Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

VĖTRA SUOKIA RŪSTŲ JUOKĄ...

Pavasariu kvepiančią vasario 15-osios popietę tradiciškai į S. Nėries memorialinį muziejų susirinko neabejingi meilės jausmui, išsiilgę ar nusivylę, gyvenantys meile ir ieškantys jos. Į renginį buvo kviečiami visi, norintys skaityti savo eiles meilės tema. Meilė Dievui, gamtai, gimtiems namams, tėviškės laukams, namiškiams, vieninteliui ar vienintelei... Kiekvienas paskaitęs, ištraukdavo popieriaus lapelį su dalyvio pavarde, taip vienas kūrėjas keitė kitą... 
Eiles skaitė Goda Janonytė-Jankauskienė, Juozas Mickevičius, Eglė Perednytė, Dalia ir Vladas Buragai, Aldona Lizdienė, Violeta Nazarovaitė-Ambramaitienė-Ašarė, Irena Žukauskaitė-Jacevičienė, Klemensas Asipavičius, Irena Rudzenskienė, Margarita Juškevičienė, Zenė Sadauskaitė, Virginija Rimkevičienė, Vytautas Naraškevičius, Teresė Varnagirienė-Pievų Smilga, Vida Gustaitytė-Bubnienė.
Pasipuošę retro stiliaus kostiumais Petrašiūnų bendruomenės centro choro Monte Pacis dalyviai atliko romansus. Už puikią programą choro vadovas Arvydas Paulauskas padėkos sulaukė... jam skirtomis eilėmis.
Puiki nuotaika neblėso, niekas neskubėjo skirstytis. Dalinomės padėkomis, dovanomis... Kviečiame ir Jus kitąmet ištraukt savo kūrybą iš stalčiaus ir pristatyti publikai!


Vėjas
 
Vėjas ūžia dainą gūdžią,
Vėjas pučia dainą rūsčią
Apie tuos takus, –
Kuriais niekas nebevaikšto,
Kur nukritę medžių skraistės
Purvyne supus.
 
Vėjas klykia dainą nykią, –
Vėtra staugia dainą baugią
Apie tas marias,
Kur per naktį puotą kėlė, –
Paviliojo bernužėlį,
Laivą ir bures.
 
Vėjas gaudžia dainą graudžią,
Vėtra suokia rūstų juoką
Apie meilę tą...
Ji – kaip vėjas glamonėja, –
Ji laisva – laisva kaip vėjas, –
Ji kasdien kita.
                             S. Nėris. 1930 m.

Parengė straipsnį ir fotografavo muziejininkė Asta Vileniškytė

Visa galerija
Atgal