Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

PARODA „EILĖRAŠČIAI GIMS KAIP IŠ NIEKO...“

Poetas, vertėjas, redaktorius Alfonsas Maldonis gimė Dzūkijoje, Naujaplentės kaime rugpjūčio mėnesį, jau prieš devyniasdešimt metų. Gimiau ir augau kaime, paprastoje žemdirbio šeimoje. Šis man itin reikšmingas biografijos faktas įvyko nedidelėje pirkaitėje, palindusioje po šimtamete liepa, mažais langeliais žvelgusioje į čia pat ėjusį kelią... – A. Maldonis rašė savo autobiografijoje.
Jis – rudens poetas. Aš pasiilgstu rudenio balsų, / Vėsių naktų – ilgokų ir vienodų, / Ir vieškelį drėkinančių rasų, / Ir ligi žemės nusvarintų sodų. / Rytais ilgėja prieblanda šėma. / Palieka paukščiai vasarinę gūžtą. / Ir nuganytų pievų toluma, / Pailsus žemė kitą godą kužda... Kiti eilėraščiai, kuriuose dominuoja ruduo – „Lapkritis“, „Lapkričio lietūs“, „Vėlyvą rudenį, kada grįžti...“, „Rudenėjant. Gimtadienio rytą“, „Ilgas ruduo Šventojoje“, „Žvilgsnis į rudenio tolį“ ir kiti.
Poetas baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Studijuodamas pradėjo dirbti laikraščio „Lietuvos pionierius“ redakcijoje. Vėliau buvo „Vagos“ leidyklos vyriausiuoju redaktoriumi, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas, o nuo 1976-ųjų iki 1988-ųjų – pirmininkas. Iš šių pareigų pasitraukė pats. Buvo išrinktas į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupę.
Iš A. Maldonio vaikystės jokių fotografijų neišlikę. Pirmoji žinoma fotografija – 1938-ųjų Pirmosios Komunijos fotografija. Joje vaikai nufotografuoti kartu su kunigu T. Akstinu.
Poetas A. Maldonis yra parašęs daug meilės eilėraščių. Jie dedikuoti žmonai Daliai (tikrasis vardas Idalija). 1955-aisiais jai skirtas eilėraštis „Tegu nors meilė žengia pamažu“, vėliau – „Saulėti lietūs“, „Pro Linmarkio langą“. Draugystė su Dalia prasidėjo 1952 metais. Dienoraštyje poetas rašo, kad vestuvės įvyko 1953-ųjų gruodį. „Civilinės niūrioje metrikacijos įstaigoje Tilto gatvėje, bažnytinės – Kauno arkikatedroje.“ Parodoje „Eilėraščiai gims kaip iš nieko...“ eksponuojama fotografija, kurioje matome Dalią ir Alfonsą 1953 metais. Fotografuota Kaune, Dalia pasipuošusi šviesiais karoliais, vilki tamsią suknelę. Matyt, tai jų vestuvinė fotografija.
Parodoje taip pat matome poetą A. Maldonį su geriausiais draugais. Alfonsas studijavo Vilniaus universitete kartu su Just. Marcinkevičiumi, A. Baltakiu. Juos siejo tikra draugystė. A. Baltakiui yra dedikavęs eilėraštį „Kai tu nebelauki...“, o Just. Marcinkevičiui – „Kovas – balandis“. Geram bičiuliui, grafikui Stasiui Krasauskui dedikuotas eilėraštis „Balta meilės linija“. Ir jeigu taip duota, / Gyvenimo medis susverdės, / Vis vien nebūties juodą plotą / Balta meilės linija perkirs. Parodoje, skirtoje A. Maldonio 90-mečiui, eksponuojamas eilėraščio „Linija“ rankraštis su gausybe taisymų...
Parodoje galime pamatyti grafiko R. V. Gibavičiaus iliustracijas A. Maldonio poezijos knygoms. Sužavi grafikos darbų įtaiga. R. V. Gibavičius yra iliustravęs kelias A. Maldonio knygas. Taip pat įspūdinga poeto knygų visuma: nuo pirmosios „Viduvasaris“, išėjusios 1958-aisiais, iki paskutinės rinktinės „Šviesa pro lapus“, kurios poetas A. Maldonis nebepamatė. Rinktinių eilėraščių knygą parengė ir pratarmę parašė V. Sventickas.
O kur dar fotografijos, laiškai, rankraščiai...  
 

Parodą parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė. Dailininkė – Inga Zamulskienė.

Visa galerija
Atgal