Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
liepos
2019

VAIŽGANTUI SKIRTA KONFERENCIJA

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei Maironio lietuvių literatūros muziejus Vilniuje ir Kaune spalio 10–11 d. organizuoja konferenciją „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“.
 
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) gimė, augo ir mokėsi spaudos draudimo metais. Pasipriešinimas kultūrinei priespaudai tapo jo gyvenimo imperatyvu, o tarnystę kultūrai ir visuomenei jis suvokė kaip svarbiausią savo veiklos tikslą. Be Vaižganto publicistikos, literatūros kritikos, grožinės kūrybos ir visuomeninių iniciatyvų neįmanoma įsivaizduoti XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos. Amžininkų vadintas tautos sąžine, visuomenės lepūnėliu, visuomenės barometru, enfant terrible, deimančiukų ieškotoju, pragiedruliu, Tumas iki šiol lieka iki galo nepažintas, neišsemtas, neatrastas. Minėdami 150-ąsias rašytojo gimimo metines, raginame literatūros, kultūros, istorijos ir kitų sričių tyrėjus iš naujo apmąstyti Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą ir veiklą tarpdalykinėje mokslinėje konfrencijoje. Siūlome preliminarius teminius orientyrus:

  • Juozo Tumo-Vaižganto biografija ir egodokumentai;

  • Vaižganto grožinių ir publicistinių tekstų recepcija;

  • Tumas – literatūros, meno ir visuomenės kritikas, literatūros istorikas ir Lietuvos universiteto dėstytojas, kultūros antropologas ir archyvaras;

  • Tumas – tautinio atgimimo organizatorius, politikas, draugijų ir komitetų narys, laikraščių steigėjas ir redaktorius;

  • Tumas – dvasininkas;

  • „Mokyklinis“ Vaižgantas, rašytojo vieta literatūros istoriografijoje;

  • Vaižganto bendradarbiai ir oponentai, gerbėjai ir kritikai;

  • Vaižganto biografijos ir kūrybos inscenizacija ir ekranizacija.

 
Laukiame visų sričių tyrėjų ir inovatyvių, netikėtų, intriguojančių jų pranešimų!
Pranešimų trukmė: 20 min. Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (spalio 10 d.) ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje (spalio 11 d.).

Pranešimų pagrindu parengti ir mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami mokslo žurnale Colloquia (straipsnius pateikti iki 2020 m. sausio 1 d.).

Ar pranešimas priimtas, pranešime iki birželio 15 d.

Visa galerija
Atgal