Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

„NAUJI EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS“

           Paskutinį šių metų mėnesį MLLM ekspozicijų salėje, esančioje mansardoje, atidaryta paroda „Nauji eksponatai iš Australijos“. Ją apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė, parengė šių eilučių autorė, kuri 2017 metais vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Kultūros paveldo parvežimas iš Australijos“. Du mėnesiai, praleisti saulėtame kontinente, buvo apvainikuoti turtinga archyvine medžiaga: atsirinktas išeivių rašytojų Aldonos Veščiūnaitės, Vytauto ir Jurgio Janavičių, dailininkės Jolantos Garolytės-Janavičienės archyvai ir meno kūriniai. Šių metų kovo mėnesį 43 dėžės su itin vertinga medžiaga pasiekė Maironio namus. Tvarkant atsivežtą medžiagą ir buvo sumanyta parengti parodą, pristatant vertingą kultūros paveldą Maironio muziejaus lankytojams.
             Parodoje per archyvalijas – nuotraukas, dokumentus, rankraščius, knygas, meno kūrinius – veriasi išeivių kultūros žmonių, Jurgio ir Jolantos Janavičių bei jų artimųjų, gyvenimo ir kūrybos keliai Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje.
            Eksponuojami reto senumo ir unikalumo eksponatai: nuotraukos, dokumentai. Archyvinėse nuotraukose užfiksuoti brolių Janavičių senelis Vincas Janavičius, jo sūnus Vytautas. Pastarasis vedė žymaus miškininko Povilo Matulionio dukterį Mariją. Eksponuojamas P. Matulioniui išduotas senas užsienio pasas. Kitas retas dokumentas, paženklintas caro herbu – tai M. Matulionytės Smolensko gimnazijos baigimo pažymėjimas. Jurgis Janavičius, kaip ir jo vyresnis brolis Vytautas, gimė ir augo Šiauliuose, Aleksandrijos dvare. Šeimoje dar augo brolis Algis ir augintinė Zinė. Parvežtuose albumuose daug vertingų nuotraukų, nusakančių džiugias, iš pirmo žvilgsnio nerūpestingas brolių Janavičių dienas. Nuotraukose veriasi Aleksandrijos dvaro šiokiadieniai – broliai kartu su mama žaidžia kroketą, važinėjasi dviračiais, mokosi su dvaro mokytoja – užfiksuota vokiečių kalbos pamoka. Abu broliai lankė ir baigė Šiaulių gimnaziją. Vytautas pasirinko medicinos studijas Vilniaus universitete, tačiau antrasis pasaulinis karas sutrukdė studijas. Abu broliai buvo paimti į vokiečių kariuomenę. Vėliau V. Janavičius buvo sužeistas ir iš ligoninės pabėgo. Iš vokiečių kariuomenės ištrūko ir J. Janavičius. Visa Janavičių šeima atsidūrė Vokietijoje, o vėliau – Australijoje.
Pluoštas nuotraukų nusako ir J. Garolytės šeimos pasitraukimą į Vakarus. Vokietijoje J. Garolytė įsitraukė į muzikinę, meninę veiklą: nuotraukose užfiksuoti M. K. Čiurlionio ansamblio pasirodymai; jos studijos Meno ir amatų mokykloje Freiburge; nuotaikingos kelionės su rašytojais J. Kaupu, M. Katiliškiu, poetu H. Nagiu. Australijoje J. Garolytė susituokė su J. Janavičiumi; susilaukė sūnaus Povilo, dukrų – Viktorijos ir Marikės. Nuotraukose – džiaugsmingos šeimos akimirkos. Išties abu menininkai papildė vienas kitą – tobulino, turtino, drąsino žengti sunkiais gyvenimo keliais. J. Janavičius Australijoje baigė hidrografijos studijas. Kartu su Jolanta darbavosi Naujojoje Gvinėjoje. Iš savo egzotiškų darbinių kelionių parsivežė pluoštą meninių nuotraukų. Abu intensyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje: rengė meno parodas, lankė literatūrines vakarones, rašė ir skelbė savo kūrybą lietuvių ir australų spaudoje. Draugų ir bendraminčių ratą sudarė meno žmonės: nuotraukose užfiksuotos literatūrinės grupės „Susitikimai po Bunya“ akimirkos. Džiugias valandas praleido su A. ir P. Mekais,  bendravo su J. Meku. Jurgio vaikystės draugas buvo J. Mačiūnas, su kuriuo ir išeivijoje bendrauta, o jam mirus, abu su žmona Jolanta surengė jo atminimui keletą pagerbimo „Fluxus“ akcijų Vilniuje ir Kaune. Atsiradus galimybei J. ir J. Janavičiai pradėjo lankytis Lietuvoje. Rengė savo meno parodas. Darbai buvo eksponuojami M. K. Čiurlionio nacionaliniame dailės muziejuje, Vilniaus galerijose. Iš eksponuojamų nuotraukų matome, kad gražūs draugystės saitai J. ir J. Janavičių šeimą siejo su Danute ir Antanu Gailiais, S. Geda, J. Kunčinu.
       Parodos reikšmingais akcentais, nuspalvinančiais įstabiomis smaragdinio Ramiojo vandenyno, žydro dangaus ir jame besiritinėjančios, iki raudonumo įkaitusios Australijos saulės spalvomis, tampa Jurgio ir Jolantos meno kūriniai – paveikslai, skulptūros.
Už suteiktą galimybę atrasti ir parsivežti vertingą kultūros paveldą tariami nuoširdūs padėkos žodžiai Lietuvos kultūros tarybai bei Jolantai Garolytei ir jos šeimai: sūnui Povilui, dukrai Viktorijai ir Marikei.
Maloniai kviečiame apsilankyti Maironio namuose ir pažvelgti į „kito“ pasaulio džiugias akimirkas!
 

Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė
Zenono Baltrušio nuotraukos

 

Visa galerija
Atgal