Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

PARODOS APRAŠAI

Čia talpinami parodos „Lietuvių literatūra: trumpai ir žaismingai“, veikiančios mūsų muziejuje, virtualūs aprašai.

ANTANAS BARANAUSKAS
Antanas Baranauskas (1835–1902) – XIX a. vidurio lietuvių Romantizmo poetas, katalikų dvasininkas, Seinų vyskupas, kalbininkas, matematikas, Biblijos vertėjas. 

2017-04-05
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“
Antologija „ŽEMĖ“ (1951 m.) – Los Andžele (JAV) išleista lietuvių išeivių poezijos antologija. 

2017-04-05
JONAS BASANAVIČIUS
Jonas Basanavičius (1851–1927) – laikraščio „Aušra“ redaktorius, istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas ir rinkėjas, gydytojas,  Lietuvos nepriklausomybės akto (1918 m. vasario 16 d.) signataras.

2017-04-05
BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Poetas, sujungęs 1918 m. bei 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpius – kūrėjas kaip tiltas, tautos šauklys, tribūnas.
Tarpukario Lietuvoje – religinės, tėvynės meilės poezijos autorius, Valstybinės premijos laureatas, įvairių leidinių redaktorius. 1940–1944 m. – pirmasis Maironio muziejaus vadovas.

2017-04-05
JONAS BILIŪNAS
Jonas Biliūnas bene geriausiai žinomas dėl klasika tapusių jo novelių: „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, „Ubagas“, „Lazda“, „Liūdna pasaka“, „Laimės žiburys“. 

2017-04-05
KAZYS BINKIS
Kazys Binkis (1893–1942) – poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.

2017-04-05
KRISTIJONAS DONELAITIS
Grožinės lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio (1714–1780) svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos.

2017-04-05
K. DONELAITIS „METAI“

2017-04-05
JULIUS JANONIS
Julius Janonis (1896–1917) – dramatiško likimo lietuvių poetas, kilęs iš Biržų krašto.

2017-04-05
LIŪNĖ JANUŠYTĖ
Liūnė Janušytė (1909–1965) – rašytoja feljetonistė, vertėja, žurnalistė.

2017-04-05
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS
Jonas Mačiulis-Maironis – poetas, dramaturgas, profesorius, prelatas.

2017-04-05
SPAUDOS DRAUDIMAS
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas (1864–1904).

2017-04-05
VINCAS KUDIRKA
Vincas Kudirka (1858–1899) – prozininkas, satyrikas, vertėjas, poetas, publicistas, kritikas, laikraščio „Varpas“ įsteigėjas ir redaktorius, „Tautiškos giesmės“, tapusios Lietuvos himnu, autorius. 

2017-04-05
KRISTIJONAS GOTLIBAS MILKUS
KRISTIJONAS GOTLIBAS MILKUS
Kristijonas Gotlibas Milkus (1732–1807) – poetas, filologas, vertėjas.

2017-04-05
ŠATRIJOS RAGANA
Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877–1930) – prozininkė, vertėja, pedagogė. 

2017-04-05
TEATRAS IŠEIVIJOJE
Lietuviai teatralai sunkiomis egzodo sąlygomis, neturėdami net savo patalpų, tęsė kūrybinį darbą svetur. 

2017-04-05
ANTANAS VIENUOLIS
Antanas Vienuolis-Žukauskas (1882–1957) – prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, farmacininkas.

2017-04-05
VYDŪNAS
Vilhelmas Storostas – Vydūnas (1868–1953) – filosofas, dramaturgas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvybės puoselėtojas. 

2017-04-05
ŽEMAITĖ
Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845–1921) – lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, moters dalios vaizduotoja, pripažinta kaip rašytoja nuo pat pirmųjų savo apsakymų.

2017-04-05
MOTIEJUS VALANČIUS
Motiejus Valančius (1801–1875) – pirmasis valstietiškos kilmės Žemaičių vyskupas, lietuvių beletristikos ir vaikų literatūros pradininkas, istorikas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio iniciatorius, nelegaliosios lietuviškos spaudos oganizatorius.

2017-04-06
ADOMAS JAKŠTAS
Adomas Jakštas (Aleksandras  Dambrauskas, 1860–1938). 

2017-04-06
VAIŽGANTAS
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – lietuvių literatūros klasikas: prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir  kunigas. 

2017-04-06
A. GUSTAITIS IR BERN. BRAZDŽIONIS
A. GUSTAITIS IR BERN. BRAZDŽIONIS
Poetai Antanas Gustaitis ir Bernardas Brazdžionis buvo labai artimi vienmečiai bičiuliai. Jų draugystė, gražus bendravimas atsispindi ir laiškuose, kuriuose gausu ne tik dalykinių minčių literatūros, leidybos, lietuvių kultūros klausimais – laiškai pilni švelnaus jumoro, o kartais net aštraus sarkazmo....

2017-04-13
BERN. BRAZDŽIONIO BIBLIOTEKA
Bern. Brazdžionio memorialinė biblioteka. Fragmentai ir atodangos

2017-04-13
LITERATŪRINIS SENAMIESTIS
Kaip kiti pasaulio miestai iš gilios tradicijos kurią tirščiau kūrėjų apgyventą vietovę pavadindavo literatų kvartalu, taip ir Kauno Senamiestis tampa nominuotu literatūriniu Senamiesčiu, nes jame gyveno, kūrė ir mirė tokie žmonės, kurie sudarė pagrindus visai lietuvių literatūrai.

2019-01-09