Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
24
balandžio
2014
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Parodos

PARODA „KRISTIJONUI DONELAIČIUI – 300“
2014-ieji – Kristijono Donelaičio metai.

2014-02-25 - 2014-12-31
MAIRONIO DAIKTAI KITOSE ERDVĖSE
Netradicine paroda „Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“ norima parodyti pagarbų dėmesį iškilios istorinės asmenybės Jono Mačiulio-Maironio materialiajam paveldui, saugomam Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

2014-02-24 - 2014-12-25
„MŪSŲ DVASIOS GYVENS INKILUOS...“

Kviečiame aplankyti Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms skirtą parodą „Mūsų dvasios gyvens inkiluos...“!


2014-02-24 - 2014-08-01
„AŠ DAR KARTĄ GRĮŽTU“
Nuo 2014 m. balandžio 2 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paroda „Aš dar kartą grįžtu“, skirta Ignui Šeiniui (1889–1959)!

2014-02-21 - 2014-05-31
„PILNA ŠIRDIS DAR JUOKO / IR AKYS VIEN GIEDROS“
Vaikų literatūros muziejuje (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) veikia paroda „Pilna širdis dar juoko / ir akys vien giedros“, skirta Danutės Lipčiūtės-Augienės 100 metų jubiliejui! 

2014-02-20 - 2014-05-31
PARODA, SKIRTA MAIRONIO 150-MEČIUI

Vykdydami projektą „Maironis ir jo epocha“, kurį remė LR kultūros rėmimo fondas, muziejininkai parengė Maironiui jubiliejinę parodą pagal Poeto testamentinius žodžius „...palieku visą mano judomąjį turtą ir (...) nenoriu, kad išsiblaškytų“.


2014-02-19 - 2014-12-31
PIEŠIAME KRISTIJONĄ DONELAITĮ

Kviečiame aplankyti parodą „Piešiame Kristijoną Donelaitį“


2014-02-11 - 2014-06-01
„MANO KNYGELĖ“
Vaikų literatūros muziejuje iki 2014 m. balandžio 25 d. veikia paroda „Mano knygelė“.

2014-01-31 - 2014-04-25
Renginių šiuo metu nėra
„TANGO“

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Tango“.


2014-02-23 - 2014-03-31
LOPŠELIO-DARŽELIO „NEŽINIUKAS“ PARODĖLĖ
Kviečiame apžiūrėti naują parodėlę Vaikų literatūros muziejuje – lopšelio-darželio „Nežiniukas“ projekto „Pasakų šaly“ darbus – vaikų pasektas pasakas su iliustracijomis.

2014-01-31 - 2014-02-28
JUOZUI KRUMINUI – 100
Kviečiame aplankyti Juozo Krumino 100-mečiui skirtą parodą Maironio lietuvių literatūros muziejaus mansardoje!
Paroda veiks iki 2014 m. kovo 31 d.

2014-01-13 - 2014-03-31
„LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRĖJŲ PORTRETAI“

Kviečiame Vaikų literatūros muziejuje aplankyti parodą „Lietuvos valstybės kūrėjų portretai“.


2014-01-13 - 2014-03-20
„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“

Vaikų literatūros muziejuje – Kauno ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų projekto „Gyvasis kalbos lobynas“, skirto tarmių metams, paroda.


2014-01-09 - 2014-01-19
NAUJA KILNOJAMOJI PARODA MAIRONIO MANSARDOJE
„XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo visuomenės elitas ir jo aplinka“.

2014-01-07 - 2014-02-01
KILNOJAMOJI PARODA MAIRONIO MANSARDOJE

J. B. Bułhako fotografijų kopijų paroda „Vilnius ir jo architektūrinės detalės“ laukia lankytojų!


2014-01-01 - 2014-03-01
PARODA „RAŠYTOJAI 1863 METŲ SUKILIME“
Paroda „Rašytojai 1863 metų sukilime“ skirta 1863–1864 m. sukilimui paminėti ir įtraukta į „Lietuvos muziejų kelio“ programą „1863 metų sukilimo atmintis“.

2014-01-01 - 2014-03-01
LEONARDO GUTAUSKO PIEŠINIŲ PARODA
Rašytojo ir dalininko Leonardo Gutausko piešinių paroda.

2013-12-23 - 2014-01-22
PRANUI MAŠIOTUI – 150
Vaikų literatūros muziejuje – piešinių paroda „Pranui Mašiotui – 150“.

2013-12-06 - 2013-12-31
PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Šiais metais muziejaus darbuotojai kvietė visus Lietuvos moksleivius skaityti lietuvių autorių – Sigito Gedos, Anzelmo Matučio, Vinco Mykolaičio-Putino, Birutės Pūkelevičiūtės, Vytauto Tamulaičio, Martyno Vainilaičio, Bitės Vilimaitės kūrybą ir ją iliustruoti. Sulaukėme 462 darbų!

2013-11-20 - 2014-01-06
PARODA „VĖTRĄ ŠAUNIĄ APKABINĘS“
Paroda parengta temomis: vaikystė ir gimtinė, pirmieji kūrybiniai bandymai, jaunystės eilėraščiai ir „Utos“, „100 pavasarių“ ir „Keturi vėjai“, šeimos tėvas ir kūryba vaikams, dramaturgas, vertimai, feljetonai, ūkininkavimas.

2013-10-29 - 2013-12-07
„ANTROJI KELIONĖ“
Parodoje „Antroji kelionė“ yra dvidešimt du tapybos darbai, kuriuos dailininkas Alfonsas Vilpišauskas nutapė per paskutiniuosius trejetą metų.

2013-10-20 - 2013-10-30
„AUTOBIOGRAFIJA. H. A. Č.“
„Poeto titulas visada mane šiek tiek (kartais ir ne šiek tiek) glumino. O gal ir tebeglumina. Per aukštas. Mano gi eilės kirveliu aptašytos ir virtuvės peiliu apdrožtos. Bet kai visi, rašantys eiliuotus tekstus taip vadinami, ką padarysi, tenka prisiimti. <...>“

2013-08-09 - 2013-08-15
„REALYBĖ NĖRA MENKESNĖ UŽ SVAJONĘ...“

Išeivių rašytojai, aktorei, režisierei Birutei Pūkelevičiūtei šių metų rugpjūčio 12 dieną būtų sukakę 90 metų. Iš Amerikos į gimtąją žemę 1999 metais sugrįžusi menininkė trumpai tepasidžiaugė dangaus giedra. 2007 metais klastinga liga nutraukė jos trapų gyvybės siūlą.


2013-08-08 - 2013-10-09
VINCUI MYKOLAIČIUI-PUTINUI –120
Apie Vincą Mykolaitį-Putiną ką nors nauja pasakyti sunku: daugelį kartų aptarta jo kūryba, keliolika kartų leisti svarbiausieji kūriniai, tikslintos ir nustatytos gyvenimo ir asmenybės apybrėžos. Paroda šiam kūrėjui – retrospektyvi, tarsi punktyru žyminti rašytojo kelią.

2013-08-07 - 2013-09-27
„MANO GALVOJ PLASTA VARNĖNAS“
Sigitas Geda – viena ryškiausių asmenybių literatūros pasaulyje. Gilios, daugialypės, prieštaringos prigimties. Poetas, nuostabių knygų vaikams autorius, dramaturgas, operų, oratorijų kūrėjas, kritikas, eseistas, vertėjas.

2013-08-05 - 2013-08-22
„KRISTIJONO DONELAIČIO DARBAI IR DIENOS“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje nuo 2013 m. liepos vidurio iki rugsėjo 1 d. buvo eksponuojama Karaliaučiaus krašto tapytojos Tamaros Vasiliauskienės kūrybos paroda „Kristijono Donelaičio darbai ir dienos“.

2013-07-01 - 2013-09-01
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI – 100
Šiais metais rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) švenčia 100 metų jubiliejų! Kažin, ar gali dar kažkas būti garbingiau – nueitas ilgas gyvenimo ir kūrybos kelias, daug nuveikta.

2014-04-24 - 2014-04-24
IGNAS ŠEINIUS (1889–1959)
Rašytojas ir diplomatas Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) gimė Šeiniūnuose (Širvintų r.), lankė Gelvonų ir Musninkų pradžios mokyklas, baigė „Saulės“ mokytojų kursus Kaune. 1910–1912 m. dirbo mokytoju Vilniaus lietuvių dviklasėje mokykloje. 1912–1915 m. studijavo Maskvos Šaniavskio liaudies universiteto Istorijos-filosofijos fakultete, parašė kursinį darbą „Įvadas į meno filosofiją“.

2014-03-26 - 2014-03-26
KRISTIJONAS DONELAITIS (1714–1780)
Virtualioji paroda, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms!

2014-02-28 - 2014-02-28
JUOZAS KRUMINAS (1914–1951)
Poetas,  prozininkas,  žurnalistas,  vertėjas. Gimė Palionės kaime, Širvintų r. Mokėsi Ukmergės ir Kauno gimnazijose, studijavo VDU. Pirmieji eilėraščiai buvo spausdinti 1935 m. „Karyje“, „Kultūroje“. Lietuvoje išleido du eilėraščių rinkinius: „Eksperimentai“ (drauge su Danu Pumpučiu) 1939 m. ir „Kibirkštys naktį“ 1940 m.

