Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
gegužės
2020

JULIUS JANONIS

Julius Janonis (1896–1917) – dramatiško likimo lietuvių poetas, kilęs iš Biržų krašto. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Voroneže, Petrograde. Rusijoje įstojo į socialdemokratų partiją, už dalyvavimą revoliucinėje veikloje buvo kalintas. Poetas savo eilėse smerkė socialinę nelygybę, atskleidė bedarbio, kumečio, darbininko vidinius išgyvenimus. Eilėraščius skelbė spaudoje („Aušrinė“, „Lietuvos žinios“, „Naujoji gadynė“ ir kt.). Pirmoji poezijos knyga Vaidilos Ainio slapyvardžiu buvo išleista po jo mirties Voroneže 1918 m. Šiuolaikinėje lietuvių literatūros istorijoje vertinamas už atvirus politizuotos poezijos tekstus. 


Atgal