Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

„NORS IR NUMIRUS – AŠ BŪSIU!“

Rudenį Lietuva mini Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. Šia proga Maironio lietuvių literatūros muziejuje rugsėjo 22 dieną atidaryta paroda „Nors ir numirus – aš būsiu!..“, kurioje atspindėti svarbiausi Vaižganto gyvenimo bei kūrybos laikotarpiai. Rašytojo, visuomenės veikėjo, legendinio dvasininko biografija visuomenei pristatoma istorinėmis nuotraukomis (kai kurios eksponuojamos pirmą kartą), rankraščiais, knygomis, spauda, memorialiniais daiktais, įvairia archyvine medžiaga, informaciniais tekstais.
Parodos lankytojai regės Juozo Tumo gimtojo Malaišių kaimo vaizdus, susipažins su kunigo veikla įvairiose parapijose, talkinant knygnešiams ir saugant lietuvišką žodį, matys Vaižganto darbą įvairiose redakcijose. Juozas Tumas-Vaižgantas pristatoma kaip plačiašakė, įvairiaspalvė asmenybė: Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius, Lietuvos universiteto docentas, politikas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis, publicistas, rašytojas, muziejininkas.
Parodoje rodomas kūrybinis Vaižganto palikimas: eksponuojami pirmieji knygų leidimai, autoriniai rankraščiai, užrašų knygelės.
Muziejaus lankytojai matys įvairių metų rašytojo portretines nuotraukas, tarp jų ir autografuotas, dailininkų darbus – Vaižganto kūrinių iliustracijas.
Parodos rengėjai: pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė, J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas, dailininkė Inga Zamulskienė.
Parodą remia Lietuvos kultūros taryba.

Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal