Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

PARODA „MAIRONIO MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS“

„Sekmadienį, birželio 28 d., 12 val., Muziejaus gt. 5, tuose pačiuose namuose ir bute, kur dirbo ir gyveno mūsų didysis tautos dainius Jonas Mačiulis-Maironis, buvo atidarytas muziejus“, – šią informaciją 1936 m. birželio 30-ąją išspausdino „Lietuvos aidas“. Praėjus ketveriems metams po Maironio mirties, duris atvėrė šio garsaus poeto muziejus – trys memorialiniai kambariai. Muziejaus įkūrėjai buvo Tautosakos archyvo komisijos vadovas dr. Jonas Balys, M. K. Čiurlionio galerijos direktorius Paulius Galaunė, Maironio testamento vykdytojas kanauninkas Pranas Penkauskas ir Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė, gyvenusi brolio namuose ir išsaugojusi visą palikimą. Tame pačiame straipsnyje rašė: „Muziejaus kambariuose baldai, paveikslai ir kiti daiktai palikti tokioje pat tvarkoje, kokioje juos laikė pats Maironis tuose kambariuose gyvendamas.“

Rūmuose iki 1939 m. rudens dirbo Tautosakos archyvo komisija, todėl muziejaus priežiūra buvo pavesta komisijos pirmininkui dr. Jonui Baliui. Tautos archyvo komisijai išsikėlus, muziejus liko be priežiūros, tad 1940 m. kovo 1-ąją Švietimo ministerija pirmuoju muziejaus vadovu paskyrė poetą Bernardą Brazdžionį. Taip buvo įvykdyta Maironio testamentinė valia, kad „muziejaus užvaizdą skirtų švietimo ministeris, bet žmogų dorą ir rimtą, ypač literatą.“
Pirmaisiais Bern. Brazdžionio darbo metais buvo patvirtintas muziejaus statutas, numatęs plėsti muziejaus veiklą, t. y. rinkti ir kitų rašytojų medžiagą: „Prie Maironio Muziejaus gali būti organizuojami ir kitų jo amžininkų rašytojų skyriai.“  1941 m. muziejus pavadintas Maironio literatūros muziejumi.
Pirmosios muziejaus lankytojų knygos įrašai byloja, jog pirmieji lankytojai buvo priimti 1936 m. liepos 12 d. Po karo, 1946-aisiais, pradėta eksponatų apskaita. Išlikusioje senoje muziejaus fondų knygoje pirmuoju numeriu įrašytas Maironio memorialinis daiktas – pasagos formos stalelis...

Parengė Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal