Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

ANTANAS VIENUOLIS

Antanas Vienuolis-Žukauskas (1882–1957) – prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, farmacininkas. Gimė Ažuožeriuose (Anykščių r.). Vyskupas Antanas Baranauskas buvo Antano Vienuolio motinos dėdė. Atsisakęs stoti į kunigų seminariją, neteko tėvų finansinės paramos tolimesnėms studijoms. 1900 m. išvyko studijuoti farmacijos mokslų Maskvos universitete. Dirbo vaistinėse Kaukaze, Tbilisyje, Maskvoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir su padėjėju J. Adomėnu atidarė vaistinę Anykščiuose. Sovietų okupacijos metais vaistinė buvo nacionalizuota, o rašytojo sūnus Stasys ištremtas į Sibirą (1941 m.). A. Vienuolis taip pat buvo priverstas atiduoti duoklę sovietų valdžiai: pagal marksistinę ideologiją parašė romaną „Puodžiūnkiemis“, apysaką „Išdukterė“.
Antanas Vienuolis – memorialinio muziejaus Anykščiuose įkūrėjas. Nuo 1945 m. buvo oficialus A. Baranausko muziejaus direktorius. A. Vienuolis parašė romantinių legendų („Amžinasis smuikininkas“, „Užkeiktieji vienuoliai“), romanų („Kryžkelės“, „Prieš dieną“), apsakymų („Paskenduolė“), dramų („Prieblandoje“). Panevėžio J. Miltinio dramos teatre A. Vienuolio spektaklis „Prieblandoje“ suvaidintas daugiau nei 600 kartų. 2009 m. Giedrius Kuprevičius sukūrė miuziklą  „Veronika“ apsakymo „Paskenduolė“ motyvais. 


Atgal