Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Dėmesio! Informuojame, kad Maironio memorialinis butas uždarytas restauracijos darbams, tačiau kviečiame aplankyti parodą „Maironio memorialiniai daiktai kitose erdvėse“!
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Maironio lietuvių literatūros muziejus

 
 

 Pareigos / skyrius

Atsakingas asmuo

Tel. nr. / faksas

El. paštas

DIREKCIJA

MLLM direktorė 

 Aldona Ruseckaitė

8 37 207477

aldona.ruseckaite@maironiomuziejus.lt

Pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja

Reda Rėklytė

8 37 200752

reda.reklyte@maironiomuziejus.lt

Pavaduotoja muziejininkystei

Deimantė Cibulskienė

8 37 200410

deimante.cibulskiene@maironiomuziejus.lt

Pavaduotojas ūkio veiklai 

Gintaras Juodzevičius

8 37 200437

gintaras.juodzevicius@maironiomuziejus.lt

 BUHALTERIJOS SKYRIUS

Vyr. buhalterė  

Jovita Leščauskienė

8 37 204987

jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt

Buhalterė  

Dalė Kalėdienė

8 37 204987

 dale.kalediene@maironiomuziejus.lt

BENDRASIS SKYRIUS

Sekretorė

Albina Pocienė

8 37 207477
  Faksas: 
  8 37 209520

albina.pociene@maironiomuziejus.lt

Svetainės administratorė

Deimantė Cibulskienė

8 37 200410 

deimante.cibulskiene@maironiomuziejus.lt

Personalo vadybininkė

Jūratė Ivanauskienė

8 37 200752

jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt

Administratorė

Jūratė Dailidonienė

------

jurate.dailidoniene@maironiomuziejus.lt

Informacinių technologijų administratorius

Giedrius Pavilionis

 +370 685 00882

-----------

Dailininkė 

Inga Zamulskienė

 8 37 206842 

 inga.zamulskiene@maironiomuziejus.lt

Redaktorė

Marija Kaškonienė

8 37 200410 

marija.kaskoniene@maironiomuziejus.lt

Fotografas

Zenonas Baltrušis

 8 37 206842 

 zenonas.baltrusis@maironiomuziejus.lt

Garso inžinierius

Valentinas Adomonis

 +370 685 48923  
Budėtojas ----------- 8 37 201284 -----------
Muziejaus bilietų kasa ----------- 8 37 207608 -----------

FONDŲ APSAUGOS IR APSKAITOS SKYRIUS

Vyr. fondų saugotoja

Reda Rėklytė

8 37 200752
+370 679 40072

reda.reklyte@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Virginija Pačėsaitė

8 37 200752

virginija.pacesaite@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Daiva Gaižauskienė

8 37 200752

daiva.gaizauskiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Inesa Sodeikienė

8 37 200752

inesa.sodeikiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Gražina Venslovienė

8 37 200752

grazina.vensloviene@maironiomuziejus.lt

Restauratorė

Dalia Veselauskienė

 ---------

-------

Restauratorė

Aušra Vaitiekūnaitė

 ---------

 ---------

 
 VILNIAUS MUZIEJAUS FONDŲ SEKTORIUS

 Fondų saugotoja

Danguolė Jasinskienė 

 8 37 206488

danguole.jasinskiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Rasa Pranskaitienė

8 37 200752 rasa.pranskaitiene@maironiomuziejus.lt

SENIAUSIOS LITERATŪROS SKYRIUS

Skyriaus vedėja 

Audronė Gedutienė

8 37 206842 

audrone.gedutiene@maironiomuziejus.lt

SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS

Skyriaus vedėja  

 Regina Mažukėlienė 

8 37 206842 

regina.mazukeliene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė 

Nijolė Raižytė

8 37 206842 

 nijole.raizyte@maironiomuziejus.lt

ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Virginija Markauskienė

8 37 206842 

virginija.markauskiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkas

Edmundas Kazlauskas

8 37 206842 

 edmundas.kazlauskas@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė 

Albina Protienė

8 37 206842 

 albina.protiene@maironiomuziejus.lt

BERNARDO BRAZDŽIONIO RINKINIO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Jūratė Ivanauskienė

8 37 200752

jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt

Bibliotekininkė-muziejininkė

Viktorija Lincevičiūtė

8 37 200752  

viktorija.linceviciute@maironiomuziejus.lt

IŠEIVIŲ LITERATŪROS SKYRIUS

 Skyriaus vedėja

 Virginija Paplauskienė

 8 37 206842 

virginija.paplauskiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Alvyra Brazaitienė

8 37 206842 

alvyra.brazaitiene@maironiomuziejus.lt

Muziejininkė

Jurgita Davidavičiūtė

8 37 206842  

jurgita.davidaviciute@maironiomuziejus.lt

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Eglė Rankauskienė

8 37 206842 

egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt

Ekskursijų vadovė

Eglė Urmanavičiūtė

8 37 206842 

 egle.urmanaviciute@maironiomuziejus.lt

Ekskursijų vadovė

Kristina Urnaitė

8 37 206842 

kristina.urnaite@maironiomuziejus.lt

ŪKIO SKYRIUS

Inžinierius ūkiui

Zenonas Palukaitis

8 37 200437

-----------

Tiekimo vadybininkas-vairuotojas

Artūras Saveikis  8 37 200437  ----------

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą