Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

VAIŽGANTO „RAŠTŲ“ XIII TOMAS

Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje buvo pristatytas XXIII Vaižganto Raštų tomas, kurį parengė Eligijus Daugnora, o išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, prieš porą dešimtmečių pradėjęs šį didelį darbą – supažindinti šiuolaikinį skaitytoją su visa gausia kunigo ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūryba.
Tai pirmas iš dviejų tomų, skirtas Vaižganto pamokslams, kurie buvo sakyti Mintaujoje 1894 metais. Vėliau sakyti pamokslai pasirodys kitais metais XXIV tome. Į muziejų atvyko svečiai iš Vilniaus – šio tomo sudarytojas Eligijus Daugnora ir Vaižganto kūrybos tyrinėtoja Ilona Čiužauskaitė, kurie kauniečiams papasakojo apie Vaižgantą kaip žinomą ir žmonių mylimą kunigą. Mintauja – Latvijos miestas, kuriame buvo pirmoji jauno kunigo Juozo Tumo darbo vieta. Čia jis sakė pamokslus lenkų ir lietuvių kalbomis. Todėl knygoje pirmiausia ir spausdinami pamokslai, sakyti lenkiškai. Juos iš lenkų kalbos vertė Leonardas Vilkas. Pagrindinę šio tomo dalį sudaro Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomas ankstyvųjų Vaižganto pamokslų rinkinys. Jį sudaro į vieną knygą storais kartono viršeliais įrišti įvairaus formato lapai, vėliau sunumeruoti pieštuku.
Kitoje knygos dalyje pateikiami pamokslai, sakyti lietuvių kalba. Jų ne tiek daug išliko – tik trylika. Nors tai buvo jauno, tik pradėjusio dirbti kunigo kalbėjimai Latvijoje gyvenusiems lietuviams, tačiau jau ryškus Vaižganto kaip įdomaus ir turinčio ką pasakyti paprastam žmogui pamokslininko talentas. Ir po daugelio metų juos labai įdomu ir gera skaityti. Kunigas Tumas žmonėms kalbėjo daugiausia tradicinėmis biblijinėmis temomis: apie kūno iš numirusių prisikėlimą, apie amžiną gyvenimą, apie šv. Krikštą, apie šventųjų gyvenimus. Mokėdavo patraukti ir sudominti žmones, nes jo kalba buvo paprasta ir gyva, o pats – nenustygstantis vietoje, energingas, mylintis savo parapijiečius – tikras žmonių kunigas.
Renginyje dalyvavęs Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius Kęstutis Rugevičius priminė visiems susirinkusiems, kad Vaižganto dvasia Vytautinėje bažnytėlėje tebėra gyva. Pasidžiaugė, kad  Vaižganto pamokslai pagaliau pasiekė skaitytoją, kad jie ypač reikalingi šių dienų kunigui.
Tikėkimės, kad XXIII Vaižganto Raštų tomas bus populiarus ne tik tarp kunigų, bet ir pasauliečių skaitytojų.

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas
Visa galerija
Atgal