Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
31
kovo
2015
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Parodos

RAŠYTOJAI IR JŲ APLINKA SENOSIOSE FOTOGRAFIJOSE
Nuo 2015 m. kovo 27 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje veiks paroda „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose (1839–1939)“, kurią parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

2015-03-24 - 2015-05-09
RASOS KAPER ILIUSTRACIJŲ PARODA
Kviečiame Vaikų literatūros muziejuje aplankyti Rasos Kaper iliustracijų knygoms  „Meškių istorijos. Lubinų labirintas“ ir „Meškių istorijos. Medaus mainai“ parodą, kuri veiks iki 2015 m. balandžio 4 d.

2015-03-21 - 2015-04-04
PARODA „EIKIME VEIDU Į SAULĘ...“
Aplankykite parodą „Eikime veidu į saulę...“ (Robertui Keturakiui – 80)!

2015-03-19 - 2015-05-31
„A. BARANAUSKO „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ ILIUSTRACIJOSE

Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia paroda „Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ iliustracijose“.


2015-03-06 - 2015-06-06
IŠ BERNARDO BRAZDŽIONIO RINKINIO
2015 m. kovo 4 d. sukako 75-eri metai, kai Bernardui Brazdžioniui už eilėraščių rinkinį „Kunigaikščių miestas“ įteikta Valstybinė literatūros premija. Kviečiame visus aplankyti parodą „Bern. Brazdžionis – Valstybinės literatūros premijos laureatas“!

2015-03-05 - 2015-03-31
PARODA R. MIKUTAVIČIUI „VIRŠŪNIŲ PAUKŠTIS“
Kviečiame aplankyti parodą, skirtą Ričardui Mikutavičiui!

2015-02-25 - 2015-04-08
„JOKIO JUBILIEJAUS AŠ NEŠVENČIU“
Kviečiame Vaikų literatūros muziejuje aplankyti Aldonos Liobytės 100-mečio jubiliejui skirtą parodą „Jokio jubiliejaus aš nešvenčiu“. Kartu eksponuojami moksleivių darbai, sukurti kostiumo eskizo konkursui pagal A. Liobytės pasakas.

2015-02-24 - 2015-04-25
FOTOGRAFIJŲ PARODA „MAIRONIO SODAS“

Kviečiame S. Nėries memorialiniame muziejuje aplankyti rašytojos Aldonos Ruseckaitės fotografijų parodą „Maironio sodas“.


2015-01-30 - 2015-04-01
POŽEMIO GALERIJA: RAŠYTOJAI MENO KŪRINIUOSE
Kviečiame aplankyti naują ekspoziciją „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“.

2014-12-15 - 2015-12-31
MAIRONIO DAIKTAI KITOSE ERDVĖSE
Netradicine paroda „Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“ norima parodyti pagarbų dėmesį iškilios istorinės asmenybės Jono Mačiulio-Maironio materialiajam paveldui, saugomam Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

2014-06-05 - 2015-12-31
Renginių šiuo metu nėra
KŪRINIO „100 ZUIKIŲ PIEMUO“ ILIUSTRACIJOS
Kviečiame aplankyti Vaikų literatūros muziejuje A. Martinaičio dailės mokyklos moksleivių parodą „Aldonos Liobytės kūrinio „100 zuikių piemuo“ iliustracijos“

2015-02-24 - 2015-03-25
ILIUSTRACIJŲ PARODA

Vaikų literatūros muziejuje kviečiame aplankyti Ramintos Baltrušytės knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ iliustracijų parodą, kuri veiks iki 2015 m. vasario 28 d.


2015-02-10 - 2015-02-28
„...ir duosiu jai vardą SUTEMA...“
Kviečiame aplankyti Liūnei Sutemai (Zinaidai Nagytei-Katliškienei, 1927–2013) skirtą parodėlę.

