Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

VYDŪNAS VAIŽGANTO NAMUOSE

Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje lapkričio 10 d. įvyko literatūrinis rytmetis, skirtas Vydūno 150-ajam gimtadieniui paminėti. Prieš devyniasdešimt metų, 1928-ųjų kovą Vaižganto bute Vydūnas minėjo savo 60-metį. Šį šeštadienio rytmetį Vydūnas tartum vėl trumpam užsuko į Vaižganto namus.
Rima Palijanskaitė, jau daugelį metų tyrinėjanti šio kūrėjo gyvenimo ir kūrybos kelius, pristatė savo naujausią knygą „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“, kurią šiemet, Vydūno metais, išleido leidykla „Lucilijus“. Be pačios autorės rašinių, knygoje publikuojamos ištraukos iš Vydūno atsiminimų, apmąstymų ir laiškų. Skaitydami regime itin jautrų, savikritiškai reiklų, bet visada ištikimą sau ir savo idealams žmogų. Toks buvo Vydūnas. Pasak autorės, Vydūnas – tai mąstytojas, regėtojas, aktyvus lietuvių kultūros veikėjas ir tautos mokytojas. Itin savita, spalvinga asmenybė, daug kuo primenanti Juozą Tumą-Vaižgantą. Jie buvo bendraamžiai. Tikros ir gilios meilės Lietuvai skleidėjai. Dvi Lietuvą Tėvynę mylinčios širdys. Mylinčios ne dėl pelno, ne dėl garbės, pasiryžusios pasišvęsti, daug ko išsižadėti, atsidėti kūrybai. Todėl ir dabar, po 150 metų juos minime, ryžtamės leisti jų Raštus, statyti jiems paminklus. Gerai, kad yra grupė žmonių, globojančių, puoselėjančių Vydūno atminimą ir jo kūrybą, vis prikeliančių jį kaip asmenybę, leidžiančių jo knygas ir skatinančių jas skaityti – tai vydūniečiai Rima Palijanskaitė, Juozas Šidiškis, Vydūno draugijos vicepirmininkas. Renginio metu jis ne tik paskleidė gilių, šviežių minčių apie Vydūną kaip asmenybę, kūrėją, nuolatos ėjusį į šviesą, motinos išmokytą giedoti šventas ir „svietiškas giesmes“. Vydūnas kiekvieną rytą giedodavo: „Tėve mūsų...“ – jam tai buvo gražiausia poezija, paslaptingiausia jos prasmė.
Vaižgantas labai vertino Vydūno kūrybą, bet jos tartum prisibijojo. „Kiek aš tų recenzijų esu prirašęs! O apie Vydūną, rodos, dar neesu taręs nė vieno žodžio, nors visus jo veikalus skaitęs. Nedrįstu, ir tiek. Nemoku ir šią štai knygą recenzuoti“, – rašė pristatydamas eseistikos knygą „Tautos gyvata“, išleistą „Rūtos“ 1920 metais.
Pasak Vaižganto, Vydūnas – ypatinga figūra mūsų kultūroje. Jis nuveikė didelius darbus. Jo kūrybinis palikimas buvo labai didelis. Vydūnas buvo gėrio ir grožio teikėjas, Lietuvos gaivintojas, laisvos ir stiprios valios žmogus. Linksmai pasitinkantis kiekvieną dieną. Buvo muzikalus, turėjo švelnų balsą. Jis buvo panteistas, labai mylėjo gamtą. Nereiklus sau. Ryte – pieno stiklinė su juodos duonos rieke ar bandele, pietums – nusiskuta morką ir to užtekdavo.
Išlikęs Vydūno įvaizdis – kaip jis rengėsi, ką valgė, kaip gyveno: „Skaistus pailgas veidas, didelės žalsvos kiaurai perveriančios akys, tvarkingai pakirpta barzda. Liesutis, lieknutis, plonas kaklas, tankūs plaukai, neaukšto ūgio. Jis pirmas iš rašytojų parodė ir įtikino, kad žmogaus mintis labai svarbi ir galinga, kad ne vis tiek, ką žmogus galvoja, kokiomis mintimis gyvena. Kad mintys spinduliuoja, veikia kitą žmogų per atstumą. Apie tai gausiai susirinkę kauniečiai sužinojo iš aktorės Kristinos Kazakevičiūtės perskaitytų Vydūno bendraamžių atsiminimų fragmentų. Labai įdomu buvo sužinoti ir tai, kaip Vydūnas rengėsi: visada balti marškiniai su minkšta stačia apykakle, vietoj kaklaraiščio – siaura tautiškų raštų juostelė, tradicinis juodo aksomo švarkas. Gerai pasirinktas rūbų spalvų derinys. Ir rengdavosi, ir maitindavosi Vydūnas kaip niekas kitas.
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė, neseniai parengusi ir išleidusi draugijos „Metraščio“ VI tomą, priminė, kad Vydūnas buvo tautos Mokytojas, turėjo didžiulę biblioteką, buvo apsiskaitęs, kaip ir Vaižgantas – didelis knygos mėgėjas ir mylėtojas.
Renginio metu neskambėjo nei arfa, nei lietuviškos kanklės, kurias labai mėgo Vydūnas, bet liejosi skaidri smuiko melodija, kurią atliko smuikininkė Ilona Klusaitė. Kitame kambaryje, Vaižganto svetainėje, jai pritarė jau pagarsėjęs savo giedojimu kanarėlis Mykoliukas.
 

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfonsas Pakėnas

Visa galerija
Atgal