Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
gegužės
2020

KRISTIJONAS DONELAITIS

 Grožinės lietuvių literatūros pradininko
Kristijono Donelaičio (1714–1780)
svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos:

 
 
1714 m. sausio 1 d. gimė Lazdynėliuose, netoli Gumbinės
1731–1736 m. mokėsi Karaliaučiaus katedrinėje mokykloje
1736–1740 m. studijavo Karaliaučiaus universitete Teologijos fakultete, lankė lietuvių kalbos seminarą
1740–1742 m. dirbo Stalupėnų mokyklos kantoriumi (muzikos mokytoju ir bažnytinio choro vedėju), o nuo 1742 m. – Stalupėnų mokyklos vedėju
1743–1780 m. (iki mirties) – Tolminkiemio bažnyčios klebonas, čia išdirbo 37 metus
1756 m. perstatė Tolminkiemio bažnyčią
1760 m. pastatė naują Tolminkiemio mokyklą
Apie 1765–1775 m. parašė „Metus“
1764 m. pastatė klebonų našlių namus
1780 m. vasario 18 d. mirė, palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje


1800 m. Kristijonas Gotlybas Milkus knygos „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“ skyriuje Trumpas lietuvių poezijos vadovas pirmą kartą išspausdina aštuoniolika eilučių iš K. Donelaičio „Metų“ – penkias eilutes iš Rudenio gėrybių ir trylika eilučių iš Žiemos rūpesčių
1818 m. Karaliaučiuje Liudvikas Rėza pirmą kartą išleidžia K. Donelaičio poemą „Metai“
1865 m. išeina antrasis K. Donelaičio „Metų“ leidimas, išleistas Augusto Šleicherio Peterburge Rusijos mokslų akademijos spaustuvėje
1914 m. išleidžiami Jurgio Šlapelio parengti K. Donelaičio raštai – pirmasis K. Donelaičio raštų leidimas atskira knyga pačioje Lietuvoje
1977 m. UNESCO nutarimu K. Donelaičio poema „Metai“ yra įtraukta į Europos literatūros šedevrų biblioteką


„Metai“ yra ir vienas labiausiai verčiamų bei pasaulyje paplitusių lietuvių literatūros tekstų. Dabar K. Donelaičio poema yra išversta į 14 kalbų: anglų, armėnų, baltarusių, čekų, gruzinų, latvių, lenkų, rusų, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių, ispanų ir italų. „Metų“ fragmentų yra versta į 19 kalbų (prancūzų, japonų, italų, esperanto ir kitas). Į anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas poema išversta skirtingų vertėjų ne po vieną kartą.
 
 
 
 


Atgal