Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

IŠ BERNARDO BRAZDŽIONIO RINKINIO

2015 m. kovo 4 d. sukako 75-eri metai, kai Bernardui Brazdžioniui už eilėraščių rinkinį „Kunigaikščių miestas“ įteikta Valstybinė literatūros premija.
1935 m. Lietuvos rašytojų draugijos iniciatyva Lietuvos Vyriausybė įsteigė 5000 litų Lietuvos valstybinę literatūros premiją už geriausią metų kūrinį. Pirmoji premija atiteko Ievai Simonaitytei už romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“. Ji įteikta 1935 m. balandžio 2 d.
Po penkerių metų – 1940-ųjų sausio mėnesį vykusiame posėdyje, skirtame 1939 metų Valstybinės literatūros premijai teikti, buvo pasiūlyti kelių autorių originaliausi beletristikos veikalai, tarp kurių ir Bern. Brazdžionio „Kunigaikščių miestas“.
Vėlesnio komisijos posėdžio ataskaitoje rašoma: „Valstybinei literatūros premijai komisija, sudaryta iš Kazimiero Masiliūno, Mykolo Biržiškos, Vinco Mykolaičio-Putino, Kosto Korsako ir Juozo Ambrazevičiaus, 1940 metų vasario 3 dienos posėdyje  nusprendė:
1939 metų valstybinę literatūros premiją skirti Bernardui Brazdžioniui už jo poezijos knygą „Kunigaikščių miestas“, kurioje yra originaliai pergyventas mistinis visų laikų žmogaus bei pasaulio likimas ir lietuvių praeities vaizdai susieti su visos tautos dabarties nusiteikimais ir išsakyti nauju sugestyviu aukštos meninės kultūros žodžiu.
Dėl to komisija slaptu balsavimu nusprendė Bernardo Brazdžionio „Kunigaikščių miestui“ paskirti 1939 metų valstybinę literatūros premiją“.
Iškilmingame premijos įteikimo vakare 1940 metų kovo 4 dieną Vilniaus universiteto iškilmių salėje rašytojui buvo įteiktas meniškas, oda įrištas jo eilėraščių rinkinys „Kunigaikščių miestas“ (premija jau buvo išmokėta). Lietuvos valstybinės operos solistė Alodija Dičiūtė-Trečiokienė  dainavo Konrado Kavecko dainą „Per pasaulį keliauja žmogus“ ir „Jei gyvenimas sapnas”. Iškilmingą premijos įteikimo aktą ir visą meninę programą tiesiogiai transliavo Vilniaus radijas.
Parodoje eksponuojami visi trys eilėraščių rinkinio „Kunigaikščių miestas“ leidimai (1939, 1940 ir 1999 metų),  specialiai laureatui pagamintame egzemplioriuje įklijuotas apdovanojimo aktas, poeto darbo kambario Los Andžele fragmentas, kavos servizas, kurį Brazdžioniams vestuvių proga padovanojo Aldonos Brazdžionienės pusseserė Leonilda Pranevičiūtė-Kučienė ir kiti autentiški memorialiniai daiktai, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus Bern. Brazdžionio rinkinyje. 

Parengė Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal