Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
gegužės
2020

ANTANAS BARANAUSKAS

Antanas Baranauskas (1835–1902) – XIX a. vidurio lietuvių Romantizmo poetas, katalikų dvasininkas, Seinų vyskupas, kalbininkas, matematikas, Biblijos vertėjas. Svarbiausius savo grožinius kūrinius lietuvių kalba Baranauskas sukūrė per trumpą laiką – 1858–1859 m., būdamas 23-ejų 24-erių metų. Baigęs Žemaičių kunigų seminariją Varniuose ir ruošdamasis tęsti aukštąsias teologijos studijas Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje, 1858 m. vasarą Anykščiuose parašė pirmąją savo žymiausio kūrinio poemos „Anykščių šilelis“ dalį. Po metų grįžęs atostogų – antrąją. Poema (su cenzūros išbraukymais) buvo išspausdinta Lauryno Ivinskio 1860 ir 1861 m. kalendoriuose.  Apie Antaną Baranauską yra rašęs ir šių namų šeimininkas Maironis. Muziejuje  saugoma Maironio ,,Paskaita apie vysk. Ant. Baranauską“, skaityta 1923 m. rudens ir 1924 m. pavasario semestre Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, kuriame šalia teologinių disciplinų poetas skaitė ir lietuvių literatūros kursą ,,Donelaitis ir XIX a. pirmos pusės lietuvių poetai“. Paskaitos rankraštis – tai šešių lapų (vienuolikos prirašytų puslapių) sąsiuvinis, susiūtas baltais siūlais. Rašyta juodu rašalu abiejose lapų pusėse, tik ketvirtame lape prirašyta viena pusė. Popierius lygus, be linijų, gelstelėjęs. Tekste yra nedaug taisymų tuo pačiu juodu rašalu. Įdomu, kad pirmame puslapyje virš paskaitos pavadinimo užrašyti žodžiai: ,,Sveika Marija, Dangaus lelija“. Tai – vyskupo Antano Baranausko religinės giesmės ,,Giesmė in Panelę Švenčiausią“, parašytos 1868 m., pirmoji eilutė. Galime tik spėlioti šio įrašo tikslą – galbūt studentams Maironis A. Baranauską pirmiausiai pristatydavo kaip žinomos religinės giesmės autorių, o gal ši giesmė būdavo ir sugiedama. Paskaitoje aptariama A. Baranausko asmenybė ir įvairialypė veikla, pateikiami biografiniai faktai, smulkiai nagrinėjama poema ,,Anykščių šilelis“. Maironis pasakoja ir apie savo ryšius su A. Baranausku – 1888 m., važiuodamas mokytis į Peterburgo katalikų dvasinę akademiją, įteikęs A. Baranauskui savo poemėlės ,,Lietuva“ rankraštį, anot autoriaus, ,,savo pirmuosius eilių mėginimus“. ,,Baranauskas tačiau jų labai nepeikė ir padrąsino talento neužkasti,“– reziumuoja Maironis.
 


Atgal