2015-01-28 - 2015-03-01
PARODA ALMAI KAROSAITEI
Vaikų literatūros muziejuje veikia paroda „Kaip aš tau, žiemuže, tos pusnies pavydžiu...“ (Almai Karosaitei – 70), kurią parengė muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

2015-01-28 - 2015-02-25
PARODOS „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ IR „DINGĘS KRAŠTAS“
Fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodos „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ ir „Dingęs kraštas“.

2015-01-19 - 2015-02-22
PARODA „MADONA SU KŪDIKIU“
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinių ir A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių piešiniai „Madona su kūdikiu“. Paroda veiks iki 2014 m. gruodžio 31 d. Organizatorė – dail. Irena Mikuličiūtė.

2014-12-21 - 2014-12-31
MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ PARODA 2014 M.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia Respublikinio moksleivių piešinių konkurso paroda, skirta Kristijonui Donelaičiui! 
Kviečiame aplankyti!


2014-12-19 - 2015-02-01
IKI SAUSIO 31 D. „LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Iki š. m. sausio 31 d. kviečiame aplankyti edukacinę parodą „Laiškai žmonėms ir apie žmones“!


2014-12-01 - 2015-01-31
„APSTU SERAFIŠKOSIOS MEILĖS...“

Iki 2015 m. sausio 15 d. kviečiame aplankyti parodą „Apstu serafiškosios meilės...“ (Leonardui Andriekui – 100), kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.


2014-11-13 - 2015-01-15
PARODA „LAISVĖ BŪTI SAVIMI“
Kviečiame aplankyti parodą „Laisvė būti savimi“ (Alfonsui Nykai-Niliūnui – 95), kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė. Paroda veiks iki 2015 m. kovo 2 d.

2014-10-20 - 2015-03-02
FOTOGRAFIJŲ PARODA K. DONELAIČIUI
Kviečiame aplankyti Aldonos Ruseckaitės ir Zenono Baltrušio fotografijų parodą „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

2014-09-29 - 2014-11-03
PIEŠINIŲ PARODA VAIŽGANTUI
Vaikų literatūros muziejuje – piešinių parodėlė Vaižgantui – 145. 

2014-09-23 - 2014-11-03
„NORS IR NUMIRUS – AŠ BŪSIU!“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia paroda „Nors ir numirus – aš būsiu!“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 145). Kviečiame aplankyti!


2014-09-22 - 2014-12-01
„KELIONĖ Į A. LANDSBERGIO KELIONĘ“
Kviečiame aplankyti dramaturgui, prozininkui Algirdui Landsbergiui skirtą parodą „Kelionė į A. Landsbergio kelionę“!

2014-06-25 - 2014-09-11
PARODA „GIJOS“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikė tapybos ir fotografijų paroda „Gijos“.

2014-06-19 - 2014-09-14
„TEATRAS MAN YRA PIRMIAUSIA LITERATŪRA“
Šiuos žodžius ne kartą yra ištaręs bei parašęs ryškiausias avangardinės literatūros atstovas lietuvių literatūroje – Kostas Ostrauskas (1926–2012). 

2014-06-09 - 2014-06-17
„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“

Kauno menininkų namuose (Putvinskio g. 56) veikia Maironio lietuvių literatūros muziejaus Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėjos Virginijos Markauskienės ir dailininkės Ingos Zamulskienės parengta paroda „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“.


2014-05-26 - 2014-07-01
„TURTINGAS AŠ DIENA SIDABRINE“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia paroda „Turtingas aš diena sidabrine“ (Albinui Bernotui – 80).

2014-05-23 - 2014-06-15
„PAUKŠČIŲ METAI“

Kviečiame aplankyti ypatingą parodą – „Metų“ ištraukų iliustracijos“ pagal Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ vykdomą tarptautinį projektą „Paukščių metai“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimui.


2014-05-02 - 2014-05-31
„MANE SUFORMAVO GIMTASIS MIESTAS KAUNAS“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia paroda „Mane suformavo gimtasis miestas Kaunas“ (Leonidui Jacinevičiui (1944–1995) – 70). Parodą parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

2014-04-30 - 2014-05-30
„AŠ DAR KARTĄ GRĮŽTU“
Nuo 2014 m. balandžio 2 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paroda „Aš dar kartą grįžtu“, skirta Ignui Šeiniui (1889–1959)!

