Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
21
rugsėjo
2020

JONAS BASANAVIČIUS

Jonas Basanavičius (1851–1927) – laikraščio „Aušra“ redaktorius, istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas ir rinkėjas, gydytojas,  Lietuvos nepriklausomybės akto (1918 m. vasario 16 d.) signataras. Paskelbė apie 40 istorijos, etnografijos, mitologijos, folkloristikos studijų. Sudarė ir išleido tautosakos rinkinius „Lietuviškos pasakos“, „Lietuviškos pasakos įvairios“, „Ožkabalių dainos“, „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“ ir kt. Daug metų dirbo gydytoju Bulgarijoje, medicinos temomis rašė į bulgarų spaudą, domėjosi antropologija, išleido veikalą apie šalies sanitarinę padėtį. Bulgarai J. Basanavičių apdovanojo Tautos ordinu už pilietinius nuopelnus, o Vytauto Didžiojo universitetas paskelbė jį garbės nariu ir profesoriumi. 


Atgal