Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

VOLUNGĖLĖS GIESMĖS S. NĖRIES JUBILIEJUI

Salomėjos Nėries gimimo diena – lapkričio 17-oji. Šiemet jubiliejinė sukaktis – 110 metų. Mokyklos, bibliotekos, įvairios kultūrinės organizacijos jau iš anksto rengia šventes, skirtas Poetei. Lapkričio 7 dieną, tą lietingą penktadienį, į Salomėjos Nėries memorialinį muziejų susirinko poezijos gerbėjai ne tik iš Kauno. Atvažiavo iš Vilniaus, Panevėžio, Vilkaviškio, Viduklės, tiksliai visus sunku išvardinti. Poetė, medikė Dalia Milukaitė-Buragienė ir aktorė Virginija Kochanskytė pristatė bendrus savo kūrinius: kompaktinę plokštelę „Čiulba volungėlė“ ir poezijos rinktinę tuo pačiu pavadinimu. Ne atsitiktinai pirmiau paminėjau kompaktinę plokštelę, nes būtent ji atsirado pirmoji. Daliai Milukaitei-Buragienei labai patiko Virginijos Kochanskytės įgarsinta jos eilėraščių iš kelių knygelių kompozicija, lydima subtilių muzikos garsų (garso režisierius Virginijus Jasiūnas,) tad ir kilo sumanymas sudaryti rinktinę būtent tokios sudėties.
Renginio vedėja Virginija Kochanskytė padeklamavo Salomėjos Nėries eilėraščius, prisiminė kaip dar mokykloje daugelis puikiai mokėjo garsųjį „Pabučiavimą“, „Raudoną rožę“. Paskui paskaitė Dalios Milukaitės-Buragienės trioletus, skirtus Salomėjai Nėriai. Sodrus aktorės balsas skambėjo žodžiais:

...Tolyn į šėlstančias bangas,
Tolyn į jūrą – paslaptingą šalį,
Paskęst norėjai su vieninteliu, o kas supras?
Tolyn į šėlstančias gyvenimo bangas,
Tolyn su valtimi į tą užburtą pasaką,
Būti kartu svajonėse, skausme ir ašaroj...
Tolyn į šėlstančias bangas,
Tolyn į jūrą – paslaptingą šalį...
 
Pakalbinta eilučių autorė prisiminė savo kūrybinio kelio pradžią. Dar vaikystėje ji susapnavusi, kad vaikšinėja kartu su Salomėja Nėrimi ir tą sapną papasakojusi mamytei. Abi lyg supratusios, kad tai reikšmingas, įpareigojantis sapnas. Nors įgijusi gydytojos oftalmologės profesiją, poezija, kūrybos troškimas lydi iki šiol. Poezijos knygos „Čiulba volungėlė“ sudarytoja ir redaktorė Virginija Kochanskytė įžanginio žodžio pabaigoje rašo: „Poetė savo eilėmis sako, kad subtilius savo vidinio pasaulio niuansus atskleidžiantys, dramatišką patirtį liudijantys žodžiai – trapūs, švelnūs, giliai į širdį įsismelkiantys ir drauge slapčiausias sielos žaizdas gydantys – ateina kaip malonė ir palaima.“  
Aktorė virpino klausytojų širdis eilėmis iš naujos knygelės:
 
Čiulba volungėlė tėviškėlės uosy,
Primena jaunystę ir širdelę guodžia.
Nubėgs šiltos dienos ir net nepajusim.
Čiulba volungėlė tėviškėlės uosy...
 
Autorę sveikino draugai, bičiuliai, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos bendraminčiai. Buvo suteiktas žodis poetui, kunigui Juozui Čičirkai, kuris labai apsidžiaugė, kad pirmiau buvo įvardintas poetu, o tik paskui kunigu, nes anot jo, poetu gimstama, o kunigu tampama. Kalbėjo dailininkė Algirda Karaliūtė, kurios darbai puošė ne vieną Dalios Milukaitės-Buragienės knygelę. Ji įžvelgusi savo bičiulės kūryboje kinų Dao filosofiją, kurioje kalbama apie žmogaus kelią, gyrė poetės gerą širdį, darbštumą. Spaustuvės UAB „Printėja“ direktorė Danutė Simutienė kalbėjo, kad su poete visada malonu bendradarbiauti. O autorė džiaugėsi, kad spaustuvės direktorė yra lituanistė ir greitai pastebi įsivėlusias klaidas. Vladas Buragas, Dalios gyvenimo bendrakeleivis, jos kūrybos kritikas, keleto knygų bendraautorius pirmiausia pasidžiaugė svečiais iš „Bačinskynės“, nes ir pats iš to krašto kilęs, artimai su Salomėjos Nėries sūnumi Sauliumi bendravęs. Prisipažino, kad gyvenimas su Dalia jam teikia tikrą gyvenimo pilnatvę. Nors pats esąs ne filologas (VU įgijęs ekonominės kibernetikos specialybę), kūrybinis darbas jiems leidžia jaustis neatskiriamais.
Popietės dalyvių kalbas lydėjo tarsi volungės giesmės skambios dainos, atliekamos dainuojamosios poezijos kūrėjos, dainininkės Salomėjos Ruzgienės. 

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė,
Astos Vileniškytės nuotraukos

Visa galerija
Atgal