2014-04-01 - 2014-05-31
PARODA „KRISTIJONUI DONELAIČIUI – 300“
Paroda „Kristijonui Donelaičiui – 300“! 

2014-02-25 - 2014-11-13
„MŪSŲ DVASIOS GYVENS INKILUOS...“

Kviečiame aplankyti Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms skirtą parodą „Mūsų dvasios gyvens inkiluos...“!


2014-02-24 - 2014-06-15
„TANGO“

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Tango“.


2014-02-23 - 2014-03-31
„PILNA ŠIRDIS DAR JUOKO / IR AKYS VIEN GIEDROS“
Vaikų literatūros muziejuje (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) veikia paroda „Pilna širdis dar juoko / ir akys vien giedros“, skirta Danutės Lipčiūtės-Augienės 100 metų jubiliejui! 

2014-02-20 - 2014-05-31
PARODA, SKIRTA MAIRONIO 150-MEČIUI

Vykdydami projektą „Maironis ir jo epocha“, kurį remė LR kultūros rėmimo fondas, muziejininkai parengė Maironiui jubiliejinę parodą pagal Poeto testamentinius žodžius „...palieku visą mano judomąjį turtą ir (...) nenoriu, kad išsiblaškytų“.


2014-02-19 - 2014-12-31
PIEŠIAME KRISTIJONĄ DONELAITĮ

Kviečiame aplankyti parodą „Piešiame Kristijoną Donelaitį“


2014-02-18 - 2014-06-01
„MANO KNYGELĖ“
Vaikų literatūros muziejuje iki 2014 m. balandžio 25 d. veikia paroda „Mano knygelė“.

2014-01-31 - 2014-04-25
LOPŠELIO-DARŽELIO „NEŽINIUKAS“ PARODĖLĖ
Kviečiame apžiūrėti naują parodėlę Vaikų literatūros muziejuje – lopšelio-darželio „Nežiniukas“ projekto „Pasakų šaly“ darbus – vaikų pasektas pasakas su iliustracijomis.

2014-01-31 - 2014-02-28
JUOZUI KRUMINUI – 100
Kviečiame aplankyti Juozo Krumino 100-mečiui skirtą parodą Maironio lietuvių literatūros muziejaus mansardoje!
Paroda veiks iki 2014 m. kovo 31 d.

2014-01-13 - 2014-03-31
„LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRĖJŲ PORTRETAI“

Kviečiame Vaikų literatūros muziejuje aplankyti parodą „Lietuvos valstybės kūrėjų portretai“.


2014-01-13 - 2014-03-20
„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“

Vaikų literatūros muziejuje – Kauno ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų projekto „Gyvasis kalbos lobynas“, skirto tarmių metams, paroda.


2014-01-09 - 2014-01-19
NAUJA KILNOJAMOJI PARODA MAIRONIO MANSARDOJE
„XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo visuomenės elitas ir jo aplinka“.

2014-01-07 - 2014-02-01
KILNOJAMOJI PARODA MAIRONIO MANSARDOJE

J. B. Bułhako fotografijų kopijų paroda „Vilnius ir jo architektūrinės detalės“ laukia lankytojų!


2014-01-01 - 2014-03-01
PARODA „RAŠYTOJAI 1863 METŲ SUKILIME“
Paroda „Rašytojai 1863 metų sukilime“ skirta 1863–1864 m. sukilimui paminėti ir įtraukta į „Lietuvos muziejų kelio“ programą „1863 metų sukilimo atmintis“.

2014-01-01 - 2014-03-01
LEONARDO GUTAUSKO PIEŠINIŲ PARODA
Rašytojo ir dalininko Leonardo Gutausko piešinių paroda.

2013-12-23 - 2014-01-22
PRANUI MAŠIOTUI – 150
Vaikų literatūros muziejuje – piešinių paroda „Pranui Mašiotui – 150“.

