Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

... įkurtas 1991 m. buvusio nepriklausomos Lietuvos politinio veikėjo Mykolo Sleževičiaus (1882–1939) name, pastatytame 1931-aisiais.
1951 m. šiame pastate buvo įkurtas rašytojo Petro Cvirkos muziejus. (Uždarytas 1991 m.). 1934–1935 m. P. Cvirka gyveno kaip nuomininkas kukliame šio pastato rūsio kambarėlyje.
Dabar Vaikų literatūros muziejus – tikra pasakų šalis tiek mažiesiems lankytojams, tiek suaugusiesiems: čia tėveliai mintimis sugrįš į vaikystę, o vaikams atsivers spalvingos kūrybiniam lavinimui skirtos erdvės! Muziejuje yra įrengtos kūrybinės dirbtuvės, galima atrasti kūrinių instaliacijų, gausu
personažų kostiumų, o nuo 2014 m. pradžios bus atidaryta nauja, moderni ekspozicija.