Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2019

VIKTORINA „VINCO KUDIRKOS GYVENIMAS IR KŪRYBA“

Maironio lietuvių literatūros muziejus gruodžio mėnesį kvietė visus dalyvauti viktorinoje „V. Kudirkos gyvenimas ir kūryba“, skirtoje poeto, publicisto, kritiko 160-osioms gimimo metinėms paminėti!

Atsakymų į viktorinos klausimus laukėme iki metų pabaigos, o dabar jau galime sumuoti rezultatus. Labai dėkojame už Jūsų dėmesį ir aktyvų dalyvavimą, nes atsakymų į klausimus sulaukėme net iš Pelesos vidurinės mokyklos Baltarusijoje! Vadinasi, esame matomi ir girdimi net už Lietuvos ribų.

O dabar metas paskelbti viktorinos laimėtojus. Jomis tapo Germina Jasinskaitė-Gurskienė ir Irma Jauneikienė, kurioms bus įteikti vertingi prizai! Sveikiname Jus!

Visų kitų laukia kitos galimybės. Sekite mūsų svetainės naujienas ir šių metų pabaigoje sulauksite naujos viktorinos klausimų.
Dabar dar galite sugrįžti prie V. Kudirkos, paskaityti atsakymus į klausimus ir pasitikslinti, ko nežinojote.

 


      
Viktorinos klausimai ir atsakymai:
 
