Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
09
liepos
2020

JONAS MAČIULIS-MAIRONIS

Jonas Mačiulis-Maironis (1862 m. spalio 21 d.–1932 m. birželio 28 d.). Poetas, dramaturgas, profesorius, prelatas. Lietuvos atgimimo dainius, viena iškiliausių figūrų lietuvių poezijoje, su jo vardu susijusi ištisa poetinės kultūros epocha. Gimė Raseinių krašte, Pasandravio dvarelyje, augo Bernotų kaime. Baigė Kauno gimnaziją, Kauno kunigų seminariją, po jos – Peterburgo dvasinę akademiją, kurioje vėliau penkiolika metų (1894–1909) profesoriavo. Grįžo į Lietuvą ir tapo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, juo dirbo iki mirties. Buvo Lietuvos universiteto profesorius. Vienintelę poezijos knygą Pavasario balsai išleido keturis kartus, ją vis papildydavo naujais eilėraščiais. Poetas sukūrė apie 130 eilėraščių ir paliko keletą vertimų iš kitų kalbų. Parašė poemas Jaunoji Lietuva, Raseinių Magdė, Mūsų vargai, Z nad Biruty. Sukūrė draminę trilogiją (1921–1928), skirtą Lietuvos istorijai ir Vytautui Didžiajam – Maironio mylimiausiam herojui. Pagal šias istorines dramas buvo pastatyti spektakliai Valstybės teatre Kaune. Taip pat St. Zanavyko slapyvardžiu parašė pirmą vientisą Lietuvos istoriją lietuvių kalba (išleista 1891), visuotinės literatūros istorijos vadovėlį (1926), išleido Raštų penkis tomus. Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos valstybę tiek iki 1918 metų, tiek ir vėliau. 1928 metais buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu su žvaigžde, 1931-aisiais – popiežiaus tituluotas protonotaru. Palaidotas Kaune prie arkikatedros bazilikos.
Maironio lietuvių literatūros muziejus įkurtas 1936 m. birželio 28 d. poeto bute, minint ketvirtąsias mirties metines. 1909 m. Maironis, grįžęs iš Peterburgo į Kauną, nusipirko Rotušės aikštėje esančius vėlyvojo baroko stiliaus rūmus, statytus XVIII a. viduryje, pats po metų apsigyveno antrojo aukšto aštuoniuose kambariuose, kitą namo dalį paskyrė lietuviškoms kultūros organizacijoms. Ypač mėgo leisti laiką vidiniame kieme – sodelyje.


Atgal