2013-12-06 - 2013-12-31
PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Šiais metais muziejaus darbuotojai kvietė visus Lietuvos moksleivius skaityti lietuvių autorių – Sigito Gedos, Anzelmo Matučio, Vinco Mykolaičio-Putino, Birutės Pūkelevičiūtės, Vytauto Tamulaičio, Martyno Vainilaičio, Bitės Vilimaitės kūrybą ir ją iliustruoti. Sulaukėme 462 darbų!

2013-11-20 - 2014-01-06
PARODA „VĖTRĄ ŠAUNIĄ APKABINĘS“
Paroda parengta temomis: vaikystė ir gimtinė, pirmieji kūrybiniai bandymai, jaunystės eilėraščiai ir „Utos“, „100 pavasarių“ ir „Keturi vėjai“, šeimos tėvas ir kūryba vaikams, dramaturgas, vertimai, feljetonai, ūkininkavimas.

2013-10-29 - 2013-12-07
„ANTROJI KELIONĖ“
Parodoje „Antroji kelionė“ yra dvidešimt du tapybos darbai, kuriuos dailininkas Alfonsas Vilpišauskas nutapė per paskutiniuosius trejetą metų.

2013-10-20 - 2013-10-30
„AUTOBIOGRAFIJA. H. A. Č.“
„Poeto titulas visada mane šiek tiek (kartais ir ne šiek tiek) glumino. O gal ir tebeglumina. Per aukštas. Mano gi eilės kirveliu aptašytos ir virtuvės peiliu apdrožtos. Bet kai visi, rašantys eiliuotus tekstus taip vadinami, ką padarysi, tenka prisiimti. <...>“

2013-08-09 - 2013-08-15
„REALYBĖ NĖRA MENKESNĖ UŽ SVAJONĘ...“

Išeivių rašytojai, aktorei, režisierei Birutei Pūkelevičiūtei šių metų rugpjūčio 12 dieną būtų sukakę 90 metų. Iš Amerikos į gimtąją žemę 1999 metais sugrįžusi menininkė trumpai tepasidžiaugė dangaus giedra. 2007 metais klastinga liga nutraukė jos trapų gyvybės siūlą.


2013-08-08 - 2013-10-09
VINCUI MYKOLAIČIUI-PUTINUI –120
Apie Vincą Mykolaitį-Putiną ką nors nauja pasakyti sunku: daugelį kartų aptarta jo kūryba, keliolika kartų leisti svarbiausieji kūriniai, tikslintos ir nustatytos gyvenimo ir asmenybės apybrėžos. Paroda šiam kūrėjui – retrospektyvi, tarsi punktyru žyminti rašytojo kelią.

2013-08-07 - 2013-09-27
„MANO GALVOJ PLASTA VARNĖNAS“
Sigitas Geda – viena ryškiausių asmenybių literatūros pasaulyje. Gilios, daugialypės, prieštaringos prigimties. Poetas, nuostabių knygų vaikams autorius, dramaturgas, operų, oratorijų kūrėjas, kritikas, eseistas, vertėjas.

2013-08-05 - 2013-08-22
„KRISTIJONO DONELAIČIO DARBAI IR DIENOS“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje nuo 2013 m. liepos vidurio iki rugsėjo 1 d. buvo eksponuojama Karaliaučiaus krašto tapytojos Tamaros Vasiliauskienės kūrybos paroda „Kristijono Donelaičio darbai ir dienos“.

2013-07-01 - 2013-09-01
ALEKSUI BALTRŪNUI – 90
2015 m. vasario 9 d. minime prozininko Alekso Baltrūno 90-metį. Kviečiame aplankyti rašytojui skirtą virtualią parodą.

2015-02-09 - 2015-02-09
JUOZAS GRUŠAS DAILININKŲ PORTRETUOSE
Siūlome apžiūrėti Juozo Grušo memorialiniame muziejuje saugomus menininkų darbus, kuriuose įamžintas Juozo Grušo atminimas.