1. Iš kokio etnografinio Lietuvos regiono yra kilęs Vincas Kudirka?
Vincas Kudirka yra kilęs iš Suvalkijos.
2. Vinco Kudirkos tėvas Motiejus buvo darbštus, sumanus ir itin griežtas ūkininkas, galbūt šios savybės jam padėjo ir kitose pareigose – lovininko. Kuo  užsiimdavo V. Kudirkos tėvas?
V. Kudirkos tėvas Motiejus Kudirka buvo valsčiaus teismo tarėjas, kitaip dar vadinamas – lovininku.
3. Dar mokydamasis Paežerių pradinėje mokykloje susižavi muzika, koks instrumentas lydėjo V. Kudirką visą gyvenimą?
Nors daugelyje šiandien populiarių fotografijų, kuriose įamžintas V. Kudirka, matome jį pozuojant su violončele, tačiau jį visą gyvenimą lydėjo smuikas.
4. Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje (1871-1877) V. Kudirka stengėsi ypač gerai išmokti lenkų kalbą ir neišsiduoti lietuviškos, valstietiškos kilmės. Kokius tai laikais populiarius lenkų autorius V. Kudirka galėjo skaityti?
a) I. Kraševskį
b) A. Mickevičių
c) V. Sirokomlę
5. J. Bulotos Atsiminimuose apie V. Kudirkos jaunystės laikus aprašomas įdomus susitikimas, vėliau nulėmęs jaunojo gimnazisto gyvenimą ir pasaulėžiūrą: „Mokantis Marijampolės gimnazijos penktoje klasėje per lietuvių kalbos pamoką apsilankė pas juos lietuvis Maskvos universiteto studentas ir paskaitė atsivežtos A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ ištrauką, pakalbėjo apie lietuvių kalbos grožį, skambesį. Tuomet pamokoje Kudirka pamanęs sau lenkiškai: „komedininkas tas <...> ir, nusisukęs į šalį, toliau skaitė kažkokią knygą“. Kas tas komedininkas, Maskvos universiteto studentas, lietuvybės puoselėtojas, vėliau tapęs geru bičiuliu ir spaudos bendradarbiu?
Tas komedininkas, Maskvos universiteto studentas – Jonas Basanavičius.
6. Su kokia V. Kudirkos tėvo Motiejaus svajone, sūnaus, ką tik baigusio gimnaziją, atžvilgiu, susijęs miestas Seinai?
V. Kudirkos tėvas Motiejus svajojo, kad sūnus baigtų Lietuvos kunigų rengimo mokyklą, veikusią 1826–1926 m. Seinuose (Seinų dvasiškąją seminariją) ir taptų kunigu.
7. Dar paauglystėje V. Kudirka pajaučia potraukį literatūrai, 1881 m. įstoja į filologijos fakultetą Varšuvos universitete, tačiau kiek vėliau pereina į kitą populiarų to meto fakultetą. Kokią specialybę įgyja būsimasis Lietuvos himno autorius?
V. Kudirka įgija gydytojo specialybę.
8. Parvažiavus  iš universiteto vasarai į Lietuvą, netikėtai į rankas pakliūva vieno laikraščio pirmasis numeris, kurį perskaitęs V. Kudirka visiškai pasikeičia ir taip rašęs apie savo būseną: „Ėmiau skubiai vartyti <...> ir... neprimenu jau visko, kas su manim paskui darėsi... <...> Paskui pasidarė man taip graudu, kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau. <...> Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man per ankšta... Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs...“ Koks laikraštis 1883 m. padarė V. Kudirkai tokią įtaką?
V. Kudirkai tokią įtaką padarė 1883 m. pasirodęs laikraštis „Aušra“, redaguotas J. Basanavičiaus.
9. RAFAKNOTAJICK – pasiraitoję rankoves ir sukeitę raides ar skiemenis vietomis, gausite teisingą žodį, kurio reikšmė: neteisingas  leidinio spausdinimo vietos, laiko ir turinio nurodymas, turint tikslą ką suklaidinti. Koks tai žodis? Tokią klastotę – 1863 m. Vilniuje leistą maldaknygę (o iš tiesų 1891 m. Tilžėje), turėjo ir V. Kudirka.
Turėjote gauti žodį kontrafakcija arba kitaip klastotė.
10. Kokiame mieste 1889 m. išleistas nelegalus pirmasis „Varpo“ numeris?
Nelegalus pirmasis „Varpo“ numeris išleistas 1889 m. Tilžėje, Mažojoje Lietuvoje.
11. Koks „Varpo“ bendradarbis pasirašinėjo V. Kapso, Varpelio slapyvardžiu?
Tokiais slapyvardžiais pasirašinėjo pats Vincas Kudirka.
12. Mėnesinis žurnalas „Varpas“ periodiškai buvo leistas iki 1905 m. Kuo lietuvių tautai svarbus 1898 m. „Varpo“ 6-asis numeris?
Šiame numeryje pirmą kartą išspausdinta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, tapusi Lietuvos himnu.
13. Kas „Tautiškoje giesmėje“, anot V. Kudirkos, turi eiti vien dorybės takais?
Antrajame „Tautiškos giesmės“ posme sakoma:
Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
14. V. Kudirką daugiausiai žinome kaip publicistinių tekstų autorių, tačiau „Varpuose“ publikuoti keturi kitokio žanro kūriniai, atksleidžiantys jo rašytojo talentą, tai „Viršininkai“ (1895 m.), „Lietuvos tilto atsiminimai“ (1896 m.), „Cenzūros klausimas“ (1898 m.) ir „Vilkai“ (1898 m.) Kokio žanro šie kūriniai?
Šie kūriniai yra satyros.
15. Kokia upė yra susijusi su kūrinyje „Lietuvos tilto atsiminimai“ aprašomu tiltu?
Šešupė yra susijusi su kūrinyje „Lietuvos tilto atsiminimai“ aprašomu tiltu.
16. Kokio garsaus rusų poeto pasakėčias išvertė V. Kudirka, kurių vertimus galima rasti ir muziejuje veikiančioje V. Kudirkai skirtoje parodoje?
V. Kudirka išvertė garsaus rusų poeto Ivano Krylovo pasakėčias.
17. Eilėraštyje „Labora!“ V. Kudirka kreipiasi į  jaunimą, ragina neleisti veltui laiko, panaudoti jaunystės energiją visuomenei. Kokią svarbią savybę aukštino pats poetas ir ragino ja naudotis?
Eilėraščio pavadinimas lietuviškai reiškia „Dirbk!“, tad ir aukštinama savybė tai - darbas, darbštumas.
18. Ant kokio nominalo lietuviškų litų banknoto buvo pavaizduotas V. Kudirka?
V. Kudirka buvo pavaizduotas ant 500 litų banknoto.
19. Koks miestas Lietuvoje pavadintas „Tautiškos giesmės“ autoriaus garbei?
V. Kudirkos garbei pavadintas Kudirkos Naumiestis, esantis Šakių raj.
20. Kam skirta nuo 1992 m. veikianti V. Kudirkos premija?
Nuo 1992 m. veikianti V. Kudirkos premija skirta žurnalistams. Ji skiriama kasmet už praėjusių metų kūrybinę veiklą.

Visa galerija
Atgal