Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

VAKARAS PASAULINEI POEZIJOS DIENAI

Pasaulinė poezijos diena minima kovo 21-ąją dieną. O Maironio lietuvių literatūros muziejuje ji buvo švenčiama kovo 22-ąją. Maironio svetainėje savo nespausdintus tekstus skaitė poetai Lina Buividavičiūtė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Enrika Striogaitė, Stanislovas Abromavičius, Edmundas Janušaitis, Algimantas Mikuta, Vladas Vaitkevičius, Vytautas Steponas Vaičiūnas. Smuiku grojo Kristina Katavičiūtė, Kauno I-osios muzikos mokyklos moksleivė Ieva Kondratavičiūtė, koncertmeisterė, Metų kaunietė Dalia Jatautaitė. Renginį vedė Maironio muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.
Poetai buvo prašomi skaityti iš rankraščių. Kūryba turi būti dar nespausdinta. O vakarą pradėjusi smuikininkė Ievutė prisipažino, kad ji rašo pasakėles, o ne eilėraščius...
Pirmas savo eilėraščius skaitė S. Abromavičius. Jis perdavė poeto R. Keturakio atsiprašymą, kad negali dalyvauti vakare. S. Abromavičius skaitė nostalgiškus eilėraščius, nes „linksmi nesirašo.“ D. Kajokas yra sakęs, kad eilėraščius galima rašyti iki penkiasdešimtmečio, o vėliau ne. Bet jis rašo ir toliau. D. Kajokas yra išimtis. S. Abromavičiaus eilėraščiuose dominuoja nuvytusi vasara, vaikystės šuliniai ir arkliai. A. Ruseckaitė ragino Stasį būsimą knygą pavadinti „Skiautiniais“.
L. Buividavičiūtė sakė, kad ji studijuoja lietuvių kalbos doktorantūrą. Prisipažino, kad mėgsta pasišaipyti iš savęs ir kitų. Bet tą vakarą ji nenorėjo šaipytis. Skaitė eilėraščių ciklą, skirtą Šatrijos Raganai. A. Ruseckaitė ragino V. Kiaušą-Elmiškį rūpintis Linos knygos išleidimu...
Poetas V. Vaitkevičius dar ką tik taisė savo eilėraščius ir pavadino juos „nuskriaustais eilėraščiais“. Jie dūla laiškuose, rašytuose bičiuliams. Rašyti 1969-aisiais, deja, nepakliuvę į jokią knygą...
Poetas A. Mikuta pasakojo, kad jo knyga atiduota prieš pora metų į leidyklą, bet vis nepasirodo. Jis skaitė apie miestą, vaikus, mėgstančius bombonkes ir paukščius, duoną lesinėjančius...
T. Marcinkevičiūtė sakė, kad jos naujoji knyga vadinsis „Veiksmažodinė“. Ji skaitė eilėraščius „Mano miestas“, „Taikos“, „Prisidedant prie B. Bardo kampanijos“ ir dar cikliuką iš penkių dalių.
Vėliau aktorė Olita Dautartaitė skaitė H. Nagį, Liūnę Sutemą ir D. Kajoką...
Poetas E. Janušaitis prisipažino, kad paskaitys skirtingo kalibro eilėraščių. Skaitė eilėraščius „Išdavystė“, „Tušti namai“, „Vincento apsireiškimai“ ir kitus.
E. Striogaitė sakė, kad retai skaito. Ji svarstė, gal reiktų atsiprašyti už tai, kad skaitai... Gal užtenka to, kad rašai? Ji perskaitė vieną eilėraštį.
Rašytoja A. Ruseckaitė teigė, kad dabar nerašo eilėraščių. Ji papasakojo tokį nuotykį – per vieną vakarą poetas R. Keturakis pačiupo jos užrašų knygelę ir ji negalėjo paskaityti eilėraščių. Perskaitė juos dabar – „tyčiom dabar paskaitysiu“. „Nebijoki gyvenimo, kai lieka vis mažiau gyvenimo...“
Prelatas V. S. Vaičiūnas kvietė visus į penktosios jo eilėraščių knygos „Amžinybės pėdsakai“ pristatymą Maironio namuose. Jis perskaitė ir kelis eilėraščius iš naujosios knygos.
Vakaro pabaigoje kalbėjo ir Kauno rašytojų vadas V. Kiaušas-Elmiškis. Jis sakė, kad kovo 21-ąją ne tik Pasaulinė poezijos diena, bet ir Tarptautinė miego diena. O tai irgi labai svarbu...


Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė,
nuotraukos Zenono Baltrušio

 
 

Visa galerija
Atgal