Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

PARODA „EIKIME VEIDU Į SAULĘ...“

 

Po 40-ties paukščių dienos, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, kovo 12-tąją poetas, prozininkas, redaktorius, vertėjas, eseistas, VDU garbės daktaras, Maironio muziejaus bičiulis Robertas Keturakis švenčia garbingą jubiliejų. Ta proga muziejuje rengiama paroda, kurioje parodomi svarbiausi kūrėjo gyvenimo ir kūrybos momentai. Džiugu, kad poetui R. Keturakiui labai rūpi paroda, dalį eksponatų paskolino, o kitus padovanojo. Taip pat jis išsakė savo norus ir pastabas.
Parodos pradžioje bandoma restauruoti basakojės vaikystės, neišlikusios tėviškės vaizdus. R. Keturakis kilęs iš Jonučių kaimo Kauno rajone. Tai Sūduvos kraštas, jotvingių žemė... Savo gyvenimo mokytojais R. Keturakis laiko savo tėvus – motiną Oną Matildą Mockevičiūtę-Keturakienę ir tėvą Kazimierą Keturakį. Jų fotografijos ir eksponuojamos parodos pradžioje. R. Keturakio tėvas – nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 4-ojo artilerijos pulko artileristas. Motina buvo namų siela, labai pamaldi ir dievobaiminga... Robertas augo tarp šešių sesučių, broliukai mirė, labai sunkiai sirgo ir Robertas, bet jį išgelbėjo...
R. Keturakis 1963 m. baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Iš studijų metų išlikusių ženklų beveik nėra. Tik diplomo kopija, išduota 1963-ųjų birželį...
Poetas R. Keturakis labai ilgai (1967–1991 m.) dirbo žurnale „Nemunas“. Iš to gražaus, kūrybingo, „nemuniško“ laiko parodoje eksponuojama daug labai įdomių fotografijų. Jų antroje pusėje R. Keturakis užrašęs nepaprastai šmaikščius komentarus. Štai ant juodai baltos fotografijos užrašyta: „J. Grušas „Nemuno“ red. 1969 m. Nuotraukos dešinėje dar ne profesorius Leonas Gudaitis stebi už lango liepoje nutūpusį strazdą (ne poetą).“ Su L. Gudaičiu siejo graži draugystė. Eksponuojami R. Keturakio laiškai, rašyti ant firminio „Nemuno“ popieriaus. Parašyti dailia, elegantiška, kaligrafiška rašysena. Kolegos praminė Robertą laiškų žmogumi. Laiške poetei J. Degutytei R. Keturakis prašo paruošti poetės A. Achmatovos eilėraščių vertimų, kuriuos galėtų spausdinti „Nemune“. Įdomu, kad laiškuose R. Keturakis ir ką nors  nupiešia...
Parodos „Eikime veidu į saulę...“ svarbus akcentas – Poezijos pavasario renginiai, kurie neįsivaizduojami be poeto R. Keturakio. Palemone 1988-ųjų gegužę R. Keturakiui įteiktas Poezijos pavasario prizas, poetas pasipuošė ąžuolo lapų vainiku. Ant vienos šių iškilmių fotografijos R. Keturakis užrašė tokį komentarą: „Iškilminga eisena su deglu prie Poezijos Aukuro. Atsimenu, kaip patraukus vėjo gūsiui liepsna lyžtelėjo kaktą.“
Dar vienas parodos akcentas – vakarai, knygų sutiktuvės, įvairių progų paminėjimai Maironio namuose. Čia R. Keturakis – dažnas svečias. Fotografijose matome jį kartu su rašytoju V. Čepliausku, poete E. Perednyte Maironio svetainėje. Po savo kūrybos vakaro poetas R. Keturakis nufotografuotas su glėbiu įvairiaspalvių gėlių... Z. Baltrušio fotografijose matome R. Keturakį Maironio sode...
Jubiliejinėje parodoje eksponuojamos visos poeto, prozininko, vertėjo R. Keturakio knygos. Dauguma jų su labai gražiomis dedikacijomis, skirtomis Maironio muziejui. Poezijos knygoje „Saulabroliai“ poetas juodu šratinuku įrašęs: „Literatūros muziejui – Be pretenzijų į amžinastį. 1973 02 16.“ Pirmojoje poezijos knygelėje „Saulėtekis kely“ R. Keturakis įrašęs: „Maironio lietuvių literatūros muziejui – pirmasis žingsnis – kaip maudžiantis noras žinoti, kas bus patirta po tūkstantūkstantojo – Robertas Keturakis.“ Poetas labai įdomią knygą padovanojo parodai. Tai „Užstalės dainos“, ją sudarė ne pats poetas, o jo bičiuliai. Knygos pabaigoje nurodoma, kad tai bibliografinė retenybė. Sudarytojai – Viltingai Dzingsinčių Užstalės Lėkščių kompanija. Knygą išleido VDU leidykla 2014 m. pavasarį...
Paroda „Eikime veidu į saulę...“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje veiks iki 2015 m. gegužės 31 d.

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal