Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

VISI POTERIAI UŽ MANE IR UŽ TAVE

Pranašinga buvo kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus poezijos eilutė: „be mano veido auš diena“ (praėjo jau beveik 19 metų nuo R. Mikutavičiaus žūties), tačiau jis suklydo teigdamas, kad „niekas mano žodžiais nekalbės“. Jis neužmirštas ir jo poetinis žodis, tiesa – tariamas kitų lūpomis, vis dar skamba įvairiose auditorijose. Tampa jau tradicija, kad Maironio lietuvių literatūros muziejuje kasmet, viena ar kita forma, pažymimas R. Mikutavičiaus gimtadienis (vasario 26 diena). Štai ir kovo 3 dieną muziejuje įvyko R. Mikutavičiaus atminimui skirta poezijos ir muzikos valanda „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ (taip vadinosi pirmoji, 1989 m. Čikagoje išleista R. Mikutavičiaus poezijos knyga). Dar vienas pranašiškas ženklas – sutikime, kad knygos pavadinimas šiandieninei Lietuvai aktualus kaip niekad. Šį kartą savąsias R. Mikutavičiaus poetinių tekstų interpretacijas pateikė aktorė, diktorė Dalia Stonytė. Poezijos poveikį klausytojams dar labiau sustiprino smuikininko, profesoriaus Petro Kuncos, pianistės Živilės Karkauskaitės ir kompozitoriaus, profesoriaus Mindaugo Urbaičio muzikinės interliudijos. Daugiausiai publikos plojimų susilaukė būtent M. Urbaičio autorinė muzika.
Muziejuje saugomas vienas iš R. Mikutavičiaus arnotų, kurį jis vilkėdavo aukodamas mišias. Ant jo priekio baltais dažais užrašyti kunigo-poeto žodžiai: „Žaizda ir naktis Dievu virsta“. R. Mikutavičius-poetas dažnai vartojo žaizdos kaip pirmapradės žmogaus kaltės ir kartu Dievo palaimos metaforą. Pradėjęs paprastutėmis patriotinėmis eilėmis, vėliau jis natūraliai pasuko religinės meditacinės poezijos link. Poetas Marcelijus Martinaitis apibūdindamas R. Mikutavičiaus poeziją, išspausdintą knygoje „Poterių upė“ yra pasakęs: „Ši knyga yra tylių ir gilių meditacijų vaisius, jos minčių tekėjimas, pasikartojimai, net ritminė monotonija artima maldai, rožančiaus kalbėjimui, todėl labai tiksliai pavadinta – „Poterių upė“.  
„Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ vakaro metu vykusius poezijos skaitymus aprašyti neįmanoma, tačiau galima teigti, kad Ričardo Mikutavičiaus poezija yra mielai skaitoma lietuvių aktorių, o jos klausytojų niekada nestinga. R. Mikutavičiaus poetiniai poteriai visada sulaukia klausytojų prielankumo, nes: „visi poteriai už mane ir tave“.
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas

Visa galerija
Atgal