Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

PARODA „JONO BILIŪNO LITERATŪRINIS PALIKIMAS“

Parodoje „J. Biliūno literatūrinis palikimas“, skirtoje rašytojo 140-osioms gimimo metinėms paminėti, eksponuojami pirmieji ir vėlesni rašytojo knygų leidimai, spaudiniai su pirmosiomis publikacijomis, knygos apie autorių, meno kūriniai populiarių apsakymų motyvais, nuotraukos, rankraščiai. J. Biliūnas pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: J. Barzdyla, J. Niuronis, Jonas Bežemis, Žaltys ir kt. Pirmame parodos stende eksponuojamas  „Ūkininkas“ (1902 m., Nr. 5), kuriame publicistinis J. Biliūno straipsnis „ Valdžios vartai“ pasirašytas Jono Bežemio slapyvardžiu. Eilėraštis „Į Draugą“ „Varpe“ (1901 m., Nr. 7) pasirašytas Jono Barzdylos slapyvardžiu. J. Biliūno novelės, tapusios klasika ir dėl gilaus psichologizmo bei humanizmo padariusios proveržį lietuvių literatūroje, pirmąsyk atskiromis kukliomis knygutėmis išėjo 1906 m. Vilniuje, J. Zavadskio spaustuvėje. Tais pačiais metais dvylikos apsakymų rinkinys „Įvairūs apsakymėliai“ buvo išleistas Tilžėje, Otto v. Mauderodės spaustuvėje.
Rašytojas mirė jaunas, sulaukęs vos dvidešimt aštuonerių, po jo mirties literatūriniu palikimu rūpinosi žmona Julija Janulaitytė. 1913 m., surinkusi vyro kūrybą, Tilžėje išleido rinkinį „Jono Biliūno Raštai. Paveikslai, apysakos ir eilės“. Įvadą šiai knygai parašė J. Biliūno draugas, žmonos brolis Augustinas Janulaitis. Parodoje lankytojai taip pat pamatys retą leidinį – pirmąją J. Biliūno biografiją, kurią 1917 m. parašė Vincas Mickevičius-Kapsukas. Tai „Lietuvių darbininkų literatūros draugijos“ leidinys, išleistas Filadelfijoje.
 Parodoje pirmąsyk eksponuojama ir originali, nuo laiko išblukusi muziejaus archyvo nuotrauka, kurioje J. Biliūnas 1903 m. įsiamžino su Liepojos lietuviais. Tarp jų matome ir būsimą gydytoją, ginekologą, profesorių Praną Mažylį. J. Biliūno tėviškės (Niūronių k., Anykščių r.) romantiškas grožis atsiskleidžia Romualdo Rakausko ir Zenono Baltrušio nuotraukose. Eksponuojamas dail. Rimto Kalpoko tapytas rašytojo portretas, Valerijono Galdiko, Laimos Ramonienės, Mečislovo Bulakos ir kitų iliustracijos. Parodos intriga: muziejaus dail. Ingos Zamulskienės meniški štrichai, menantys visiems žinomus herojus: mažąjį Joniuką, Brisių, baltą katytę, arkliavagį, Šveicarijos kalnuose sušalusį studentą...
Paroda veiks iki gegužės 30 d. Kviečiame apsilankyti.

 

Parodą parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė,
apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

Visa galerija
Atgal