Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
sausio
2018
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

KVIEČIAME Į PARODĄ

Šių metų pradžioje skelbėme akciją: kreipėmės į visus muziejaus bičiulius klausdami, ar neatsirastų įdomių, originalių kolekcijų autorių, kurie savo sukauptais lobynais norėtų pasidalinti su muziejaus lankytojais, surengdami parodą muziejaus erdvėse.
Į muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės kvietimą kauniečiams atsiliepė Edmundas ir Alma Stašiai – jie muziejui pasiūlė visuomenei pristatyti Garbės kraštotyrininko, tautodailininko, projektuotojo, 1941 m. birželio sukilimo dalyvio, Jono Aleksandravičiaus – Aisčio premijos laureato Ernesto Leono Juozonio  (1922–2015) darbų parodą.
Norime pasidžiaugti, kad liepos 28 d. ši paroda buvo iškilmingai atidaryta. Atidaryme dalyvavo Socialinių mokslų daktaras, laikraščio „Statyba“ redaktorius Juozas Šalčius, architektas, dailininkas Jonas Lukšė, Kauno sėlių klubo narys Vidmantas Markevičius, muziejininkas, knygų leidėjas, prof. Stanislovas Sajauskas, Tėvynės pažinimo draugijos narys, leidyklos „Kalendorius“ vadovas Aurelijus Antanas Noruševičius, Tėvynės pažinimo draugijos garbės pirmininkas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys Kazys Račkauskas, bičiulė Violė Arbas, Kovo 11-osios gatvės bendrijos etnografinis ansamblis „Sūduva“ (vadovė Teresė Varnagirienė).
Po atidarymo L. Juozonio bičiulė Saulutė Genovaitė Markauskaitė džiaugėsi: „Teko pabuvoti įvairiuose Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginiuose. Malonu, kad šį paroda skatina pasakyti padėkos žodžius muziejininkams ir dabartiniams Juozonio kūrybos palikimo saugotojams Edmundui ir Almai Stašiams. Jų namai ir juose esantys Juozonio kūriniai teikia dvasinę ramybę ir neblėstančius prisiminimus“. Iš tiesų, dabar savo dėdės kūrybiniu palikimu rūpinasi sūnėnas Edmundas Stašys, apie L. Juozonio kūrybą jis yra sakęs: „Dėdė Leonas pagrindinę savo kūrybos dalį buvo susiejęs su ąžuolu ir kūrė įvairius koplytstulpius, o taip pat įvairius paminklus. Įdomu ir tai, kad rengiant medžiagą apie Dėdės kūrybą, buvo pabuvota įvairiose Lietuvos vietovėse, kur yra Leono Juozonio kūriniai. Šio darbo rezultatai sudėti į 3,5 valandos trukmės vaizdo įrašą. Jo kūrybos kelias pilnai atspindėtas ir Dėdės knygoje „Kraštotyrininko kelias“ (2002). Dėdė išleido įvairių kultūros, sporto, politikos ir savo bičiulių draugiškų šaržų knygą „Draugiški šaržai“ (1997). Dėdės bute, Vydūno alėjoje, Kaune buvo nuolat veikianti jo kūrybos paroda, kur kiekvienas, besisvečiuojantis, būdavo mielai priimamas. Per pastaruosius vienerius metus Leono Juozonio darbai buvo „apgyvendinti“  Žemuose Šančiuose mūsų sodyboje. Čia taip pat visi mielai laukiami…“
Belieka pridurti, jog ateinančią savaitę mielai laukiame Jūsų muziejaus mansardoje, kur galite apžiūrėti tautodailininko darbus! Paroda veiks iki rugsėjo 9 d.


 

Parengė kuratorė Kristina Urnaitė,
nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal