Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

ŠV. PRANCIŠKAUS IR GYVŪNŲ GLOBOS DIENA

Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje paminėta šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Gyvūnų globos diena. Tie du dalykai labai susiję: šv. Pranciškus buvo pagarsėjęs gyvūnų globėjas. Sekmadienių rytais jis stovėdavo prie turgaus vartų ir atpirkdavo vežamus pjauti ėriukus ir veršiukus, augindavo juos vienuolyno pievose. Pranciškus pakeldavo nuo tako kirminą, neleisdavo pjauti žolės, skinti gėlių. Čia dera ir Vaižgantas – jis turėjo daug Pranciškaus dvasios ir buvo lyg antrasis šv. Pranciškus, einantis ir dalijantis žemiškus turtus kitiems. Buvo tikras pranciškonas, tretininkas, priėmęs neturto įžadus. Ir Vytautinę bažnyčią išeidamas į pensiją perdavė pranciškonams. Nes ji ir buvo kunigaikščio Vytauto Didžiojo kadaise statyta pranciškonams.
Todėl jau dešimtą kartą buvusiuose Vaižganto namuose tradiciškai paminėta šv. Pranciškaus vardo diena – spalio 4-oji. Kartu tai yra jo mirties diena. Mirė būdamas jaunas – jam tada ėjo keturiasdešimt ketvirti.
Kaip ir kasmet, šventėje dalyvavo žinoma Kauno Kamerinio teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė, šį kartą pasikvietusi kanklininkę Romualdą Montvilienę, kuri ne tiktai skambino kanklėmis, pamėgtu instrumentu, bet ir papasakojo savo gyvenimo istorijų, susijusių su gyvūnais. Skaitovė Vida Gricienė skaitė fragmentus iš filosofo Antano Maceinos knygos „Saulės giesmė“. Dailininkė Džiuljeta Čebatoraitė, išgelbėjusi iš pražūties ir bado ne vieną gyvūną, globojusi juos, paskaitė savo mamos poetės Danutės Vaskelaitės eilėraščių apie gyvūnus ir meilę jiems. Liaudies dainų pagiedojo tautodailininkė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė.
 

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas

Visa galerija
Atgal