Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
21
sausio
2021

TARSI SENIAI BESIMAČIUSIŲ GIMINAIČIŲ SUSITIKIMAS

„Kai buvau vyresniųjų klasių moksleivis, „Naujoji Romuva“ tapo man pačiu brangiausiu žurnalu. Ji buvo ir mūsų šviesuomenės mylimiausias žurnalas – aš nežinau kito žurnalo, kuris būtų taip mylimas ir gerbiamas... Dabartinė atkurtoji „Naujoji Romuva“ savo esme, turiniu yra labai artima Juozo Keliuočio „Naujajai Romuvai“ ir, manau, kad Keliuotis dabar mūsų nebartų... Jeigu šiandien „Naujoji Romuva“ dėl kokių nors priežasčių pražūtų, tai būtų didelė nelaimė.“ Prieš 15 metų šitaip kalbėjo vienas iš šio žurnalo atnaujinto leidimo steigėjų monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
Praėjusią savaitę Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vykęs šio leidinio naujausio numerio pristatymas savo dvasia priminė seniai nesimačiusių giminaičių susitikimą. Teisybė, senokai buvo ir besusitikta. Todėl ir pasiilgta. Susibūrę romuviečių bičiuliai ir gerbėjaipasitiko svečius iš Vilniaus: vyr. redaktorių Andrių Konickį, istoriką Kęstutį Subačių, poetę Ritą Makselytę ir rašytoją Vytautą Girdzijauską, prisiekusį žurnalo bendradarbį,kuris pasikvietė savo keturis Kaune gyvenančius brolius. Visi inteligentiški, turintys gerus balsus, gerą supratimą apie literatūrą. Vienas jų – Gediminas – šio numerio bendraautorius, pateikęs rašomos atsiminimų knygos „Nelauktas skambutis“ fragmentą. Prisiminė savo jaunystę, to meto bičiulius, poetišką, bet neišsipildžiusią meilę. Vytautas Girdzijauskas kalbėjo apie garsų visuomenės veikėją, filosofą ir rašytoją Romualdą Ozolą. Žurnale spausdinamas fragmentas iš būsimos knygos „Slaptavardis – Ozolas“, kuris tikrai sudomins skaitytoją. Apie Ozolą pasakojama jo paties lūpomis, todėl tekstas atrodo itin autentiškas ir nuoširdus.
Vakaro metu buvo paminėtas ir aukštaičių rašytojo Broniaus Radzevičiaus 75-metis. Žurnalo publikacijoje „Gyvenau, mylėjau, rašiau“ atsiminimų fragmentais ir nuotraukomis bandoma papasakoti apie jo trumpą, bet ryškų gyvenimą ir kūrybinę aistrą, be kurios ir nebūna tikrosios kūrybos. Poetas Vladas Vaitkevičius įdomiai papasakojo apie susitikimus su šiuo legenda tapusiu rašytoju, garsiųjų „Priešaušrio vieškelių“ autoriu.
Kęstutis Subačius apžvelgė žurnalo straipsnius, eseistiką, o poetė Rita Makselytė paskaitė Vlado Braziūno eilėraščių iš naujos publikacijos.

Parengė muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas

Visa galerija
Atgal