Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

MAIRONIUI – 155

Kviečiame aplankyti Maironio 155-osioms gimimo metinėms skirtą parodą „Neskelbti eksponatai“, kurioje pamatysite pluoštą retai rodomų eksponatų.
Žinome, kad Maironio tekstams muziką kūrė įvairūs kompozitoriai. Parodoje išvysite gaidų su pagarbiomis kompozitorių dedikacijomis Dainiui. „Mano sielos įkvėpėjui Kun. Pralotui Maironiui / Autorius / Kaunas“ – rašė Aleksandras Kačanauskas 1924 metais spalio 20 dieną. Tą pačią dieną ir klierikai pasveikino mylimą rektorių – „Teskamba mūsų choro gaidos aukštai gerbiamam ir nuoširdžiai mylimam tėvynės dainiui Prelatui Jonui Maironiui-Mačiuliui, Žemaičių seminarijos Rektoriui, Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto garbės profesoriui, jo vardadieny, 1924 m. spalio m. 20 d., pasveikinti.“ Stenduose – klierikų pieštos programos, kurias rektorius išsaugojo.
Parodoje paskaitysite nepublikuotų arba neseniai skelbtų Maironio pamokslų, laiškų. Maironio namuose išlikęs gausus Poeto rankraštynas. Visa, kas parašyta Dainiaus ranka – nuo dramų juodraščių iki paprasčiausio lapelio, kuriame skubriai įbrėžtos kelios eilutės apie vaistus arba pora svetimos kalbos žodžių – brangu ir svarbu. Išlikę kūrybiniai rankraščiai, kurie buvo parengti spaudai: Raštai, I tomas (lyrika), drama „Didysis Vytautas – karalius“, libretas „Nelaimingos Dangutės vestuvės“. Rankraštyne yra ir šeši storoki sąsiuviniai, pilni įvairiausių kūrinių. Muziejaus fonduose saugomos Maironio knygos su autoriaus taisymais ir redagavimais. Poeto kūrybiniai rankraščiai jau yra ištyrinėti literatūros mokslininkų, tačiau išlikę ir kitokių ranka rašytų tekstų, kurie dar laukia tyrinėtojų. Kadangi Maironis buvo ne tik poetas, bet ir aukšto rango dvasininkas, visuomenės veikėjas, jo rinkinyje saugomi paskaitų ir pamokslų (seniausias pamokslas datuojamas 1888 m.) rankraščiai, proginių kalbų juodraščiai, įvairūs užrašai. Iš viso išlikę apie 900 puslapių rankraštinių paskaitų, pamokslų, pasisakymų lenkų, lotynų bei lietuvių kalbomis. Gana daug tokio pobūdžio tekstų dar yra neskelbtų.
Parodoje „Neskelbti eksponatai“ pavartysite ir Maironio nepublikuotų tekstų sąsiuvinius, kuriuos parengė Aldona Ruseckaitė, išleistus muziejuje. Čia pirmą kartą skelbiami įdomiausi lietuviškų kalbų, paskaitų ir pamokslų fragmentai. Yra įdomių kopijų iš kitų archyvų: paskaitysite Maironio laiškus bičiuliui Juozapui Budrikui, jų originalai saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne ir tik šiemet pirmą kartą publikuoti „Metuose“ (2017 m. Nr. 8–9. Publikaciją parengė A. Ruseckaitė).
Pamatysite įdomių dar parodose nerodytų fotografijų iš Maironio archyvo: Maironis liūdnas kalbininko Kazimiero Būgos laidotuvėse Kauno miesto kapinėse, linksmas svečiuojasi pas Kužių kleboną Adolfą Kleibą kartu su bičiuliais kunigais Antanu Jančiausku ir Blažiejumi Čėsniu. Įdomu, kad jaunesnis poeto bičiulis kun. Adolfas Kleiba karo metu gelbėjo žydus. Pamatysite Maironio bičiulių S. Paškevičienės, M. Thomas, N. Hermes, U. Jokubaitės portretus.
 

Parodą parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė,
apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
Nuotraukos Zenono Baltrušio.

Visa galerija
Atgal