Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

PARODA „JAUNŲJŲ TALENTŲ LIKIMAI. XX A. VIDURYS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje iki spalio 1 d. veikia paroda „Jaunųjų talentų likimai. XX a. vidurys“, kurią parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė. Tai – devintoji paroda iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“.


Poetas Vytautas Mačernis tegul bus savo kartos iškiliausia figūra. Ši rašytojų karta yra gimusi apie 1920 metus, brendusi Nepriklausomoje Lietuvoje, išsilavinusi, intelektuali, studijavusi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, užklupta pirmosios sovietų okupacijos, vėliau – Antrojo pasaulinio karo, po jo – antrosios okupacijos. Tuomet jaunųjų talentų likimai klostėsi skirtingai. 
V. Mačernio gyvenimą 1944 m. nutraukė atsitiktinė skeveldra, A. Nyka-Niliūnas, K. Bradūnas, H. Nagys pasitraukė į Vakarus, B. Krivickas, M. Indriliūnas tapo partizanais ir žuvo. Tačiau jų kūrybinė biografija prasidėjo panašiu laiku: 1937–1938 m. buvo publikuoti pirmieji eilėraščiai ar prozos kūriniai moksleivių, studentų laikraščiuose, žurnaluose, karo ar ankstyvo pokario metu pasirodė pirmosios knygos. Visi jie buvo Vinco Mykolaičio-Putino studentai, kuris skatino rašyti, vertino jų kūrybą. Kai kurias šias asmenybes sujungė 1951 m. JAV išleista antologija „Žemė“. Minėtų rašytojų eksponatų muziejaus rinkiniuose išties yra daug. V. Mačernio rankraščius, memorialinius daiktus perdavė jo sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė. Tarp rankraščių yra ir eilėraščių juodraščių, ir įvairių mokyklinių bei studentiškų užrašų, rankraštinių žodynėlių. Išlikęs vertingas Literatūrinis dienoraštis, rašytas 1940 m. gruodžio 20 d. – 1941 m. balandžio 10 d. Tai poeto skaitytų knygų konspektai, citatų išrašai, dienoraštiniai pamąstymai. Dar vienas muziejaus fonduose saugomas įdomus eksponatas – V. Mačernio studijų knygelė. Ją 1939 m. rugsėjo 5 d. išdavė Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, o 1940 m. rugsėjo 30 d. V. Mačernis su ta pačia knygele buvo perkeltas studijuoti į Vilniaus universitetą. Paskutiniai įrašai užfiksuoti 1943 m. pavasario semestro pabaigoje. Knygelėje yra egzaminų ir įskaitų pažymiai, vertinimai, garsių dėstytojų parašai. Ši studijų knygelė – svarbus istorinis laikmečio dokumentas.

Visa galerija
Atgal