Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

MARTYNO MAŽVYDO „KATEKIZMUI“ – 470

Šiais metais minime Martyno Mažvydo „Katekizmo“ 470-ąsias išleidimo metines. Pirmoji lietuviška knyga išėjo 1547 m. sausio 8 d. (tiksli knygos išleidimo data nurodyta pačioje knygoje), ją parengė tuo metu dar Karaliaučiaus universiteto studentas Martynas Mažvydas. Šios knygelės pirmojo leidimo yra žinomi išlikę du egzemplioriai, kurių vienas yra saugomas VU bibliotekoje. Šiuo egzemplioriu buvo naudotasi išleidžiant kone identišką faksimilinį pirmosios lietuviškos knygos leidimą: „Catechismusa prasty szadei... Karaliauczui...1547. Martyno Mažvydo „Katekizmo“ pirmojo leidimo faksimilė“. Vilnius, 2017 m. Leidykla „Petro ofsetas“. Parodoje rodomi įdomiausi Martyno Mažvydo rinkinio eksponatai – pirmosios lietuviškos knygos XX a. leidimai, tyrinėjimų studijos, meno kūriniai Mažvydo tema, įvairūs spaudiniai, spektaklių apie Mažvydą, jo gyventų vietų ir atminimo įamžinimo ženklų nuotraukos. Mažvydo rinkinys pasipildė nuotraukomis, kai 2013 m. Kaliningrado srityje buvo vykdoma Kristijonui Donelaičiui skirta ekspedicija. Iš šios kelionės parodoje eksponuojamos fotografo Z. Baltrušio darytos fotografijos: Karaliaučiaus katedros dabartinis vaizdas (šalia katedros buvusiame Karaliaučiaus universitete 1546–1549 m. studijavo M. Mažvydas); paminklas universiteto įkūrėjui Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgiečiui, 1546 m. pakvietusiam M. Mažvydą studijuoti Karaliaučiaus universitete (beje, iš išlikusių trylikos M. Mažvydo laiškų, rašytų lotynų k. ir saugomų Getingene, dvylika yra rašyti Albrechtui Brandenburgiečiui); paminklinis akmuo šalia Karaliaučiaus katedros, žymintis senojo Karaliaučiaus universiteto, įkurto 1544 m., vietą (jame mokėsi ne tik Martynas Mažvydas, bet ir Jonas Bretkūnas, Pilypas Ruigys, Kristijonas Donelaitis ir daugelis kitų lietuvių kultūros darbininkų). 2013 m. ekspedicijos metu buvo užukta ir į Ragainę (dabar Neman), todėl lankytojas pamatys šiuos vaizdus: Ragainės bažnyčią, kurioje 1549–1563 m. kunigavo Martynas Mažvydas (dabar čia gyvenamasis namas); paminklinę lentą ant buvusios Ragainės bažnyčios sienos, kuri žymi, kad čia 1549-1563 m. dirbo ir yra palaidotas M. Mažvydas (lenta atidengta 1998 m.); Ragainės pilį, menančią Mažvydo laikus. Parodą puošia dailininkų Ievos Labutytės, Algimanto Švažo, Kęstučio Ramono, Vytauto Valiaus ir Stasės Medytės kūriniai Mažvydo tema. Parodos tikslas – supažindinti lankytoją su Mažvydo rinkiniu, saugomu MLLM, priminti  pirmąją lietuvišką knygą ir jos autoriaus Martyno Mažvydo gyvenimo ir veiklos faktus. Paroda „Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 470“ veiks iki lapkričio 14 d.
 
 

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė

Visa galerija
Atgal