2015-02-03 - 2015-02-03
RAŠAU LAIŠKĄ RAŠYTOJUI
Šiemet Maironio lietuvių literatūros muziejus organizavo konkursą „Rašau laišką rašytojui“. Virtualioje laiškų parodoje galite matyti 35 vaikų rašytus laiškus mylimiems lietuvių ir užsienio rašytojams.

2014-12-31 - 2014-12-31
LEONARDUI ANDRIEKUI – 100

Kviečiame aplankyti Leonardui Andriekui skirtą virtualiąją parodą.


2014-12-30 - 2014-12-30
„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“

Šioje virtualioje parodoje pristatomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomų unikalių eksponatų – rašytojų laiškų, kelionių atvirlaiškių, sveikinimų, raštelių – pavyzdžiai, kai kurių laiškų autorių nuotraukos.


2014-12-29 - 2014-12-29
BERN. BRAZDŽIONIO EMIGRACIJOS YPATUMAI
2014-ieji priminė, jog prieš 70 metų didelė lietuvių inteligentijos dalis pasitraukė į Vakarus... Tuomet Lietuvą paliko ir poeto Bernardo Brazdžionio šeima, kuri penketą metų klajojusi Austrijos ir Vokietijos keliais, 1949 metais išvyko gyventi į JAV.

2014-12-29 - 2014-12-29
SRUOGŲ ŠEIMOS NAMO ISTORIJA
Žemės sklypą (1444 kv. metrų) tuometinio Kauno pakraštyje, netoli Zoologijos sodo,  Ramiojoje gatvėje 9  (dabar B. Sruogos g. 21), Sruogų šeima įsigijo 1935 metais. Nedelsdami pradėjo jį apsodinti vaismedžiais, dekoratyviniais krūmais, gėlėmis ir kt. 

2014-11-26 - 2014-11-26
2010–2013 M. RESTAURUOTI EKSPONATAI
2010–2013 m. buvo restauruoti-konservuoti 78 Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatai (knygos, laiškai, rankraščiai, spaudiniai, dokumentai, nuotraukos, memorialiniai daiktai). Įgyvendinti trys LR kultūros ministerijos finansuoti restauravimo projektai.

2014-11-24 - 2014-11-24
PARODA „PADOVANOK MAIRONIUI GĖLĘ“
Akcijos „Padovanok Maironiui gėlę“ dalyvių darbai!
Kviečiame apžiūrėti Maironiui skirtus žiedus!

2014-10-21 - 2014-10-21
ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS (1919–2015)
Virtuali paroda, skirta Alfonsui Nyka-Niliūnui (1919–2015).

2014-10-01 - 2014-10-01
KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI ARBA AKIBROKŠTAI
Jungtinis rašytojų ir dailininkų kūrybinis pleneras „Plastika + žodis“ jau aštuntas tradicinis renginys, vykstantis Palemone, Salomėjos ir Bernardo Bučų sodyboje. Šių metų pleneras skirtas jubiliatui Kristijonui Donelaičiui. 

2014-09-25 - 2014-09-25
„MAN LIETUVA – TAI ŽEMĖS ROJUS“
Virtuali paroda skirta Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 115-osioms gimimo metinėms.


2014-08-27 - 2014-08-27
JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS (1869–1933)
2014 metais minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. Kviečiame apžiūrėti virtualiąją parodą, kurią parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas ir kuratorė Deimantė Cibulskienė. 

2014-08-05 - 2014-08-05
ALGIRDAS LANDSBERGIS (1924–2004)
Kviečiame aplankyti virtualiąją parodą, skirtą išeivių rašytojui, dramaturgui, literatūros kritikui, „Laisvosios Europos“ radijo bendradarbiui, PEN klubo tremtyje pirmininkui bei vicepirmininkui, profesoriui Algirdui Landsbergiui.

2014-07-09 - 2014-07-09
KOSTAS OSTRAUSKAS (1926–2012)
Kviečiame aplankyti virtualią Kostui Ostrauskui skirtą parodą, kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė.

