Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

VLADISLOVĄ KOMARĄ IR KĘSTUTĮ GENĮ PRISIMENANT

Vasario pabaigoje lituanistė Violeta Bakutienė, tęsdama literatūrinių-muzikinių kompozicijų ciklą, skirtą Valstybės atkūrimo 100-iui, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje pristatė Vladislovą Komarą – paskutinįjį Baisogalos dvaro savininką, vieną iš pažangiausių Lietuvos ūkininkų, visuomenės veikėją. „Dvaro šeimininkui rūpėjo ne tik jo šeimos gerovė: jis paskyrė parapijos mokyklai patalpas, jas atnaujino, mokėjo mokytojui atlyginimą, įkūrė Kauno gubernijos Žemės ūkio draugiją ir jai vadovavo.“
Kovą 15 dieną klausėmės pasakojimo apie aktorių ir poetą, laisvės šauklį Kęstutį Genį. „Iš savo eilėraščio posmų jis žvelgia, nelyginant budrus partizanas, ką tik išėjęs iš bunkerio. Keturiasdešimt metų K. Genys slapta rašė patriotinius eilėraščius, drąsiai pasisakydamas ir viešai, todėl buvo sekamas. Kol atsirado pasišventusio žmogaus, patrioto Vytauto Andziulio pogrindinė spaustuvė. Tad dalis K. Genio prirašytų lapų pogrindžio sąlygomis virto spausdintais puslapiais, turėjusiais pavadinimą „Ugnies Kryžius“. Anot literatūrinės kompozicijos autorės ir atlikėjos V. Bakutienės, „K. Genio poezijos tikslas buvo labai aiškus – begalinis troškimas įkvėpti žmonėms pasitikėjimą pačiais savimi. Tad neatiduokime laiko užmarščiai mums svarbių vardų ir veidų...“

 
Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus muziejininkė Vaida Bareišaitė

Visa galerija
Atgal