Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

Muziejaus direktorė

Aldona RuseckaitėMaironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė (g. 1950 m. rugsėjo 27 d. Ingavangyje, Prienų r.) – Lietuvos poetė, prozininkė.
1968 m. baigė Šilavoto vidurinę mokyklą. 1972–1978 m. VU KHF (dabar – VU KnF) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo filologo kvalifikaciją, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.
1971–1975 m. dirbo „Litekso“ fabriko kadrų skyriaus inspektore, 1975–2002 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumo (dab. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas) lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja. Nuo 1976 m. LSSR literatūros muziejaus (dab. Maironio lietuvių literatūros muziejus) mokslinė bendradarbė, 1980–1989 m. skyriaus vedėja, nuo 1989 m. – muziejaus direktorė.
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto dekanė. Nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė, Kauno kultūros ir meno tarybos narė.
 
Apdovanojimai:
1997 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis už nuopelnus lietuviškajai knygai, jos populiarinimui pirmosios lietuviškosios knygos 450 metų sukakties proga.
2007 m. – Jono Aisčio premija įteikta už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ (2006 m.) bei už darbus, populiarinančius poeto vardą.
2009 m. – Kauno miesto mero apdovanojimas „Gerumo kristalas“.
2010 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2010 m. – Kauno miesto Santakos II laipsnio Garbės ženklas.
2011 m. – Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Marios vandens“.
2013 m. – Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija už knygą „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“.
2013 m. – LR kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus.
2014 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.
2015 m. – Įsimintiniausios Kauno menininkės titulas.
2016 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija.
 
Kūrybos ir kitų darbų bibliografija:
Antologija. „Gimtinės upeliai“. Prienų krašto moterų poezija: eilėraščiai. Kaunas, „Spindulys“, 1994.
„Liūdesys kaip sekmadienis“: lyrika. Kaunas, Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
„Akmeninis obuolys“: apysaka. Kaunas, „Aušra“, 1997.
„Vienišųjų vyninė“: novelės ir eilėraščiai. Kaunas, „Aušra“, 1998.
„Angelų prieglauda“: lyrika. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2000.
„Laikinai amžinai“: lyrika. Kaunas, „Linos pasaulis“, 2002.
„Salomėja Nėris. Archyvai“ (viena iš sudarytojų). Kaunas, MLLM, 2004.
„Sidabro sodai“: fragmentų apysaka. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2004.
„Bėk, kiele, bėk“: eilėraščiai. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2006.
„Maironio lietuvių literatūros muziejus. Istorija ir rinkiniai“ (autorė, sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2006.
„Tik labas sudie“: eilėraščiai. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2008.
„Marios vandens“: fragmentų romanas. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
„Petras Babickas. Archyvai“ (autorė, sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2010.
„Maironis. Saulėtas vainikas“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2012.
„Jonas Mačiulis-Maironis – 150“: atvirukų komplektas (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2012.
„Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.

„Maironis. Mokslas – tai didžiausia galybė“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2013.
„Maironis. Kaip nepastovi žemiškoji garbė“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2013.

„Maironis. Širdies lavinimas“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2014.
„Maironis. Skristi į idealų ir grožio sritį“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2014.
„Kaip žaibas“: romanas. 
Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
„Verčiau (ne)užmiršti“: eilėraščiai. Kaunas, „Kauko laiptai“, 2015.
„Žemaitės paslaptis“: biografinis romanas. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
„Maironis. Ant aukuro širdį nešiau“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2015.

„Maironis. Gyvenime padaryti žingsnį“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2015.
„Maironis. Laisvos valios kliūtys“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2016.
„Maironio sodas“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2017.
„Dūžtančios formos. Biografinis romanas apie Vytautą Mačernį“. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.