Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
spalio
2018

„KIEKVIENOJ KIŠENĖJ PAVASARIŲ ŠIMTAS“

Kazys Binkis (1893–1942) – poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
1915 m. baigė mokytojų kursus, trumpai mokytojavo. Išleido eilėraščių knygas „Eilėraščiai“ (1920) ir „100 pavasarių“ (1923), humoristinių poemų „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“ (1928), feljetonų. Parašė poemėlių vaikams, pažintinių knygų. Kartu su kitais rašytojais leido avangardinį žurnalą „Keturi vėjai“. Parašė dramas „Atžalynas“ (1938) ir „ Generalinė repeticija“ (1940). Parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas.
Paroda parengta temomis: vaikystė ir gimtinė, pirmieji kūrybiniai bandymai, jaunystės eilėraščiai ir „Utos“, „100 pavasarių“ ir „Keturi vėjai“, šeima ir kūryba vaikams, dramos „Atžalynas“ ir „Generalinė repeticija“, feljetonai, ūkininkavimas.
K. Binkio archyvas muziejuje įvairus ir įdomus. Šioje parodoje pamatysite rašytojo knygas ir leidinius suaugusiems bei vaikams, žurnalą „Keturi vėjai“.
Turime kokybiškai išleistą knygą „Dainos“, su K. Binkio rašytu tekstu, antologiją „Vainikai“, Vilniaus lietuvių moksleivijos leidinėlį „Sniegams tirpstant“(1913), kurį redagavo K. Binkis.
Iš rankraštyno eksponuojame poemos „Kiškių sukilimas“ fragmentą, eilėraščius savo vaikams, A. S. Puškino eilėraščio „Skiriama A. P. Kern“ vertimą. Kaip prisimena amžininkai, K. Binkis rašė stambiu aiškiu braižu, beveik netaisydamas. Rašė ranka juodu rašalu.
Parodoje pamatysite įdomią poeto rašalinę ir oreivių dovaną – skulptoriaus B. Pundziaus „Darių ir Girėną“ su dedikacija „Rašytojui Kaziui Binkiui, „Atžalyno” autoriui, oreivystės idėjos skleidėjui / Lietuvos aeroklubas. Kaunas, 1940.“
Dailus ir elegantiškas K. Binkis mėgo fotografuotis. Rodome keletą rašytojo portretų, grupinių fotografijų, kur K. Binkis įamžintas su rašytojais ir žurnalistais, literatūros vakaruose ir neformalioje aplinkoje, su bičiuliais Boriso Melngailio dvare. Deja, nedaug turime fotografijų, kur K. Binkis įamžintas su Prane Adamonyte, kuriai skirti beveik visi eilėraščiai, rašyti po 1917 m. 
Po žmonos Pranutės mirties, likęs su dviem vaikais, Kazys Binkis vedė Sofiją Kudrevičiūtę-Nacevičienę, kuri turėjo dvi dukreles. „Įkūrėm kooperatyvą vaikams auginti“, – juokavo rašytojas. K. Binkis buvo geras tėvas, vaikus rašytojas labai mylėjo, skaitydavo jiems savo kūrybą. Parodoje paskaitysite šiltus rašytojo laiškus vaikams: „ Būkit ilgiau saulėj, daug vaisių valgykit, anksčiau eikite gulti…“
Įdomu, kad karo metais K. Binkis su žmona Sofija gelbėjo žydus nuo mirties, jiems padėjo ir vaikai. Visa graži šeima įtraukta į Pasaulio teisuolių sąrašus.

Parodą parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
Paroda veiks nuo spalio 10 dienos iki metų pabaigos.

Nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal