Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
gegužės
2020

TEATRAS IŠEIVIJOJE

Lietuviai teatralai sunkiomis egzodo sąlygomis, neturėdami net savo patalpų, tęsė kūrybinį darbą. Vokietijoje susibūrė nemažai teatrinių grupių. Vienos buvo nedidelės ir gyvavo trumpai, kitos – didesnės, profesionalų, gastroliavo po stovyklas. Svarbų vaidmenį atliko trys stipriausi kolektyvai. Pirmasis diplomuotas Lietuvoje režisierius Jurgis Blekaitis Detmolde subūrė Aitvaro grupę. Jų spektaklis „Bubulis ir Dundulis“ pagal nuotaikingą A. Rūko komediją buvo suvaidintas daugiau nei 30 kartų. Augsburge veikė dramos trupė, kurioje vaidino Birutė Pūkelevičiūtė, E. Dauguvietytė, Henrikas Kačinskas. Hanau Atžalyno teatre vaidino ir režisavo Antanas Škėma, Vytautas Valiukas. Keturi rašytojai  –  Stasys Santvaras, Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Pulgis Andriušis, susibūrę į ,,keliaujančią ketveriukę“, važinėjo po įvairias stovyklas su literatūrinėmis programomis. Tiek režisūrinėje, tiek aktorinėje veikloje itin pasižymėjo rašytojas A. Škėma. Vokietijoje, „subyrėjus“ visoms teatro grupėms, jis subūrė literatūrinį kabaretą Klumpė, rašė jam vaidinimus. Išeivijoje veikė Aleksandros ir Antano Gustaičių Ravensburgo teatro studija, Kaselyje buvo įkurta Ipolito Tvirbuto teatrinė grupė, kurioje vaidino A. Mekas, sceninius kūrinius vertė A. Landsbergis.
Amerikoje ir Kanadoje išsiskleidė dramaturgų Algirdo Landsbergio, Kosto Ostrausko, A. Škėmos, B. Pūkelevičiūtės talentai. Pagal jų kūrinius buvo ir yra statomi spektakliai. Veikė Čikagos lietuvių teatras, Bruklino lietuvių dramos studija, Monrealio lietuvių dramos sambūris. B. Pūkelevičiūtė pagal savo pjesę „Aukso žąsis“ kartu su bendraminčiais sukūrė pirmą lietuvišką spalvotą filmą tuo pačiu pavadinimu. 


Atgal