2014-07-08 - 2014-07-08
LEONIDAS JACINEVIČIUS (1944–1995)
„ Skambiai būtų pasakyta, jog mane kaip asmenybę ir rašytoją suformavo gimtasis miestas Kaunas, tačiau vis suabejodavau, ar tai nebus gražus melas. <...>

2014-06-18 - 2014-06-18
JONAS STRIELKŪNAS (1939–2010)
„ Aš atėjau iš kaimo to,
Kur lig dangaus geltonos stirtos...“

2014-06-18 - 2014-06-18
JUOZAS ŽLABYS-ŽENGĖ (1899–1992)
Juozas Žlabys-Žengė – nepriklausomos Lietuvos savanoris, pulkininkas leitenantas, poetas, prozininkas, publicistas, žurnalistas, politinis kalinys ir tremtinys. Dar daugiau: amžinai jaunas nenuorama husaras, visad garsiai ir linksmai žengiantis pagal karinę komandą – žengte marš! 

2014-06-11 - 2014-06-11
TAPYBOS IR FOTOGRAFIJŲ PARODA „GIJOS“
Netikėtas ir įdomus menininkų duetas: svetimšalis dailininkas, pavertęs Kauną žaisminga, žėrinčia, įtaigia spalvų harmonija ir jauna fotografė, įamžinusi jo kūrybinę aplinką juodai baltomis spalvomis.

2014-06-11 - 2014-06-11
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI – 100
Šiais metais rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) švenčia 100 metų jubiliejų! Kažin, ar gali dar kažkas būti garbingiau – nueitas ilgas gyvenimo ir kūrybos kelias, daug nuveikta.

2014-04-24 - 2014-04-24
IGNAS ŠEINIUS (1889–1959)
Rašytojas ir diplomatas Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) gimė Šeiniūnuose (Širvintų r.), lankė Gelvonų ir Musninkų pradžios mokyklas, baigė „Saulės“ mokytojų kursus Kaune. 1910–1912 m. dirbo mokytoju Vilniaus lietuvių dviklasėje mokykloje. 1912–1915 m. studijavo Maskvos Šaniavskio liaudies universiteto Istorijos-filosofijos fakultete, parašė kursinį darbą „Įvadas į meno filosofiją“.

2014-03-26 - 2014-03-26
KRISTIJONAS DONELAITIS (1714–1780)
Virtualioji paroda, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms!

2014-02-28 - 2014-02-28
JUOZAS KRUMINAS (1914–1951)
Poetas,  prozininkas,  žurnalistas,  vertėjas. Gimė Palionės kaime, Širvintų r. Mokėsi Ukmergės ir Kauno gimnazijose, studijavo VDU. Pirmieji eilėraščiai buvo spausdinti 1935 m. „Karyje“, „Kultūroje“. Lietuvoje išleido du eilėraščių rinkinius: „Eksperimentai“ (drauge su Danu Pumpučiu) 1939 m. ir „Kibirkštys naktį“ 1940 m.

2014-02-25 - 2014-02-25
KLAJOKLIŠKAS P. BABICKO EKSPONATŲ SUGRĮŽIMAS

Neramus žmogus buvo poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, fotografas, kino operatorius, dailininkas, radijo laidų organizatorius, pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, diplomatas Petras Babickas (1903–1991)...


2014-02-17 - 2014-02-17
ALDONA LIOBYTĖ (1915–1985)
Lietuvių vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė Aldona Liobytė-Paškevičienė gimė Vilniuje, „gražiausiame pasaulio mieste.“ Kaip pati teigė, „Vilniaus reginys taip įsmigo į širdį, kad jau be jo žmogus visur jaustumeisi nelaimingas.“ (A. Liobytė. „Autobiografija“, 1977 m.)

2014-01-29 - 2014-01-29
VYTAUTUI MISEVIČIUI – 90

2014 m. vasario 12 d. minėsime 90-ąsias rašytojo Vytauto Misevičiaus gimimo metines.