2014-02-25 - 2014-02-25
KLAJOKLIŠKAS P. BABICKO EKSPONATŲ SUGRĮŽIMAS

Neramus žmogus buvo poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, fotografas, kino operatorius, dailininkas, radijo laidų organizatorius, pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, diplomatas Petras Babickas (1903–1991)...


2014-02-17 - 2014-02-17
ALDONA LIOBYTĖ (1915–1985)
Lietuvių vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė Aldona Liobytė-Paškevičienė gimė Vilniuje, „gražiausiame pasaulio mieste.“ Kaip pati teigė, „Vilniaus reginys taip įsmigo į širdį, kad jau be jo žmogus visur jaustumeisi nelaimingas.“ (A. Liobytė. „Autobiografija“, 1977 m.)

2014-01-29 - 2014-01-29
VYTAUTUI MISEVIČIUI – 90

2014 m. vasario 12 d. minėsime 90-ąsias rašytojo Vytauto Misevičiaus gimimo metines.


2014-01-22 - 2014-01-22
VYTAUTAS BIČIŪNAS (1893–1942)
Vytautas Bičiūnas (1893–1942) – išskirtinė, veikli asmenybė, palikusi Lietuvai nemažai reikšmingų darbų. 

2013-12-31 - 2013-12-31
PIEŠINIŲ KONKURSO LAUREATŲ DARBAI

Kviečiame apžiūrėti Respublikinio moksleivių piešinių konkurso laureatų darbus!


2013-12-30 - 2013-12-30
BERNARDO BRAZDŽIONIO APDOVANOJIMAI
Bernardas Brazdžionis – įvairialypė asmenybė, pelniusi Tautos Dainiaus vardą. Apie poeto kūrybą kritikai atsiliepė įvairiai: vieni kritikavo, kiti – gyrė. Tačiau garbaus tautiečio nuopelnai tautai ir Dievui įvertinti įvairiais apdovanojimais.

2013-12-27 - 2013-12-27
BALYS SRUOGA – KALINYS NR. 21319

„Esu įkaitas už savo tautą, ir tos aukos supratimas palengvina man gyvenimą.“
Įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje 70-mečiui paminėti skirta virtuali paroda.


2013-12-20 - 2013-12-20
VINCAS KUDIRKA (1858–1899)

Vincas Kudirka (1858 12 31–1899 12 16) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius, gydytojas.


2013-12-18 - 2013-12-18
VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS
Vilhelmas Storostas-Vydūnas (1863–1953) – filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas.

2013-12-05 - 2013-12-05
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS (1862–1932)

Jonas Mačiulis-Maironis. Šiandien šios asmenybės svarbiausi gyvenimo faktai, kūrybos, mokslo ir kiti darbai yra žinomi daugeliui. Virtualiojoje parodoje pateikta medžiaga iliustruoja tik mažą dalelę gausaus ir įvairaus Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Poeto palikimo...


2013-12-01 - 2013-12-01
„RAŠYTOJAI 1863 METŲ SUKILIME“
Šioje virtualioje parodoje kviečiame susipažinti su keliolika eksponatų iš parodos ,,Rašytojai 1863 m. sukilime".

2013-11-04 - 2013-11-04
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI – 100
2013 m. sausio 17 d. išeivių rašytojui, bibliografui, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nariui Česlovui Grincevičiui būtų sukakę 100 metų. 1944 m. antrosios sovietų okupacijos išstumtas iš Lietuvos „tarsi trumpam“ net sapne negalėjo susapnuoti, kad tik po penkiasdešimties metų išvys savo Tėvynę.

2013-10-23 - 2013-10-23
PETRUI RIMKŪNUI –100
Petras Rimkūnas – rašytojas, žurnalistas, literatūros kritikas, vertėjas, vienas pirmųjų Maironio literatūros muziejaus darbuotojų, dirbęs muziejuje 1941–1944 metais kartu su vedėju Bernardu Brazdžioniu – gimė 1913 m. kovo 27 d. ūkininkų šeimoje Užvilinės vienkiemyje, Saločių apylinkėje, dabartiniame Pasvalio rajone.

2013-10-05 - 2013-10-05
MYKOLUI VAITKUI – 130
„Negriovei tu kalnų, ir nerausei bedugnių,
Nesiautėjai audrom, aistrų suvaržęs ugnį,
Nejaudinai minių, neaugai į žvaigždes;
Tačiau kaip žiburys mirksėjai tyliai, lygiai <...>“

2013-09-28 - 2013-09-28
KAZYS BINKIS (1893–1942)
Kazys Binkis (1893–1942) – lietuvių poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1915 m. baigė mokytojų kursus, trumpai mokytojavo. Išleido eilėraščių knygas „Eilėraščiai“ (1920) ir „100 pavasarių“ (1923), humoristinių poemų „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“ (1928), feljetonų. Parašė poemėlių vaikams, pažintinių knygų.

2013-09-22 - 2013-12-27