Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

PARODA „AMERIKOS PIRTYJE“ MĮSLĖS“

Kovo 1 d. sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Vilkutaitis-Keturakis, pirmosios lietuviškos komedijos „Amerika pirtyje“ autorius ar bendraautoris. Parodoje matysite jo gausios šeimos nuotraukas, užrašų knygelę, rankraštį.
Įdomu, kad literatūros mokslininkai ginčijasi iki šiol dėl komedijos „Amerika pirtyje“ autorystės. Kas parašė garsiąją komediją? Spaudos draudimo metais kūrinys pasirašytas slapyvardžiu „Keturakis“. Antanas Vilkutaitis (1864–1903) ar Juozas Vilkutaitis (1869–1948)? Kai kurie literatūros tyrinėtojai – P. Višinskis, V. Kuzmickas, V. Biržiška, V. Mykolaitis-Putinas – manė, kad šmaikščiąją komediją parašė jaunas miręs talentingas inžinierius Antanas Vilkutaitis. V. Kuzmickas parašė monografiją apie A. Vilkutaitį ir visą negausią kūrybą priskyrė jam. Pasipiktinusi Juozo Vilkutaičio duktė dailininkė Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė įrodė tėvo autorystę. Iš tiesų, Juozas Vilkutaitis pradėjo rašyti savo pirmąją komediją 1891m. Pasirinko tikrą atsitikimą, kai jaunas sukčius, prisižadėjęs vesti, išviliojo iš merginos pinigus ir, ją užrakinęs pirtyje, išvyko į Ameriką.
Deja, P. Matulaitis sukritikuoja komediją ir Juozas Vilkutaitis išvyksta pas brolį Antaną į Kaukazą. Ten gyvena tris metus ir parsiveža naują komedijos variantą, kuris visiems patinka. Todėl yra ir trečia nuomonė, kad abu broliai pasitardami parašė pirmąją lietuviškąją komediją „Amerika pirtyje“.
Žinome tai, kad kurti paskatino 1893 m. V. Kudirkos „Varpe“ paskelbtas lietuviškos dramos konkursas. Kūrinį teigiamai įvertino ne tik V. Kudirka, bet ir J. Jablonskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Tumas-Vaižgantas. Spektaklis viešai pastatytas Palangoje 1899 m. Šiemet sukanka 120 metų nuo pirmojo komedijos pastatymo Lietuvoje. Tai istorinė Lietuvos teatro gimimo data.
Parodoje nusikelsime į Palangos kurortą prieš 120 metų, matysite pirmojo vaidinimo aktorius ir režisierius. Taip pat pirmąjį komedijos leidimą, išspausdintą Tilžėje 1895 metais, kuklią mažutę knygelę, kurią savo krepšiuose nešiojo knygnešiai. A. Makūnaitės ir R. Čarnos grafikos darbai nukels į gūdžius spaudos draudimo ir knygnešystės laikus.
Parodą parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė ir dailininkė Inga Zamulskienė.
Paroda veiks nuo 2019 m. lapkričio 19 d. iki 2020 m. vasario 1 d.

Visa galerija
Atgal