2014-01-22 - 2014-01-22
VYTAUTAS BIČIŪNAS (1893–1942)
Vytautas Bičiūnas (1893–1942) – išskirtinė, veikli asmenybė, palikusi Lietuvai nemažai reikšmingų darbų. 

2013-12-31 - 2013-12-31
PIEŠINIŲ KONKURSO LAUREATŲ DARBAI

Kviečiame apžiūrėti Respublikinio moksleivių piešinių konkurso laureatų darbus!


2013-12-30 - 2013-12-30
BERNARDO BRAZDŽIONIO APDOVANOJIMAI
Bernardas Brazdžionis – įvairialypė asmenybė, pelniusi Tautos Dainiaus vardą. Apie poeto kūrybą kritikai atsiliepė įvairiai: vieni kritikavo, kiti – gyrė. Tačiau garbaus tautiečio nuopelnai tautai ir Dievui įvertinti įvairiais apdovanojimais.

2013-12-27 - 2013-12-27
BALYS SRUOGA – KALINYS NR. 21319

„Esu įkaitas už savo tautą, ir tos aukos supratimas palengvina man gyvenimą.“
Įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje 70-mečiui paminėti skirta virtuali paroda.


2013-12-20 - 2013-12-20
VINCAS KUDIRKA (1858–1899)

Vincas Kudirka (1858 12 31–1899 12 16) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius, gydytojas.


2013-12-18 - 2013-12-18
VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS
Vilhelmas Storostas-Vydūnas (1863–1953) – filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas.

2013-12-05 - 2013-12-05
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS (1862–1932)

Jonas Mačiulis-Maironis. Šiandien šios asmenybės svarbiausi gyvenimo faktai, kūrybos, mokslo ir kiti darbai yra žinomi daugeliui. Virtualiojoje parodoje pateikta medžiaga iliustruoja tik mažą dalelę gausaus ir įvairaus Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Poeto palikimo...


2013-12-01 - 2013-12-01
„RAŠYTOJAI 1863 METŲ SUKILIME“
Šioje virtualioje parodoje kviečiame susipažinti su keliolika eksponatų iš parodos ,,Rašytojai 1863 m. sukilime".

2013-11-04 - 2013-11-04
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI – 100
2013 m. sausio 17 d. išeivių rašytojui, bibliografui, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nariui Česlovui Grincevičiui būtų sukakę 100 metų. 1944 m. antrosios sovietų okupacijos išstumtas iš Lietuvos „tarsi trumpam“ net sapne negalėjo susapnuoti, kad tik po penkiasdešimties metų išvys savo Tėvynę.

2013-10-23 - 2013-10-23
PETRUI RIMKŪNUI –100
Petras Rimkūnas – rašytojas, žurnalistas, literatūros kritikas, vertėjas, vienas pirmųjų Maironio literatūros muziejaus darbuotojų, dirbęs muziejuje 1941–1944 metais kartu su vedėju Bernardu Brazdžioniu – gimė 1913 m. kovo 27 d. ūkininkų šeimoje Užvilinės vienkiemyje, Saločių apylinkėje, dabartiniame Pasvalio rajone.

2013-10-05 - 2013-10-05
MYKOLUI VAITKUI – 130
„Negriovei tu kalnų, ir nerausei bedugnių,
Nesiautėjai audrom, aistrų suvaržęs ugnį,
Nejaudinai minių, neaugai į žvaigždes;
Tačiau kaip žiburys mirksėjai tyliai, lygiai <...>“

2013-09-28 - 2013-09-28
KAZYS BINKIS (1893–1942)
Kazys Binkis (1893–1942) – lietuvių poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1915 m. baigė mokytojų kursus, trumpai mokytojavo. Išleido eilėraščių knygas „Eilėraščiai“ (1920) ir „100 pavasarių“ (1923), humoristinių poemų „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“ (1928), feljetonų. Parašė poemėlių vaikams, pažintinių knygų.

2013-09-22 - 2013-12-27