Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
sausio
2021

PARODA „KNYGA MANO GYVENIME“

Parodoje „Knyga mano gyvenime“ pristatomos Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomos senosios knygos bei moksleivių sukurtos knygos konkursui „Mano fantazijų knyga“. Šalia 82 originalių formų, įvairių spalvų ir iš skirtingų medžiagų pagamintų moksleivių knygų su įdomiomis iliustracijomis bei sukurtais prozos ir poezijos tekstais, bus galima pamatyti muziejuje saugomas senąsias knygas. Tai vertingi leidiniai, leisti iki spaudos draudimo ir spaudos draudimo metu (1864–1904), atskleidžiantys svarbius lietuvių raštijos ir literatūros procesus. Knygos leistos dviejose valstybėse – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir Mažojoje Lietuvoje (Rytų Prūsijoje). Lankytojai susipažins su lietuviškai, lenkiškai, graždanka, gotišku šriftu rašytomis knygomis.
Muziejaus lankytojai išvys pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos autoriaus D. Kleino originalų darbą – maldų knygeles (1776), įrištas konvoliute kartu su A. F. Šimelpenigio giesmių knygomis, odiniais viršeliais bei sagtimis puoštą Mišių knygą (1878), gotišku šriftu parašytą Pagerintą Giesmių knygą (1891), įdomų eksponatą – žąsies plunksna rašytą maldaknygę (1705).
19 a. lietuvių kultūrinis ir literatūrinis gyvenimas neatsiejamas nuo Vilniaus miesto ir universiteto, kuriame studijavo ir A. Mickevičius. Parodoje išvysime didelio formato, gražiai iliustruotą A. Mickevičiaus „Poną Tadą“. Taip pat pirmąją spalvotai iliustruotą „Vaikų knygelę“ (1928), kurios autorius yra Motiejus Valančius, hektografuotą moksleivių leidinį „Mūsų idėja“ (1925). Parodą papildys ir 20 a. pradžios gražiai iliustruotos, įdomia technika spausdintos knygelės.
Paroda „Knyga mano gyvenime“ – knygos kelionė laiku. Muziejaus lankytojai, jaunieji knygų leidėjai, galės tyrinėti senųjų ir moksleivių sukurtų knygų turinį ir pavidalą, palyginti, kuo skiriasi šiandien ir praeityje sukurta knyga.

Parengė ekskursijų vadovė Jolanta Mickienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal