Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI ARBA AKIBROKŠTAI

Jungtinis rašytojų ir dailininkų kūrybinis pleneras „Plastika + žodis“ jau aštuntas tradicinis renginys, vykstantis Palemone, Salomėjos ir Bernardo Bučų sodyboje. Šių metų pleneras skirtas jubiliatui Kristijonui Donelaičiui. Jo kūrinį „Metai“ kiekvienas skaitėme ir ištraukas mokėmės atmintinai, o apie jo asmenybę, gyvenimą, užmojus pamiršom ar net nežinojom. Tad papildyti ir atgaivinti žinias, nušviesti pastoriaus bei rašytojo nueitą kelią sutiko Maironio lietuvių literatūros muziejaus Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė. Penktadienį, pirmąją plenero dieną, susirinkusiems dailininkams muziejininkė demonstravo fotografijas ir pasakojo apie K. Donelaičio gyventas vietas Karaliaučiuje. Tame krašte daugelis lankėsi, buvojo, tad netrukus ir patys pasakojo savo nutikimus ir linksmas istorijas iš senų laikų. Pirmąjį plenero darbą, savo tapybos mokytoją Česlovą Banį, svarbų žmogų mums visiems nutapė ir pristatė jo mokinė Alina Gulbinienė-Daiker. Šis darbas eksponuojamas muziejuje veikiančioje parodoje.
Gelstantys medžių lapai, krintantys ir besiplaikstantys vėjyje, saulės žaismo nutvieksti įkvėpė kūrėjus, obuoliai, prigulę samanynuose, savo rausvus šonus atsukę smalsioms menininkų akims ir įvairiaspalviai gėlių žiedai tarsi pagal melodiją siūbuojantys ir kviečiantys juos įamžinti... Savaitgalį plastikos mūzos plazdeno kuratoriui skulptoriui Juozui Šlivinskui ir jo vadovaujamam būriui: Linai Morkūnaitei-Vilkelienei, Ugniui Motiejūnui, Dainorai Ramanauskienei, Ramūnui Kamaičiui, Alinai Gulbinienei-Daiker, Gintarui Pankevičiui, Zitai Tarasevičienei, Sigitui Straigiui, Daivai Kupstienei, Vidmantui Valentui, Ingridai Šakinytei, Bangučiui Prapuoleniui, Ritai Rimšienei, Albertui Olšauskui, Akvilinai Kripaitytei, Raimundui Majauskui, Aušrai Kristinai Kojelavičiūtei. Sode, tarp medžių, įsitaisę, nuo ankstaus šeštadienio ryto darbavosi L. Morkūnaitė-Vilkelienė, U. Motiejūnas ir D. Ramanauskienė. Gamta, kuri neatsiejama nuo K. Donelaičio tematikos, įamžinta R. Kamaičio pastelėje. A. Gulbinienė-Daiker tapė triptiką pagal K. Donelaičio pamokymus, skirtus būrams. Rašytojo gimtinę atvaizdavo Z. Tarasevičienė. G. Pankevičius įsikūrė Kauno marių pakrantėje ir pasirinkęs egzistencialistinę temą, nupiešė orą, vandenį ir žemę. Stichijos B. Prapuolenio dviejuose kūriniuose. Sodybos – I. Šakinytės koliažuose. V. Valento kūrybinį ansamblį sudaro nutapyti kaimai bei monetų eskizai. Gėlynai A. Kripaitytės bei R. Rimšienės paveiksluose. Renginio svečiai neliko abejingi J. Šlivinsko skulptūrai „Atrama“, vaizduojančiai gimimą, iš akmens atsirandančius pradmenis nuo kurių viskas ir prasideda. Rimtas S. Straigio medyje išryškėjęs K. Donelaičio portretas. O akį traukiančius ryškiaspalvius du R. Majausko darbus aptarinėjo beveik kiekvienas.
Sekmadienio popietę, kai dailininkai dėliojo savo darbus, į sodybą prigužėjo nusiteikę kurti, savam kailyje netelpantys, prikaupę žodžių ir įvairiausių frazių, valdantys plunksną ir raides rašytojai: Edmundas Janušaitis, Rimantas Klusas, Lina Navickaitė, Liudas Gustainis, Irna Labokė, Vidmantas Elmiškis. Jų kuratorė Aldona Ruseckaitė nukreipinėjo rašančius prie jiems skirto lapo, kur visi drauge sukūrė eilėraštį:
Atkako Donelaitis in Palemoną,
atsivežė antrą (gal trečią)... ar dešimtą savo Raštų tomą...
Visi puolė to tomo skaityti, bet per
šimtmečius nieko negali įmatyti. O dar Dočys su šautuvu...
Savo šautuvą gali tempt į Kulautuvą
o iš ten su visais žiemos vargais iššaut Kauno pusėn...
Aš, močia, va tuoj, pasiraičius languotą sijoną
Jum duonos kriaukšlelę atnešiu ir dar –
Ir dar keptą varną, kurią Dočys nugalabė,
O jo draugė Pimė iškimšo jos pilvą
obuolaičiais nuo Salomėjos papinių...
Prasidėjus kūrinių pristatymo šventei, visi susirinkusieji skaitėme K. Donelaičio „Metus“, taip pagerbdami jubiliatą. Tada dailininkai pristatė savo kūrinius, pasakojo kūrybines kančias, kaip gimė mintys, kaip darbas ar idėja keitėsi, kaip vietoje vieno potėpio atsirado kitas... Muziejuje liko daug įvairių spalvingų darbų, ši paroda veiks visą mėnesį, kviečiame apsilankyti, pasigrožėti.
Plunksnos meistrų kūrybos pristatymą pradėjo rašytoja A. Ruseckaitė, perskaičius dailininkės I. Šakinytės laišką K. Donelaičiui. L. Gustainis užbūrė pasakojimu apie lapę, o R. Klusas dar kartą humoristiškai pažvelgė į mus supančią buitį ir būtį. Pasibaigus parašytų minčių skaitymui, mes, muziejininkės, pasidžiaugėm gražia popiete, susirinkusiaisiais, gausiais darbais bei puikia nuotaika ir garbingai įteikėme padėkos raštus dalyviams bei tradicija tapusias rudenines dovanėles iš menininkų Salomėjos ir Bernardo Bučų sodo. Sodyboje lankėsi ne dvi, o trys mūzos, su daile ir žodžiais bičiuliavosi muzika. Mums grojo mielas, puikiai žinomas melodijas saksofonininkas Artūras Puodžiukaitis. Su tokia pakylėta nuotaika dalyviai pozavo fotografams, ragavo obuolius ir tęsė vakarą muziejaus terasose. Ir aš ten buvau, arbatos puodelį išgėriau, Dočio pagautos varnos sparnelį ragavau, kitą kartą ir Jus kviečiu dalyvauti ir pasisemti įspūdžių!

Parengė muziejininkė Asta Vileniškytė

Visa galerija
Atgal