Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2020

„LIETUVIŲ LITERATŪRA – TRUMPAI IR ŽAISMINGAI“

Pagal turimas galimybes atsižvelgdami į šiuolaikinių ekspozicijų kūrimo tendencijas ir lankytojų atsiliepimus, penkiose muziejaus salėse įrengėme pažinimui ir mokymuisi skirtas erdves, kuriose per tam tikrus akcentus supažindinsime su pagrindiniais lietuvių literatūros istorijos įvykiais, reiškiniais ar asmenybėmis.

Norime nudžiuginti smalsius lankytojus – ekspozicijoje yra net 18 edukacijai skirtų vietų ir visose salėse galima liesti didžiąją dalį rodomų eksponatų! Kviečiame fragmentiškai keliauti per įvairius laikotarpius bei išbandyti gotikinio šrifto subtilybes, pasukti K. Donelaičio „Metų“ ratą ir atsakyti į klausimus, atrasti draudžiamos spaudos slėptuves, atpažinti lietuvių literatūros klasikus, nusifotografuoti Laisvės alėjoje ar Konrado kavinėje su Kaziu Binkiu, sukurti keturvėjišką eilėraštį, o vėliau, pakėlus užkardą, užeiti į cenzoriaus kambarėlį, pamatyti išeivių rašytojų gyvenimo akimirkas DP stovyklose, susipažinti su palikimu iš tremties, rezistencija bei Kovo 11-osios akto signatarais-rašytojais (V. Jasukaityte, K. Saja, S. Šalteniu), įsijausti į muziejininko-bibliotekininko ar literatūros žinovo vaidmenis, pakopinėti žinių medaus iš Bernardo Brazdžionio avilio ir... dar daug įdomybių galima sužinoti apie lietuvių literatūrą!


Pavieniams lankytojams ir šeimoms nepasiklysti padės specialus ekspozicijos „Lietuvių literatūra – trumpai ir žaismingai“ paruoštukas su užduotimis.
 

Kviečiame susipažinti – ekspozicijos katalogas čia>>
 

Ekspozicijos temos ir edukacinės veiklos
 
Salės nr. Ekspozicijos temos Edukacinės veiklos
1. SENOJI LIETUVIŲ LITERATŪRA. Nuo XVI a. iki 1864 m. - Gotikinio šrifto subtilybes: senųjų tekstų tyrinėjimas, rašymas plunksna.
- K. Donelaičio „Metų“ ratas. 20 klausimų, susijusių su K. Donelaičio gyvenimu ir kūryba. Visi atsakymai – ekspozicijos pirmoje salėje.
2. SPAUDOS DRAUDIMAS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS. 1864–1904 m. - Draudžiama spauda ir jos slėptuvės. Tyrinėjimas: kokie leidiniai buvo draudžiami, atrasti salėje įrengtas slėptuves.
- Kryžiažodis lentoje. 4 klausimai, susiję su spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis laikotarpiu.
3. LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAI DAILININKŲ DROBĖSE - Ar pažįsti? Atpažink ir sudėliok teisingas etiketes prie portretų. Eksponuojami šių asmenybių portretai: Maironio, Vaižganto, Žemaitės, Adomo Jakšto-Dambrausko, Vinco Kudirkos, Vydūno, Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos, Jono Biliūno, Juliaus Janonio, Antano Vienuolio-Žukausko, Jono Basanavičiaus.
- Klasikų gyvenimo ir kūrybos dėlionė. Magnetinėje lentoje galima sudėti 15 skirtingų dėlionių: rašytojo portretas, fotografija, rankraštis, knyga ar pomėgius atspindintis asmeninis daiktas. Autoriai: Maironis, Vaižgantas, Žemaitė, Adomas Jakštas-Dambrauskas, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Vydūnas, Šatrijos Ragana, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Balys Sruoga, Salomėja Nėris, Vincas Krėvė-Mickevičius, Kazys Boruta, Vincas Mykolaitis-Putinas.
4. NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPIO ĮVYKIŲ ĮVAIROVĖ. 1918–1940  m. - Kultūros klestėjimas Nepriklausomybės laikotarpiu. Laikotarpio tyrinėjimas per fotografijas, kūrybą, spaudą.
- Keturvėjininkų žodynas mano eilėraštyje: skaitome ir kuriame Konrado kavinėje.
- Nusifotografuok su Kaziu Binkiu! Laikas fotosesijai ir diskusijoms apie literatūrą!
5. KITOKIA PATIRTIS, KITOKIA LITERATŪRA: GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE,  REZISTENCIJA, TREMTIS IR EMIGRACIJA Į VAKARUS. 1940–2000 m. - Cenzoriaus kambarėlis: gera ir bloga literatūra. Tekstų tyrinėjimas: kūrinių, atitikusių cenzūros keliamus reikalavimus, ypatybės.
- Žemėlapis: surask, iš kurių Vokietijos vietovių keliavo lietuvių rašytojų laiškai. Pagal eksponuojamus vokus atrandamos vietovės žemėlapyje.
- Sužinok! Išeivijoje leisti kultūros žurnalai. Trumpa leidinių apžvalga su paslėptu atsakymu į klausimą.
- Gyvenimas Vokietijoje: DP stovyklų kasdienybė, Lietuvos rašytojų tremtinių draugija, švietimas. Eksponuojamos 9 dėžutės su rašytojų fotografijų, laiškų, dokumentų, rankraščių kopijomis.
- Teatras išeivijoje. Suvaidinkite Birutės Pūkelevičiūtės „Aukso žąsis“, Antano Škėmos „Žvakidė“ arba Kosto Ostrausko „Jūratė ir Kastytis“ fragmentus.
- Antologija „Žemė“. atpažinti Kazio Bradūno, Juozo Kėkšto, Henriko Nagio, Alfonso Nykos-Niliūno ir Vytauto Mačernio eilėraščius, priskirti jiems teisingas korteles su poetų pavardėmis.
- Kazys Bradūnas apie save ir žemininkų kartą. Dokumentinio filmo peržiūra.
- Bernardo Brazdžionio avilys: 12 korių – 12 temų apie poeto gyvenimą ir kūrybą bei... paslaptis avilio dugne.
- Rašytojų rinkiniai kartotekoje. 36 autoriai, daugiau nei 300 kortelių su rankraščių, fotografijų, knygų viršelių kopijomis. Siūlome susipažinti, atrinkti ir sudėlioti į kartotekos stalčiukus bent penkių rašytojų įvairias korteles.Kviečiame atvykti ir smagiai bei turiningai praleisti laiką muziejuje!
 
Projektą „Lietuvių literatūra – trumpai ir žaismingai“ iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.
* Daugiau informacijos ir registracija į edukacinius užsėmimus tel nr. 8 37 206842.
 

Parengė pavaduotoja muziejininkystei Deimantė Cibulskienė,
nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal