Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
spalio
2019

JONAS BILIŪNAS

Jonas Biliūnas (1879–1907) gimė Niūronių kaime (Anykščių r.), gausioje valstiečių šeimoje. 1899 m. baigė Liepojos gimnaziją, Studijavo Tartu universitete mediciną, tačiau studijų nebaigė, buvo pašalintas už dalyvavimą anticarinėje demonstracijoje. Palaikė socialdemokratų judėjimą, užjautė neturtingus studentus, darbininkus, gyvenimo nuskriaustuosius. Sirgo džiova, vertėsi sunkiai, visada svajojo apie turtingesnį ir gražesnį gyvenimą. 1904 m. susituokė su dantų gydytoja Julija Janulaityte. Labiausiai vertinamas už jautrią, humanišką novelistiką, gilų psichologizmą, žodžio taupumą, lakoniškumą. Klasika tapo novelės „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, „Ubagas“, „Lazda“, „Liūdna pasaka“, „Laimės žiburys“. 


Atgal