Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
sausio
2018
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

JUBILIEJINĖS VIKTORINOS ATSAKYMAI

Buvo labai džiugu gauti jūsų laiškus su viktorinos atsakymais, dar smagiau – kad daugelį klausimų jums pavyko įveikti. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir norime pasveikinti dvi išsamiausių ir tiksliausių atsakymų autores, kurios teisingai atsakė į VISUS mūsų užduotus klausimus: sveikiname Daivą Martyncevienę ir Aušrą Lukšaitę-Lapinskienę!!!
Taip pat džiaugiamės, jog net 6 dalyvės atsakydamos suklydo tik porą kartų, jas taip pat apdovanosime atminimo dovanėlėmis. Štai šešios žinovės: Aušrinė Janulčikaitė, Irma Jauneikienė, Jorūnė Jurgelytė, Inga Kaminskaitė, Danguolė Paliulienė ir Regina Šereikė.


Dar kartą tariame AČIŪ visiems dalyvavusiems ir dalijamės vienos nugalėtojų, Daivos Martyncevienės, atsakymais:
  
1. Poetas Jonas Mačiulis-Maironis kilęs iš 4 vaikų šeimos. Tik viena iš trijų Maironio seserų sukūrė šeimą. Ji užaugino septynis vaikus, jais rūpintis, leisti į mokslus padėjo ir poetas. Šiais atsiminimais dar galėtų pasidalyti vienas žmogus, prieš du metus atšventęs savo 100-ąjį jubiliejų. Kas šis žmogus ir koks ryšys jį sieja su poetu?
 
Tai Danutė Lipčiūtė-Augienė – jauniausioji Maironio sesers Kotrynos dukra, gyvenusi poeto namuose. Kaip ir garsusis dėdė, Danutė yra parašiusi eilėraščių ir pjesių vaikams.
 
2. Maironio rūmų istorija daug ilgesnė nei du su trupučiu poeto čia praleisti dešimtmečiai. Kas vyko už šių mūro sienų iki tol? Pateikite bent 2 faktus.
 
Pastate XIX amžiuje veikė ligoninė, 1863 metų sukilimo metu karo lauko teismas, XX amžiaus pradžioje pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka, įvairios kultūros organizacijos. Poetas juose gyveno nuo 1910-ųjų.

3. Ką galima pamatyti autentiškai atkurtame Maironio miegamajame virš lovos?
a. Sidabrinį kryžių;
b. Laikrodį;
c. Jėzaus ir Marijos paveikslą.

 
C. Jėzaus ir Marijos paveikslą.
 
 
4. Janas Mioduševskis, Sofija Romerienė, Jonas Šileika, Jonas Janulis, Elena Janulaitienė... Šiuos žmones sieja bendra profesija, jie visi yra susitikę su J. Mačiuliu-Maironiu. Kas jie ir kodėl yra svarbūs poetui?
 
Jie visi buvo dailininkai. Maironis savo namuose turėjo jų paveikslų. Visi šie dailininkai yra nutapę Maironio portretų.
 
5. M. K. Čiurlionio dailės galerijos direktorius Paulius Galaunė, Tautosakos archyvo komisijos vadovas dr. Jonas Balys, Maironio testamento vykdytojas kanauninkas Pranas Penkauskas, Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė. Ką svarbaus nuveikė šis ketvertukas ir kokią sukaktį šiemet švenčiame?
 

Šie žmonės buvo Maironio muziejaus įkūrėjai. 1936 m. birželio 28 d. 12 val. Maironio namuose buvo atidarytas jo memorialinis muziejus. Taigi šiais metais minime muziejaus 80-metį.
 

6. Įminkite mįslę ir sužinosite (nors turbūt jau seniai žinote!), kas dažnai buvo patiekiama poetui lėkštėje.
Dažną maitina, nuo bado gina, o ją taip kankina, akis iškabina.

 
Bulvė. Poetas labai mėgo bulves su rūgusiu pienu.
 
7. 1933 m. Maironio sode buvo pastatyta skulptūra, praėjus trims dešimtmečiams nugriauta, o 1990 m. vėl atstatyta. Kokia tai skulptūra ir kam ji dedikuota?
 
Tai Jėzaus Kristaus skulptūra, kurią Maironio mirties metinių proga poeto sode pastatė sesuo Marcelė Mačiulytė. Dedikuota – broliui (t. y. Jonui Mčiuliui-Maironiui). Skulptorius Pranas Baleniūnas.
 
8. Per visą gyvavimo laikotarpį muziejus plėtėsi, užimdamas vis didesnę rūmų dalį, keitėsi pastato veidas – buvo gražinamas, mėginant atkurti autentišką palikimą. Šiuo metu baigiama turbūt ilgiausiai trukusi pastato renovacija. Paspėliokite, kiek metų ji truko ir kokia Maironio svajonė (pagal jo paties planą!) buvo įgyvendinta?
 
Renovacija pradėta 2007 m., taigi trunka jau 9 metus. Poetas buvo nubraižęs mansardos planą, ketino ją įrengti, tačiau nesuspėjo. Mansarda įrengta šios renovacijos metu pagal Maironio planą.

 
9. Muziejuje šiuo metu saugoma beveik 300 000 eksponatų ir jų kasmet daugėja. Koks muziejuje saugomas eksponatas yra pats seniausias ir kiek jam metų? Ar jis susijęs su poetu?

 
Seniausias eksponatas yra Trečiasis LDK Statutas, išleistas 1588 m. Su poetu šis eksponatas susijęs tuo, kad priklausė jo memorialinei bibliotekai.
 
10. Pacituokite savo mylimiausią Maironio eilėraštį ar jo ištrauką. Kodėl pasirinkote būtent šį?

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
                                                           „Lietuva brangi“
 
Šis eilėraštis ypatingas tuo, kad sovietmečiu buvo neoficialus Lietuvos himnas. Prisimenu tą pakylėtą dvasią renginių metu giedant „Lietuva brangi“. Ir dabar kasmet po spektaklio Kauno pilyje giedama ši giesmė pagal Maironio eiles. Nenusakomas jausmas klausytis šios giesmės minioje...

 


Atgal