Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
gegužės
2020

VINCAS KUDIRKA

Vincas Kudirka (1858–1899) – prozininkas, satyrikas, vertėjas, poetas, publicistas, kritikas, laikraščio „Varpas“ įsteigėjas ir redaktorius, „Tautiškos giesmės“, tapusios Lietuvos himnu, autorius. Gimė 1858 m. gruodžio 31 d. Paežeriuose, Vilkaviškio apskrityje, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, studijavo Seinų kunigų seminarijoje (nebaigė, išstojo), Varšuvos universitete, medicinos fakultete. Dirbo gydytoju Šakiuose. Palaikė ryšius su knygnešiais, kovojo už lietuviškos spaudos laisvę, laikraštyje „Varpas“ vedė skyrių „Tėvynės varpai“, kur spausdino aktualią publicistiką. Buvo nuolat sekamas rusų caro žandarų, 1895 m. suimtas ir kalintas Kalvarijos kalėjime. Susirgęs džiova, gyveno Naumiestyje, globojamas bičiulės Valerijos Kraševskienės. Mirė 1899 m. lapkričio 16 d.
Ryškiausiai V. Kudirkos talentas atsiskleidė satyrose „Viršininkai (1895), „Lietuvos tilto atsiminimai“ (1896), „Cenzūros klausimas“ (1897), „Vilkai“ (1898). Išjuokė carinės Rusijos valdininkų siautėjimą, jų godumą, bukumą, ydas. 1899 m. išėjo eilėraščių rinkinys „Laisvos valandos“.


Atgal