš ,,Žiemos rūpesčių“. Iš vertingesnių eksponatų reiktų paminėti antrąjį K. Donelaičio „Metų“ leidimą „Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen“, kurį parengė A. Šleicheris ir kuris Rusijos mokslų akademijos lėšomis išėjo Peterburge 1865 m., bei ketvirtąjį leidimą – L. Pasargės parengtą, išverstą į vokiečių kalbą ir išleistą Halėje 1894 m. Pačioje Lietuvoje K. Donelaičio poema pirmą kartą išleista 1909 m. J. Šlapelio ir pakartota 1914 m., ir šių knygų keletas egzempliorių taip pat yra saugoma rinkinyje. Gausu ir meno kūrinių K. Donelaičio tema ar iliustracijų jo kūriniams. Tai dail. P. Stausko 1960 m. tapytas K. Donelaičio portretas, Garbausko vitražas „Jau saulelė vėl...“, dail. R. Kalniūnaitės-Pacevičienės grafikos darbas „Kristijonas Donelaitis“ (1988 m.), I. Labutytės grafikos darbai, R. Inčirausko, P. Gintalo medaliai „Kristijonas Donelaitis“, V. Jurkūno, D. Tarabildienės ir kitų autorių iliustracijos poemai „Metai“. Taip pat rinkinyje gausu K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimų į kitas kalbas leidimų, saugomi ir kitų rašytojų grožinės literatūros kūriniai Donelaičio tema, įvairių jubiliejų ar atminimo įamžinimo ženklų fotografijos bei kiti eksponatai (atvirukai, renginių ir konferencijų programos ir pan.). Gausu įvairių tyrinėjimų, monografinio pobūdžio leidinių apie K. Donelaitį ar jo kūrybą, išėjusių tiek prieškario Lietuvoje, tiek ir dabartiniais laikais. Visi šie K. Donelaičio rinkinio eksponatai rodomi jubiliejinėje parodoje, kurią papildys 2013 m. birželio mėn. muziejaus darbuotojų surengtos ekspedicijos į Kaliningrado sritį K. Donelaičio keliais metu darytos fotografijos. Ekspedicijos metu buvo aplankytos ir nufotografuotos poeto gyventos ir lankytos vietos – Stalupėnai (Nesterov), Mielkemis (Kalinino), Tolminkiemis (Čistyje Prudy), Valtarkiemis (Olchovatka), Gumbinė (Gusev), Lazdynėliai (Višnevka), Karaliaučius (Kaliningrad).

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė

* * *

Maironio lietuvių literatūros muziejus visus 2013 metus ruošėsi 300-osioms K. Donelaičio gimimo metinėms ir jau eksponavo 2 originalias tapybos darbų parodas, atvežtas iš Karaliaučiaus. Taip pat lankytojai turėjo galimybę sudalyvauti rašytojo gyvenimui ir kūrybai skirtoje viktorinoje.

Visa galerija
Atgal